LP. Nazwa Badania Cena
1. 17 – hydroksypregnenolon (L81) 427,00
2. RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku angielskim 312,00
3. RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku niemieckim 312,00
4. RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku polskim 267,00
5. Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (M39) 126,00
6. 5 – Nukleotydaza (N23) 645,00
7. 6-merkaptopuryna 240,00
8. Stężenie 6-Tioguaniny w krwinkach czerwonych 310,00
9. Marker oksydacyjnego uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna 317,00
10. Genetyczna predyspozycja do nowotworów skóry (czerniak-melanoma), trzustki, piersi, jelita grubego, płuc – analiza mutacji A148T genu CDKN2A (p16) 350,00
11. Alfa-1-glukozydaza w nasieniu 81,00
12. Alfa-1-mikroglobulina w moczu 78,00
13. Alfa-2-antyplazmina (aktywność) (G01) 119,00
14. Alfa-2-makroglobulina w DZM (M91) 132,00
15. Alfa-2-makroglobulina w surowicy (M91) 78,00
16. P/c przeciw aktynie (N91) 102,00
17. P/c przeciw SM 83,00
18. P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) 164,00
19. P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) 164,00
20. P/c przeciw amfifizynie 132,00
21. Amyloid A w surowicy 67,00
22. Atypowe p/c przeciwko cytoplazmie neutrofili 100,00
23. P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) 164,00
24. P/c antyrybosomalne 102,00
25. Monitorowanie terapii lekami: leki antyarytmiczne, LC-MS/MSa 263,00
26. Deficyt alfa1-antytrypsyny – analiza sekwencji eksonów 3 i 5 genu SERPINA1 – diagnostyka uzupełniająca po procedurze ANTYTRG 593,00
27. Deficyt alfa1-antytrypsyny – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SERPINA1 810,00
28. P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Yo) 132,00
29. Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89) 115,00
30. Acebutolol – badanie jakościowe w moczu 132,00
31. Acetylokarnityna 216,00
32. P/c przeciw centromerom 164,00
33. Aceton w moczu 171,00
34. Badanie metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) 1 650,00
35. Mikromacierz (aCGH) – badanie całogenomowe dedykowane pacjentom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 2 237,00
36. Identyfikacja mutacji p.Gly380Arg oraz innych mutacji występujących w eksonie 10 genu FGFR3 473,00
37. Achondroplazja-Badanie rzadkich mutacji (eksony 9, 10, 11, 13, 14, 15) w genie FGFR3 – drugi etap procedury diagnostycznej 1 382,00
38. Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) (L15) 26,00
39. Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) (L16) 49,00
40. Fosfataza kwaśna sterczowa ((PAP) (L17) 43,00
41. Wskaźnik albumina/kreatynina 47,00
42. Campylobacter – p/c IgA (S53) 132,00
43. Campylobacter – p/c IgG (S51) 132,00
44. ACTH – hormon adrenokortykotropowy (L63) 52,00
45. P/c przeciw CV2 (CRMP5) 132,00
46. Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (Fibrodysplasia ossificans progressiva) Badanie najczęstszej mutacji R206H w genie ACVR1 – pierwszy etap diagnostyki 593,00
47. Deaminaza adenozyny (ADA) 224,00
48. Monitorowanie stężenia leku Adalimumab 389,00
49. P/c przeciwko adalimumabowi 289,00
50. Metaloproteinaza ADAMTS-13 (aktywność) 251,00
51. Liczba Addisa 33,00
52. Badanie w kierunku adenowirusów (F01) 34,00
53. Wykrywanie DNA adenowirusa metodą Real Time-PCR 186,00
54. Monitorowanie terapii lekami: antydepresanty-1, LC-MS/MS 393,00
55. Monitorowanie terapii lekami: antydepresanty-2, LC-MS/MS 393,00
56. Ilościowe oznaczanie DNA adenowirusa metodą Real Time PCR 277,00
57. Glukuronian 3 alfa androstanediolu (3-alfa-diol-G, ADG) 130,00
58. Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) (O79) 205,00
59. Adiponektyna 279,00
60. Alergodip – panel pokarmowy 114,00
61. Alergodip  – panel wziewny 114,00
62. Adrenalina w DZM (I05) 132,00
63. Adrenalina w osoczu (Epinefryna) (I05) 132,00
64. Wskaźnik aldosteron/renina 18,00
65. P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka 102,00
66. EBV – wirus Epsteina Barr antygen jądrowy p/c IgG (mononukleoza) (F45) 79,00
67. P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) 112,00
68. P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG 330,00
69. P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G 181,00
70. P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M 181,00
71. Alfa – fetoproteina (AFP) (L07) 40,00
72. Alfa – fetoproteina (AFP)  – test potrójny 39,00
73. P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) (N67) 138,00
74. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych C 47,00
75. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( c ) 47,00
76. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych CW 47,00
77. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych E 47,00
78. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( e ) 47,00
79. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Fy ( a ) 127,00
80. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Fy ( b) 127,00
81. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Jk ( a ) 70,00
82. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Jk ( b ) 70,00
83. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych K 70,00
84. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( k ) 127,00
85. P/c przeciw gliadynie i transglutaminazie tkankowej w klasach IgA i IgG 289,00
86. P/c przeciw gliadynie-IgA 89,00
87. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Le 70,00
88. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych Le (b) 60,00
89. P/c przeciw gliadynie-IgG 89,00
90. P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig A (N83) 89,00
91. P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G (N81) 89,00
92. Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 285,00
93. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych MN 47,00
94. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych N 60,00
95. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych P1 47,00
96. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych S 86,00
97. Oznaczanie antygenu krwinek czerwonych ( s ) 127,00
98. Wykrywanie  RNA wirusa grypy typu A i/lub B oraz typowanie w kierunku grypy A/H1N1vmetodą Real Time-PCR. 205,00
99. Grypa – poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2) i B 158,00
100. Wykrywanie RNA wirusa grypy A oraz różnicowanie podtypów: AH3N2 oraz AH1N1 metodą Real Time-PCR 224,00
101. HAV – p/c przeciw HAV total (WZW typu A) (V27) 89,00
102. HAV – p/c przeciw HAV IgG (WZW typu A) 258,00
103. HAV – p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) (V28) 75,00
104. HBc – p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B) (V33) 105,00
105. HBc – p/c przeciw HBc total (WZW typu B) (V31) 57,00
106. HBe – p/c przeciw HBe (WZW typu B) (V38) 93,00
107. HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) 36,00
108. HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) 49,00
109. P/c przeciw histonom (AHA) (N85) 102,00
110. HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) 41,00
111. P/c przeciw keratynowe (AKA) 132,00
112. P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 119,00
113. P/c antykardiolipinowe klasy IgA (N89) 66,00
114. P/c antykardiolipinowe klasy IgG (N89) 59,00
115. P/c antykardiolipinowe klasy IgM (N89) 59,00
116. Aktywność reninowa osocza (I07) 199,00
117. Glin (P39) 119,00
118. FoodProfil 268 IgG4 1 510,00
119. FoodProfil  268 IgG 1 510,00
120. Zespół Alagille’a – badanie wybranych regionów genu JAG1 1 185,00
121. Zespół Alagille- Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
122. Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM (M51) 201,00
123. Giardia lamblia IgA, IgM i IgG 328,00
124. P/c przeciw Giardia lamblia IgG 75,00
125. P/c przeciw Giardia lamblia IgM 75,00
126. Albumina w surowicy (I09) 13,00
127. Albendazol (Zentel) 210,00
128. Zespół Albrighta – typ Ib. Analiza wzoru metylacji w locus GNAS wraz z oceną delecji/duplikacji w obrębie genów STX16 i GNAS1 1 185,00
129. Zespół Albrighta – typ 1a. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 3 026,00
130. Adrenoleukodystrofia – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 2 303,00
131. Fruktozemia – identyfikacja mutacji p.Ala150Pro i p.Ala175Asp oraz innych mutacji występujących w eksonie 5 genu ALDOB 468,00
132. Aldolaza (I13) 48,00
133. Aldosteron (I15) 79,00
134. FoodProfil 22 IgG4 245,00
135. FoodProfil  22 IgG 245,00
136. FoodProfil 44 IgG4 499,00
137. FoodProfil  88 IgG4 915,00
138. FoodProfil  88 IgG 915,00
139. FoodProfil 264 IgG/IgG4 1 590,00
140. FoodProfil 44 IgG 499,00
141. FoodProfil 45 IgG 490,00
142. FoodProfil 87 IgG/IgG4 940,00
143. FoodProfil Skrining – badanie wstępne, test przesiewowy 79,00
144. ALEX- Panel 295 Diagnostyka molekularna alergii 1 302,00
145. P/ciała Ascaris lumbricoides (Glista ludzka) (X01) 69,00
146. Badanie rearanżacji genu ALK metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w komórkach nowotworowych w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii inhibitorami ALK 608,00
147. Badanie antygenu ALK metodą IHC 468,00
148. Alkaloidy tropanowe – badanie jakościowe w moczu 132,00
149. P/c odpornościowe – test przesiewowy  (E05) 45,00
150. Mieszana hodowla limfocytów – test hamowania – allo MLR 850,00
151. Glin w moczu (P39) 119,00
152. Zespół Alstroma – panel NGS: gen ALMS1 2 894,00
153. Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) 12,00
154. Fosfataza alkaliczna – izoenzymy 138,00
155. Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna (L13) 52,00
156. ALP izoenzym łożyskowy 126,00
157. Alprazolam 172,00
158. Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) – Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem NGS 4 013,00
159. Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) 12,00
160. Choroba Alzheimera Badanie mutacji w eksonach 5-8 i 12 genu PSEN1 987,00
161. Choroba Alzheimera -Badanie mutacji w regionie kodującym genu PSEN1 (eksony od 3 do 12) 1 711,00
162. Choroba Alzheimera Badanie mutacji w eksonach 16 i 17 genu APP 645,00
163. Choroba Alzheimera- Choroba o wczesnym początku lub późnym początku oraz demencja- analiza sekwencji kodującej 19 genów z wykorzystaniem NGS 3 947,00
164. P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05) 86,00
165. P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI (O05) 73,00
166. P/c przeciw  glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) 263,00
167. P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 (O05) 67,00
168. P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 (O05) 179,00
169. Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – identyfikacji mutacji p.Tyr402His oraz innych mutacji występujących w eksonie 9 genu CFH 382,00
170. Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – identyfikacji wariantu p.Ala69Ser (rs10490924) w genie ARMS2 – diagnostyka uzupełniająca do procedury AMD-1 382,00
171. Badanie kału w kierunku ameby 67,00
172. Amfetamina w moczu test półilościowy 33,00
173. Amfetamina – test narkotyczny w moczu (P07) 52,00
174. Anty-Mullerian hormon (AMH) 165,00
175. Profil aminokwasów 210,00
176. Amiodaron (T03) 112,00
177. Amisulpryd 172,00
178. Amitryptylina jakościowo w moczu 108,00
179. Amitryptylina (T05) 132,00
180. Przeciwciała przeciw glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (anty-MOG) w surowicy 136,00
181. Amoniak (I23) 46,00
182. Amoksycylina 216,00
183. Amylaza w surowicy (I25) 12,00
184. Amylaza w moczu (I25) 14,00
185. Amylaza w ślinie 63,00
186. Amylaza trzustkowa w surowicy (I27) 23,00
187. P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21) 57,00
188. P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metodą IIFT) (O21) 89,00
189. Test immunoblot (ANA/ENA BLOT) 114,00
190. P/c ANA-ENA panel skrining (O21) 112,00
191. P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego 102,00
192. Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – p/c IgG 205,00
193. Anaplazmoza (zakażenie Anaplasma phagocytophilum) – p/c IgM 220,00
194. P/c ANCA (N69) 92,00
195. Androstendion (I31) 55,00
196. P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG (N89) 149,00
197. Zespół Angelmana – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu UBE3A – drugi etap diagnostyki po wykonaniu testu metylacji 1 382,00
198. Angiotensyna II (I35) 113,00
199. Diagnostyka talasemii i hemoglobinopatii: Analiza hemoglobin (hbA2, HbF, HbS, hbC) metodą HPLC 499,00
200. Anodoncja rodzinna (ang. Odontoonychodermal dysplasia)- badanie wybranych regionów genu WNT10A – I etap diagnostyki 789,00
201. Anodoncja rodzinna (ang. Tooth agenesis, selective, 3)- badanie wybranych regionów genu PAX9 – II etap diagnostyki 789,00
202. Alfa – 1 – antytrypsyna w kale (I65) 65,00
203. Alfa – 1 antytrypsyna genotyp 264,00
204. Alfa 1 – antytrypsyna w surowicy (I65) 78,00
205. P/c przeciw jajnikowe 179,00
206. Badanie 4 najczęstszych mutacji w genie APC (c.1500T>A(Y500X), c.3183_3187delACAAA, c.3202_3205delTCAA, c.3927_3931delAAAGA) – pierwszy etap procedury diagnostycznej 540,00
207. Badanie mutacji w genie APC – drugi etap procedury diagnostycznej 2 800,00
208. P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych 159,00
209. P/c przeciw PM-1 102,00
210. Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71) 79,00
211. Apolipoproteina A2 (APO A2) (I73) 105,00
212. Apolipoproteina B (APO B) (I67) 79,00
213. Apolipoproteina E genotyp 619,00
214. P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgG 152,00
215. P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgM 152,00
216. Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) – analiza eksonów 2, 3 TGM5 724,00
217. Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) – analiza eksonów  5, 6, 8, 9 TGM5 1 250,00
218. Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) – analiza pozostałych eksonów genu TGM5 (1, 4, 7, 10, 11, 12, 13) 1 250,00
219. Zespół złuszczania skóry kończyn (APSS, acral peeling skin syndrome) – analiza sekwencji kodującej genu CSTA 724,00
220. Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) (G11) 14,00
221. P/c przeciw akwaporynie 4 263,00
222. Zespół niewrażliwości na androgeny – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AR, z jednoczesną identyfikacją płci genetycznej 1 842,00
223. Arabinitol 398,00
224. Wykrywanie antygenów rotawirusów i adenowirusów (F37) 34,00
225. Arsen (P11) 129,00
226. Arsen w moczu 129,00
227. Arylosulfataza A 81,00
228. Arypiprazol 172,00
229. P/c przeciw sarkolemie 102,00
230. P/c przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG) 155,00
231. P/c przeciw  Scl – 70 83,00
232. Zespół Angelmana (AS) – Test metylacji (chromosom 15) 658,00
233. P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) 86,00
234. Zespół Angelmana (AS) – analiza mikrosatelitów (chromosom 15q) 1 579,00
235. Zespół Angelmana (AS) – Test MS-MLPA (ME028) – analia metylacji oraz delecji/duplikacji regionu PWS/AS 987,00
236. Zespół Alporta – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem NGS 3 432,00
237. ASO (test ilościowy) (U75) 30,00
238. ASO (test lateksowy) 12,00
239. Choroba Canavan – Identyfikacja mutacji p.Glu285Ala, p.Tyr231X, p.Ala305Glu oraz innych rzadkich mutacji w eksonach 5 i 6 genu ASPA 593,00
240. Wykrywanie DNA Aspergillus fumigatus metodą Real Time-PCR 251,00
241. Aspergillus – antygen (W01) 296,00
242. P/c przeciwko Aspergillus fumigatus IgG 115,00
243. Test transformacji limfocytów (LTT) – Aspergillus met. Elispot 525,00
244. P/c przeciw SS-A/Ro 83,00
245. Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) 12,00
246. Anty-Staphylolizyna 95,00
247. Ataksja- teleangiektazja – Badanie wybranych regionów genu ATM 631,00
248. ATENOLOL 132,00
249. P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) 39,00
250. Atomoksetyna 172,00
251. Rybia łuska zwykła – identyfikacja najczęściej występujacych mutacji: p.Arg501Ter i c.2282_2285del4 w genie FLG 593,00
252. P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) 39,00
253. Antytrombina III (aktywność) (G03) 57,00
254. Zespół Alporta – panel NGS: geny COL4A3, COL4A4, COL4A5 3 290,00
255. Złoto w surowicy 145,00
256. Makrocefalia/autyzm – analiza sekwencji kodującej genu PTEN 1 645,00
257. Wykrywanie DNA Staphylococcus aureus metodą Real Time – PCR, jakościowo (U70) 152,00
258. Autyzm – badanie metodą MLPA 921,00
259. Badanie około 200 genów związanych z autyzmem i zachowaniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej met. NGS 2 631,00
260. Aviomarin jakościowo w wmoczu 178,00
261. Moczówka prosta centralna – Badanie mutacji w genie AVP 856,00
262. Aktywność anty-Xa (monitorowanie leczenia heparyną) 98,00
263. Niepłodność – analiza w kierunku mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (analiza 6 markerów STS zgodnie z zaleceniami EMQN) 394,00
264. Akrylan (B1) – IgE swoiste (L91) 49,00
265. Wełna owcza przetworzona (B20) IgE swoiste (L91) 49,00
266. Wełna owcza nieprzetworzona (B21) – IgE swoiste (L91) 49,00
267. Pył ze słomy (B23) – IgE swoiste (L91) 49,00
268. Terylen(B25) – IgE swoiste (L91) 49,00
269. P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA 263,00
270. P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG 172,00
271. P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM 172,00
272. P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG – IgM 236,00
273. Beta-2-mikroglobulina (M92) 105,00
274. Beta-2-mikroglobulina w moczu (M92) 89,00
275. Laktoza (B312) IgE swoiste (L91) 49,00
276. Pył z młockarni(B4) – IgE swoiste (L91) 49,00
277. Pył z siana(B7) – IgE swoiste (L91) 49,00
278. P/c przeciw Babesia divergens (w klasie IgG) 205,00
279. Test transformacji limfocytów (LTT) – Babesia met. Elispot 525,00
280. Babesia microti – p/c IgG 265,00
281. Babesia microti – p/c IgM 265,00
282. Wykrywanie DNA Babesia met. PCR 499,00
283. P/c przeciw Babesia sp. (B. microti, B. equi i B. bovis) IgG i IgM 705,00
284. Baklofen 172,00
285. Bar w moczu 145,00
286. Beta amyloid w PMR 151,00
287. Barbiturany w surowicy (P13) 252,00
288. Barbiturany w moczu (P13) 55,00
289. Zespół Bardeta- Biedla- Analiza całego regionu kodującego genu BBS10 1 776,00
290. Test transformacji limfocytów (LTT) – Bartonella met. Elispot 525,00
291. Bar we krwi 145,00
292. Białko Bence-Jonesa met. jakościową 34,00
293. Białko Bence-Jonesa – typowanie met. immunofiksacji 189,00
294. Beta- defensyny 132,00
295. Beryl 145,00
296. Benzylpiperazyna jakościowo w moczu 238,00
297. Benzodiazepiny w surowicy (P79) 42,00
298. Benzodiazepiny w moczu (P79) 55,00
299. Monitorowanie terapii lekami: benzodiazepiny, LC-MS/MS 393,00
300. Miopatia Bethlem. Analiza sekwencji kodującej genów COL6A1, COL6A2 i COL6A3, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
301. B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) 38,00
302. B-HCG Gonadotropina kosmówkowa – test potrójny 44,00
303. Białko C (G05) 80,00
304. APC – oporność na aktywowane białko C 114,00
305. Ilościowe oznaczanie w moczu: białko (A07) 15,00
306. Białko S (G07) 80,00
307. Białko S wolne (G07) 129,00
308. Bilirubina bezpośrednia w surowicy (I87) 16,00
309. Bilirubina pośrednia w surowicy (I91) 12,00
310. Bilirubina całkowita (I89) 12,00
311. Bilans tłuszczowy w kale 158,00
312. Bizmut w moczu 145,00
313. Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE) 286,00
314. Białko oligoklonalne 412,00
315. Bizmut we krwi 145,00
316. Bisoprolol jakościowo w moczu 178,00
317. Glukuronid etylu met. LC-MS 263,00
318. Glukuronid etylu we włosach met. LC-MS 723,00
319. Alkohol etylowy met. GC-MS 277,00
320. Biomarkery konsumpcji alkoholu-4, HPLC 205,00
321. Beta-karoten (M13) 199,00
322. Wykrywanie DNA wirusa BK metodą Real Time-PCR 152,00
323. Ilościowe oznaczanie DNA wirusa BKV metodą Real Time-PCR 253,00
324. Zespół Bloom -Badanie 70 mutacji genu BLM najczęściej występujących w rasie białej – pierwszy etap procedury diagnostycznej 961,00
325. zespół Blooma Badanie defektu del ATCTGACA/ins TAGATTCCA w genie BLM u Żydów Aszkenazyjskich 395,00
326. Zespół Blooma – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu BLM z wykorzystaniem NGS 3 947,00
327. Błonnica – p/c IgG (S87) 172,00
328. BLOT MYOSITIS 158,00
329. Peptyd Natriuretyczny Typu B (N34) 132,00
330. Wykrywanie DNA wirusa Bocavirus metodą Real Time – PCR, jakościowo 152,00
331. Badanie ogólne nasienia – rozszerzone 0,00
332. Borelioza – p/c IgG (S21) 41,00
333. Borelioza – p/c IgM (S25) 41,00
334. Test transformacji limfocytów (LTT) – Borrelia met. Elispot 715,00
335. Borrelia burgdorferi DNA – badanie kleszcza 169,00
336. Test transformacji limfocytów (LTT) – Borrelia miyamotoi met. Elispot 459,00
337. Antygeny krętkowe w moczu (borelioza) – badanie 3 próbek moczu 356,00
338. Borrelia burgdorferi DNA 357,00
339. Borelioza – p/c IgG met. Western-Blot (S23) 115,00
340. Borelioza – p/c IgM met. Western-Blot (S27) 115,00
341. Borelioza p/c IgM w PMR met. Western-Blot (S27) 151,00
342. Zespół BPES- Badanie całego regionu kodującego genu FOXL2 849,00
343. Badanie mutacji w genie BRAF (V600X) w kwalifikacji do terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych BRAF i MEK u chorych na czerniaka 468,00
344. Rak piersi i jajnika – badanie 8 mutacji w genie BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej oraz mutacji rzadkich (około 150) występujących w eksonach 2, 5, 20 oraz we fragmencie eksonu 11 genu BRCA1 349,00
345. Badanie mutacji BRCA1 i BRCA2 (BRCA1 – 8 mutacji najczęstszych w populacji polskiej, mutacje rzadkie w eksonach: 2, 5, fragmencie 11 i 20; BRCA2 – mutacja c.6174delT i około 150 mutacji rzadkich) 590,00
346. Rak piersi i jajnika- badanie najczęstszej mutacji (6174delT) w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich 299,00
347. Bromazepam 172,00
348. Zespół Brookes-Spiegler  – badanie wybranych regionów genu CYLD 1 – I etap diagnostyki 1 277,00
349. Zespół Brookes-Spiegler  – badanie wybranych regionów genu CYLD 1 – II etap diagnostyki 1 277,00
350. Brom w surowicy 145,00
351. Brucella p/c Ig A (S39) 137,00
352. Brucella p/c Ig G (S41) 138,00
353. Brucella p/c Ig M (S43) 172,00
354. Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta 103,00
355. Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza (OWD) 454,00
356. Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) (E19) 31,00
357. Deficyt biotynidazy – Badanie mutacji p.Cys33PhefsX36, p.Arg538Cys, p.Gln456His, p.Asp444His oraz innych rzadkich mutacji w eksonie 2 i fragmencie eksonu 4 genu BTD 500,00
358. Deficyt biotynidazy -Badanie mutacji rzadkich w genie BTD – drugi etap diagnostyki 658,00
359. Badanie kału w kierunku pasożytów tropikalnych (Entamoeba histolytica, coli, hartmanni; Lodamoeba butschlii, Endolimax nana, Chilomastixmesnili, Blastocystis spp., Cyclospora, Isospora belli, Cryptosp 225,00
360. Współczynnik  BUP/NBUP, LC-MS/MS 198,00
361. C1 inhibitor (aktywność) (L96) 160,00
362. Penicylina G (C-1) – IgE swoiste (L91) 110,00
363. Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 461,00
364. C1q (K67) 152,00
365. Penicylina V(C2) – IgE swoiste (L91) 49,00
366. Suxamethonium (C202) – IgE swoiste (L91) 56,00
367. ACTH (C206) – IgE swoiste (L91) 56,00
368. Protamina (C207) – IgE swoiste (L91) 56,00
369. Tatanustoxoid (C208) – IgE swoiste (L91) 56,00
370. Chymopapain (C209) – IgE swoiste (L91) 56,00
371. Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) (M82) 461,00
372. C3 składnik dopełniacza (K75) 57,00
373. Aprotinin (C313) – IgE swoiste (L91) 56,00
374. C3 – czynnik nefrytyczny 119,00
375. C4 składnik dopełniacza (K77) 57,00
376. Ampicylina(C5) – IgE swoiste (L91) 49,00
377. Kwas acetylosalicylowy (C51) IgE swoiste (L91) 49,00
378. Amoxycylina (C-6) – IgE swoiste (L91) 40,00
379. Gentamycyna(C60) – IgE swoiste (L91) 49,00
380. Artikaina(C68) – IgE swoiste (L91) 49,00
381. Test C6 Lyme (IgG i IgM łącznie) 270,00
382. Cefaclor (C7) – IgE swoiste (L91) 49,00
383. Insulina wieprzowa (C70) – IgE swoiste (L91) 49,00
384. Insulina wołowa (C71) – IgE swoiste (L91) 56,00
385. Insulina ludzka (C73) – IgE swoiste (L91) 49,00
386. Gelatine (C74) – IgE swoiste (L91) 56,00
387. Ibuprofen(C78) – IgE swoiste (L91) 49,00
388. Diclofenac(C79) – IgE swoiste (L91) 49,00
389. Lidokaina(C82) – IgE swoiste (L91) 49,00
390. Paracetamol (C85) – IgE swoiste (L91) 49,00
391. Mepiwakaina(C88) – IgE swoiste (L91) 49,00
392. Neomycyna(C95) – IgE swoiste (L91) 49,00
393. Wapń całkowity w surowicy (O77) 12,00
394. Wapń zjonizowany (O75) 18,00
395. CA 125 (I41) 36,00
396. CA 15-3 (I43) 42,00
397. CA 19-9 (I45) 42,00
398. Wapń zjonizowany obliczony dla pH 7.40 12,00
399. CA – 50 132,00
400. CA 72-4 (I49) 137,00
401. Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej (O77) 14,00
402. Dziecięca padaczka napadów nieświadomości (CAE) – Analiza sekwencji kodującej 6 genów: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 487,00
403. Opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy’ego) – określenie liczby powtórzeń (CAG)n w eksonie 1 genu AR 382,00
404. Wapń we krwi (O77) 87,00
405. Wapń w moczu (O77) 12,00
406. Wykrywanie DNA Campylobacter jejuni 575,00
407. P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) (N69) 86,00
408. Candida – antygen – metoda serologiczna (W17) 126,00
409. Wykrywanie DNA Candida albicans, C. glabrata, C. krusei metodą Real Time-PCR 186,00
410. Test transformacji limfocytów (LTT) – Candida met. Elispot 525,00
411. P/c przeciw Candida albicans klasy IgA (W23) 172,00
412. P/c przeciw Candida albicans klasy IgG 172,00
413. P/c przeciw Candida albicans klasy IgM 186,00
414. Candida mannan – test Platelia 105,00
415. Candida albicans DNA 286,00
416. SARS-CoV-2 Antigen – POCT 120,00
417. Nachweis von SARS-CoV-2 Coronavirus Antigen – POCT 120,00
418. Wykrywanie antygenu SARS-CoV-2 – POCT 100,00
419. Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Identyfikacja najczęstszych mutacji c.550delA i p.Arg490Gln oraz innych mutacji występujących w eksonach 10 i 17 genu CAPN3 599,00
420. Wykrywanie genów kodujących karbapenemazy 420,00
421. Pneumocystis jiroveci (cysty) 158,00
422. Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgG met. IFA 135,00
423. Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgM met. IFA 135,00
424. Kannabidiol- składnik marihuany leczniczej 201,00
425. Homocystynuria – Analiza sekwencji kodującej genu CBS, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 092,00
426. Kadm we krwi (P43) 138,00
427. Borelioza CD57 295,00
428. Komórki macierzyste krwi CD34 302,00
429. Limfocyty CD4 i CD8 500,00
430. CD59 erytrocytów 435,00
431. Nowotwór żołądka, postać rozlana – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem NGS 2 894,00
432. Kadm w moczu (P43) 138,00
433. Desialowane izoformy transferyny CDT metodą HPLC (O47) 160,00
434. Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53) 42,00
435. Diagnostyka chorób glutenozależnych: celiakia, alergia i nieceliakalna nadwrażliwość na gluten 499,00
436. Pakiet monitorujący przebieg celiakii i chorób towarzyszących – celiakia 360° 449,00
437. Czerniak – Badanie mutacji w genie CDKN2A (3 eksony: cały obszar kodujący białka p16INK4a i p12) w przypadkach czerniaka typ CMM2 oraz zespołu czerniak-rak trzustki 889,00
438. Ceruloplazmina (I95) 69,00
439. Mukowiscydoza (CF) – badanie dwóch dowolnych mutacji w genie CFTR 658,00
440. Identyfikacja ponad 1900 znanych mutacji genu CFTR (analiza sekwencji wszystkich 27 eksonów genu oraz identyfikacja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T) 3 157,00
441. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) – analiza eksonów 6,11-17 genu BRAF 1 316,00
442. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) – analiza sekwencji kodującej genu KRAS 1 052,00
443. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) – analiza eksonów 2, 3, 6 genu MAP2K1 658,00
444. Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC) – analiza eksonów 2, 3, 7 genu MAP2K2 658,00
445. Mukowiscydoza (CF) – badanie nosicielstwa jednej dowolnej mutacji w genie CFTR 526,00
446. Mukowiscydoza (CF) – identyfikacja ponad 500 rzadko występujących mutacji w genie CFTR – analiza eksonów 1-6b,8, 9,18 1 645,00
447. Mukowiscydoza (CF) – identyfikacja ponad 500 rzadko występujących mutacji w genie CFTR  analiza eksonów 12,14a-17a, 19, 22-24 1 645,00
448. Mukowiscydoza (CF) – test MLPA (P091) analiza delecji/duplikacji w genie CFTR 1 119,00
449. Mukowiscydoza (CF) – identyfikacja mutacji F508del i  mutacji dele2,3(21kb) oraz  wszystkich innych mutacji  (ponad 70)  w eksonie 10 genu CFTR 461,00
450. Niepłodność męska – badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęsciej identyfikowanych w niepłodnosci męskiej 529,00
451. Całkowita aktywność dopełniacza CH50 (K58) 251,00
452. Charge Zespół- Analiza wybranych regionów genu CHD7 1 040,00
453. Charge Zespół- Analiza wybranych regionów genu CHD7- II etap diagnostyki 999,00
454. Charge Zespół- Analiza wybranych regionów genu CHD7- III etap diagnostyki 999,00
455. Chlordiazepoksyd 172,00
456. Badanie mutacji w genie CHEK2 – 4 mutacje p.I157T, c.1100delC, IVS2+1G>A, del5395 561,00
457. Rak prostaty – identyfikacja 4 najczęstszych w populacji polskiej mutacji: c.1100delC, p.Ile157Thr, c.444+1G>A i rozległej delecji eksonów 10-11 oraz innych mutacji w eksonach 4, 5 i 12 genu CHEK2 599,00
458. Choroba Hailey-Hailey – analiza eksonów 7, 12, 13, 17, 18, 24, 25 genu ATP2C1 1 316,00
459. Choroba Hailey-Hailey – sekwencjonowanie pozostałych eksonów genu ATP2C1, drugi etap diagnostyki 2 500,00
460. Wirus chikungunya – przeciwciała IgG 49,00
461. Wirus chikungunya – przeciwciała IgM 40,00
462. Chitotriozydaza 269,00
463. P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgA – test potwierdzenia (Western Blot) 344,00
464. P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgG – test potwierdzenia (Western Blot) 344,00
465. P/c przeciw Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgM – test potwierdzenia (Western Blot) 344,00
466. Chlorprotexen – badanie jakościowe w moczu 81,00
467. Chlorochina 228,00
468. Chlorprotiksen 172,00
469. Chlamydia pneumoniae – p/c IgA (S63) 63,00
470. Chlamydia pneumoniae antygen – z wymazu (S59) 119,00
471. Chlamydia pneumoniae – p/c IgG (S67) 63,00
472. P/c przeciw chlamydii psittaci IgA 265,00
473. P/c przeciw chlamydii psittaci IgG 265,00
474. P/c przeciw chlamydii psittaci IgM 265,00
475. Chlamydia pneumoniae – p/c IgM (S65) 63,00
476. Chlamydia trachomatis przeciwciała IgA (S71) 67,00
477. Chlamydia trachomatis antygen – z wymazu met. IIFT (S69) 78,00
478. Chlamydia trachomatis – p/c IgG (S73) 79,00
479. Chlamydia trachomatis – p/c IgM (S75) 57,00
480. Cholesterol całkowity (I99) 12,00
481. Cholinoesteraza (K93) 43,00
482. Test transformacji limfocytów (LTT) – Chlamydia pneumoniae met. Elispot 525,00
483. Wykrywanie DNA Chlamydophila pneumoniae oraz Mycoplasma pneumoniae metodą multipleks Real Time-PCR 96,00
484. Zespół Escobara Badanie regionu kodującego genu CHRNG 2 172,00
485. Chromogranina A 186,00
486. Test transformacji limfocytów (LTT) – Chlamydia trachomatis met. Elispot 525,00
487. Cholestaza łagodna nawracająca wewnątrzwątrobowa typu3 – analiza fragmentów genu ABCB4 921,00
488. Citalopram 172,00
489. Kinaza kreatynowa (CK) (M18) 14,00
490. Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. (M19) 46,00
491. Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa (M19) 37,00
492. Kinaza kreatynowa – izoenzym MM 138,00
493. Chlorki w surowicy (I97) 12,00
494. Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej (I97) 16,00
495. Chlorki w moczu (I97) 16,00
496. Enzymatyczna diagnostyka neuronalnej ceroidolipofuscynozy typu 1 (INCL, CLN1) i typu 2 (LINCL, CLN2); aktywność tioesterazy palmitylo-białkowej i trójpeptydylopeptydazy w leukocytach krwi lub fibrobla 421,00
497. Ceroidolipofuscynoza typu 2. Analiza sekwencji eksonów 1-4, 7-13 genu TPP1 – diagnostyka uzupełniająca po procedurze CLN2-1 1 382,00
498. Analiza częstej delecji w genie CLN3 (delecja 1.02 kb obejmująca eksony 7 i 8); wstępna diagnostyka ceroidolipofuscynozy typu 3 (choroby Battena) 3 355,00
499. Wykrywanie toksyn A i B Clostridioides difficile 75,00
500. Wykrywanie DNA Clostridium difficile metodą Real Time – PCR, jakościowo (S83) 342,00
501. Wykrywanie antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridioides difficile (S81/S82) 137,00
502. Wykrywanie antygenu GDH Clostridioides difficile (S82) 81,00
503. P/c przeciw Clostridium tetani IgG (tężcowi) 172,00
504. P/c przeciw Clostridium tetani IgM (tężcowi) 172,00
505. Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)- badanie najczęstszych mutacji (p.G11R i p.A88V) w genie GJB6 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich 435,00
506. Badanie najczestszych mutacji (K141N i K141E) w genie HSPB8 – pierwszy etap diagnostyki 567,00
507. Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 1A (CMT1A). Analiza rozległych duplikacji w genie PMP22 metodą MLPA 1 052,00
508. Test transformacji limfocytów (LTT) -CMV me.t Elispot 525,00
509. CMV wirus cytomegalii przeciwciała IgG (F19) 45,00
510. CMV – wirus cytomegalii awidność p/c IgG (F22) 137,00
511. CMV wirus cytomegalii przeciwciała IgM (F23) 45,00
512. Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR (F26) 168,00
513. CMV białko pp65 – antygen wczesny 220,00
514. Ilościowe oznaczanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR (F26) 324,00
515. Kobalt we krwi (M25) 138,00
516. Zespół Coffin-Lowry – Analiza wybranych regionów genu RPS6KA3 1 303,00
517. P/c IgG przeciw Coxiella burnetti Faza 1 89,00
518. Wykrywanie DNA Escherichia coli metodą Real Time – PCR, jakościowo 132,00
519. Kobalt w moczu (M25) 138,00
520. Corynebacterium biotypowanie 249,00
521. Zespół Cornelii de Lange – Analiza wybranych regionów genu NIPBL 1 283,00
522. Wykrywanie RNA wirusa Coronavirus metodą Real Time – PCR (NL63, 229E, OC43, HKU), jakościowo 338,00
523. Zespół Costello – Identyfikacja najczęstszych mutacji występujących w kodonach 12 i 13 oraz innych mutacji występujących w eksonie 2 genu HRAS 395,00
524. Wykrywanie antygenu SARS-CoV-2 100,00
525. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98) 95,00
526. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM (V98) 95,00
527. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. Ilościową 110,00
528. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasach IgM i IgG  (V98) 180,00
529. SARS-COV-2 – ocena odpowiedzi komórkowej (test IGRA) 342,00
530. KOMPLEKSOWA OCENA ODPORNOŚCI SARS-CoV-2 (HUMORALNA i KOMÓRKOWA) 362,00
531. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98) met. półilościową 92,00
532. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM (V98) met. półilościową 92,00
533. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasach IgM i IgG (V98) – met. półilościową 137,00
534. SARS-CoV-2 Antigen 120,00
535. Nachweis von SARS-CoV-2 Coronavirus Antigen 120,00
536. Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (wariant Delta) – wynik w języku angielskim 149,00
537. Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (wariant Delta) – wynik w języku niemieckim 149,00
538. Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (wariant Delta) – wynik w języku polskim 149,00
539. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG, (S1,S2, N) met. Western- Blot. 110,00
540. SARS-CoV-2 IgG antibodies 95,00
541. SARS-CoV-2 IgM antibodies 95,00
542. SARS-CoV-2 IgG antibodies (quantitative) 110,00
543. SARS-CoV-2 IgG and IgM antibodies 180,00
544. Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (różnicowanie wariantów) – wynik w języku angielskim 450,00
545. Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (różnicowanie wariantów) – wynik w języku niemieckim 450,00
546. Wykrywanie mutacji SARS-COV-2 (różnicowanie wariantów) – wynik w języku polskim 450,00
547. P/c przeciw wirusom Coxsackie (metoda neutralizacji) 152,00
548. P/c przeciw Coxiella burnetii (gorączka Q) 410,00
549. P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgA 79,00
550. P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgG 79,00
551. P/c przeciw  Coxsackie  w klasie IgM 130,00
552. C – peptyd (N33) 57,00
553. Aceruloplazminemia – Analiza sekwencji kodującej genu CP, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 092,00
554. Deficyt palmitoilotransferazy karnitynowej typu II – identyfikacja mutacji p.Ser113Leu w genie CPT2 395,00
555. Zespół Criglera-Najjara – analiza sekwencji całego regionu kodującego i promotora genu UGT1A1 1 276,00
556. Chrom w moczu (P19) 138,00
557. Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej 126,00
558. Wykrywanie DNA Cryptosporidium parvum metodą Real Time-PCR 593,00
559. Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) (I81) 36,00
560. Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe (I81) 18,00
561. Chrom we krwi (P19) 169,00
562. Cryptococcus neoformans antygen (W31) 220,00
563. CSVD – Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 487,00
564. Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae 245,00
565. Cystynoza – identyfikacja charakterystycznej delecji 57kb w genie CTNS w układzie homozygotycznym – weryfikacja rozpoznania klinicznego choroby 724,00
566. Miedź w surowicy (G68) 62,00
567. Miedź w dobowej zbiórce moczu (G68) 75,00
568. Miedź w moczu (G68) 86,00
569. Zespół Currarino- Badanie wybranych regionów (eksonów: 1,2, 3) genu MNX1 (inne nazwy genu: HLXB9, HB9) 1 066,00
570. Choroba Urbach’a-Wiethe’a, proteinoza lipoidalna – analiza sekwencji kodującej genu ECM1 2 105,00
571. Wykrywanie DNA Cyclospora cayetanensis metodą Real Time-PCR 259,00
572. Cyfra 21-1 (I51) 112,00
573. Cyklosporyna A met. LC-MS/MS (T11) 198,00
574. Cyklosporyna (T11) 158,00
575. Protoporfiryna cynkowa (N60) 330,00
576. Ocena aktywności cytochromu P450 2C19 – identyfikacja wariantów allelicznych genu CYP2C19 (2, 4, 8) pod kątem leczenia klopidogrelem 789,00
577. Ocena aktywności cytochromu P450 2C9 – Identyfikacja alleli 2 i 3 genu CYP2C9 – przy leczeniu candersartanem, irbesartanem, losartanem, warfaryną oraz siponimodem 789,00
578. Ocena aktywności cytochromu P450 2D6 – identyfikacja allela 4 genu CYP2D6 – przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem 526,00
579. Ocena liczby kopii genu CYP2D6 metodą MLPA 1 171,00
580. Cystatyna C (K16) 160,00
581. Steatocystoma multiplex- Badanie fragmentu genu KRT17 593,00
582. Cystyna (K19) 160,00
583. Cytologia biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (91.447) 132,00
584. Cytologia płynna oraz Badanie immunohistochemiczne  P16/KI67 (podłoże Sure Path) 380,00
585. Konsultacja nadesłanych preparatów 132,00
586. Cytologia nieginekologiczna 132,00
587. Cytologiczne badanie wymazu wykonane metodą konwencjonalną 52,00
588. Cytologia cienkowarstwowa wykonana w technologii LBC na podłożu SurePath 115,00
589. Cytologia nieginekologiczna na podłożu płynnym 199,00
590. Cytryniany 137,00
591. Cytryniany w DZM 119,00
592. Cytryniany w nasieniu 105,00
593. Czynnik II (G26) 207,00
594. Czynnik IX (G28) 132,00
595. Czynnik V (G29) 132,00
596. Czynnik VII (G31) 191,00
597. Czynnik VIII (G33) 92,00
598. Czynnik X (G37) 137,00
599. Czynnik XI (G39) 191,00
600. Czynnik XII (G41) 191,00
601. Czynnik XIII (G43) 323,00
602. Roztocze kurzu domowego (D1) – IgE swoiste (L91) 45,00
603. Roztocze mączne (D2) – IgE swoiste (L91) 45,00
604. Blomia tropicalis (D201) – IgE swoiste (L91) 56,00
605. NDer p 1 Roztocze kurzu domowego (D-202) IgE swoiste (L91) 49,00
606. RDer p 2 Roztocze kurzu domowego (D-203) IgE swoiste (L91) 49,00
607. RDer p 10 Roztocze kurzu domowego, tropomiozyna (D-205) IgE swoiste (L91) 49,00
608. RDer p 23 Roztocze kurzu domowego,( D209) IgE swoiste (L91) 49,00
609. Acarus siro (D70) – IgE swoiste (L91) 49,00
610. Lepidoglyphus destructor (D71) – IgE swoiste (L91) 49,00
611. Tyrophagus putrescientiae (D72) – IgE swoiste (L91) 49,00
612. Artrogrypoza dystalna typu 1A (DA1A)- Badanie całego regionu kodującego genu TPM2 1 434,00
613. Wykrywanie DNA Dientamoeba fragilis metodą Real Time-PCR 259,00
614. D-Arabinitol w moczu 263,00
615. Debutylodronedaron 172,00
616. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna dominująca (DDEB) – analiza eksonów 73-75 w tym identyfikacja najczęstszej mutacji p.Gly2043Arg w genie COL7A1 593,00
617. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna dominująca (DDEB) – analiza eksonów: 1-27, 114-118 genu COL7A1 2 105,00
618. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna dominująca (DDEB) – analiza eksonów: 28-72, 76-113 genu COL7A1 2 763,00
619. D-dimery (G49) 55,00
620. Deetyloamiodaron 172,00
621. Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna, sprzężona z X- badanie mutacji najczęstszych w eksonach 2, 4, 6 i 7 genu EDA 1 158,00
622. Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna, sprzężona z X- analiza wybranych regionów genu EDA – II etap diagnostyki 1 277,00
623. Dekstrometorfan jakościowo w moczu 198,00
624. Nużeniec ludzki (ocena mikroskopowa) 47,00
625. Demoksepam 172,00
626. Wirus Dengi przeciwciała  klasy IgG 158,00
627. Wirus Dengi przeciwciała  klasy IgM 158,00
628. Inne genodermatozy – panel NGS 2 894,00
629. Wykrywanie DNA dermatofitów 258,00
630. Przeciwciała przeciw desmogleinie 1 met. IFT 195,00
631. Przeciwciała przeciw desmogleinie 3 met. IFT 195,00
632. Dezypramina (T13) 132,00
633. Niedosłuch DFNA9- Badanie mutacji p.Pro51Ser i innych mutacji w eksonie 4 genu COCH 494,00
634. Neuropatia słuchowa DFNB9- badanie wybranych fragmentów genu OTOF 1 382,00
635. Niedosłuch (DFNB1)- Badanie najczęstszych mutacji 35delG i 310del14 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich w części kodującej eksonu 2 genu GJB2 494,00
636. Głuchota (DFNB) – test MLPA (P163) (geny GJB2, GJB6, GJB3, POU3F4, WFS1) 1 244,00
637. Głuchota izolowana (DFNB4) oraz zespół Pendreda – analiza wybranych eksonów (9-12 i 14) genu SLC26A4 987,00
638. Głuchota izolowana (DFNB4) oraz zespół Pendreda – Analiza eksonów: 2-8, 13, 15-21 genu SLC26A4 3 290,00
639. Niedosłuch wrodzony – analiza przesiewowa sekwencji kodującej 21 genów, których mutacje korelowane są z niedosłuchem wrodzonym, z wykorzystaniem NGS 4 210,00
640. P/c przeciw DFS70 744,00
641. Dehydroepiandrosteron (DHEA) (K25) 63,00
642. Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) (K27) 49,00
643. Dihydrotestosteron (DHT) (K55) 83,00
644. Diaminooksydaza DAO (surowica) 51,00
645. Diazepam (P21) 172,00
646. Digoksyna (T17) 69,00
647. Dopalacze (SPICE/K2) 112,00
648. Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 1 (LGMD1A-G) – Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CAV3, DES, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT i TNPO3, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
649. Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3, wykonywana z wykorzystaniem NGS 2 961,00
650. Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2 (LGMD2A-G,I,K-O,Q,S)-Analiza NGS sekwencji kodującej 15 genów:CAPN3, ANO5, DYSF, FKRP, FKTN, PLEC, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, TCAP i TRAPPC1 3 618,00
651. Dystrofia LAMA2-zależna – Analiza sekwencji kodującej genu LAMA2 wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 092,00
652. N-demetylocitalopram 172,00
653. Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera – analiza rozległych delecji, insercji i rearanżacji w genie DMD metodą MLPA 1 026,00
654. Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza przesiewowa sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 3 026,00
655. Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa – analiza sekwencji kodującej genu EMD 658,00
656. Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa – analiza sekwencji kodującej genu FHL1 1 052,00
657. Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa – analiza sekwencji kodującej genu LMNA/C 1 974,00
658. Dystrofia mięśniowa Emeryego-Dreyfussa – test MLPA (P048) 1 052,00
659. Demetylofluoksetyna 172,00
660. MMR (dMMR) – Badanie ekspresji antygenów (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) 750,00
661. N-Demetyloolanzapina 172,00
662. Dystrofia miotoniczna (DM). Analiza w kierunku obecności ekspansji powtórzeń CTG w genie DMPK oraz obecności ekspansji powtórzeń motywu złożonego(TG)n(TCTG)n(CCTG)n w genie CNBP 1 513,00
663. N-demetylosertralina 172,00
664. O-demetylowenlafaksyna 172,00
665. P/c przeciw wirusowi Dobrawa-Belgrad (DOBV) IgG 89,00
666. Doksepina jakościowo w moczu 96,00
667. Doksepina (T19) 132,00
668. Dopamina w DZM 210,00
669. Dopamina w osoczu 172,00
670. Dystonia z odpowiedzią na L-dopa – analiza sekwencji kodującej genu GCH1 1 185,00
671. Dystonia z odpowiedzią na L-dopa – analiza sekwencji kodującej genu SPR 658,00
672. Dystonia z odpowiedzią na L-dopa – analiza sekwencji kodującej genu TH 1 974,00
673. Dysplazja przynasadowa McKusicka – Analiza całego regionu kodującego RNA (RMRP) 658,00
674. Zespół Dravet – Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 487,00
675. Dystonia wrażliwa na dopaminę – zespół Segawa – Analiza sekwencji kodującej genów GCH1 i  TH, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
676. Dronedaron 172,00
677. Zespół Dravet, padaczka uogólniona z drgawkami gorączkowymi – test MLPA (P137) 789,00
678. Zespół Dravet, padaczka uogólniona z drgawkami gorączkowymi – analiza sekwencji kodującej genu SCN1A 3 684,00
679. P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) (N75) 86,00
680. Dystonia typ 10 – identyfikacja mutacji c.649dupC w genie PRRT2 427,00
681. Dystonia typ 10 – analiza sekwencji kodującej genu PRRT2 921,00
682. Dysplazja tanatoforyczna typu I – identyfikacja najczęstszych mutacji p.Arg248Cys, p.Tyr373Cys oraz innych mutacji występujących w eksonach 7 i 10 genu FGFR3 724,00
683. Zespół Birt-Hogg-Dube syndrome (spontaniczne odmy opłucnowe)- analiza wybranych regionów genu FLCN – I etap diagnostyki 1 224,00
684. Zespół Birt-Hogg-Dube syndrome (spontaniczne odmy opłucnowe)- analiza wybranych regionów genu FLCN – II etap diagnostyki 1 408,00
685. Duloksetyna 172,00
686. Dysplazje ektodermalne – panel NGS 2 894,00
687. Dystonia typ 1 (DYT1) – analiza eksonu 5 pod kątem obecności mutacji c.907_909delGAG w genie DYT1 461,00
688. Dystonia z odpowiedzią na L-dopa, dystonia z mioklonią (DYT11) – test MLPA (P099) 1 052,00
689. Dystonia z mioklonią (DYT11) – analiza sekwencji kodującej genu SGCE 1 776,00
690. Dystonia typ 4 (DYT4) – analiza sekwencji kodującej genu TUBB4A 1 250,00
691. Dystonia typ 1 (DYT1), dystonia z dyskinezą (DYT6) – test MLPA (P059) 1 052,00
692. Dystonia z dyskinezą (DYT6) – analiza sekwencji kodującej genu THAP1 789,00
693. Dystonia typ 8 – analiza eksonu 1 (mutacje p.Ala7Val i p.Ala9Val genu MR1 (PNKD) 461,00
694. Sierść kota (E1) – IgE swoiste (L91) 45,00
695. RCan f 1 Pies (E-101) IgE swoiste (L91) 49,00
696. RCan f 2  Pies (E-102) IgE swoiste (L91) 49,00
697. Estradiol (E2) (K99) 29,00
698. Naskórek psa (E2) – IgE swoiste (L91) 49,00
699. Pióra kanarka (E201) – IgE swoiste (L91) 49,00
700. NBos d6 BSA, albumina surowicy bydlęcej (E-204) IgE swoiste (L91) 49,00
701. Naskórek szynszyli (E208) – IgE swoiste (L91) 56,00
702. Pióra papugi(E213) – IgE swoiste (L91) 49,00
703. Pióra gołębia (E215) – IgE swoiste (L91) 49,00
704. Fretka (E217) – IgE swoiste (L91) 56,00
705. NFel d 2 kot, albumina w surowicy (E-220) IgE swoiste (L91) 49,00
706. NCan f 3 Dog Pies, albumina w surowicy (E-221) IgE swoiste (L91) 49,00
707. NSus a świnia, albumina w surowicy (E-222) IgE swoiste (L91) 49,00
708. RCan f 5 pies (E-226) IgE swoiste (L91) 49,00
709. REqu c 1 koń (E-227) IgE swoiste (L91) 49,00
710. RFeld d 4 Kot (E-228) IgE swoiste (L91) 49,00
711. Pierze mieszane (E25) – IgE swoiste (L91) 45,00
712. Sierść konia (E3) – IgE swoiste (L91) 49,00
713. Odchody kanarka (E301) – IgE swoiste )L91) 49,00
714. Papuga nimfa pióra (E303) – IgE swoiste (L91) 56,00
715. Naskórek/sierść krowy (E4) – IgE swoiste (L91) 49,00
716. Sierść psa (E5) – IgE swoiste (L91) 45,00
717. Naskórek świnki morskiej (E6) – IgE swoiste (L91) 49,00
718. Odchody gołębia (E7) – IgE swoiste (L91) 45,00
719. Pierze (pióra gęsi) (E70) – IgE swoiste (L91) 49,00
720. Odchody papugi falistej (E 77) – IgE swoiste (L91) 49,00
721. Pióra papużki falistej (E78) – IgE swoiste (L91) 45,00
722. Naskórek owcy (E81) – IgE swoiste (L91) 49,00
723. Naskórek królika (E82) – IgE swoiste (L91) 45,00
724. Naskórek chomika (E84) – IgE swoiste (L91) 49,00
725. Pióra kurze (E85) – IgE swoiste (L91) 49,00
726. Pióra kaczki (E86) – IgE swoiste (L91) 49,00
727. Naskórek szczura(E87) – IgE swoiste (L91) 49,00
728. Mysz – naskórek, mocz (E88)- IgE swoiste (L91) 56,00
729. RFel d 1 Kot (E-94) IgE swoiste (L91) 57,00
730. Odchody papugi(E97) – IgE swoiste (L91) 49,00
731. EBV – wirus Epsteina Barr antygen wczesny EA p/c IgG (mononukleoza) 112,00
732. Test transformacji limfocytów (LTT) – EBV met. Elispot 525,00
733. EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) (F53) 62,00
734. EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) (F56) 62,00
735. Ilościowe oznaczanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR 324,00
736. Wykrywanie DNA wirusa EBV metodą Real Time-PCR 192,00
737. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG – zestaw wysyłkowy 129,00
738. Białko kationowe eozynofilów (ECP) 129,00
739. Dystrofia Emery-Dreifuss (EDMD). Analiza sekwencji kodującej genów EMD, FHL1 i LMNA wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
740. Zespół Rapp-Hodgkin – analiza eksonów 13 i 14 genu TP63 1 224,00
741. Efedryna – badanie jakościowe w moczu 132,00
742. Badanie mutacji w genie EGFR (49 różnych mutacji) w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR 676,00
743. EGFR ctDNA – badanie mutacji EGFR w osoczu (badanie obejmuje również mutację T790M) 1 316,00
744. Badanie mutacji genu EGFR metodą real-time PCR (CE-IVD) 750,00
745. Test transformacji limfocytów (LTT) – Ehrlichia met. Elispot 525,00
746. Erytrodermia ichtiotyczna pęcherzowa – analiza sekwencji kodującej genu KRT1 1 513,00
747. Erytrodermia ichtiotyczna pęcherzowa – analiza sekwencji kodującej genu KRT10 1 513,00
748. Epoksyd karbamazepiny 132,00
749. Ecstasy (MDMA) 53,00
750. Pigułki gwałtu – płynne ekstazy 263,00
751. Trzustkowa elastaza 1 w kale (K83) 199,00
752. Trzustkowa elastaza 1 w surowicy (K83) 144,00
753. ELF 987,00
754. Elektroforeza hemoglobin 289,00
755. P/c przeciw ENA U1-RNP 102,00
756. Encefalopatie padaczkowe – Analiza sekwencji kodującej 10 genów: SCN1B, SCN1A, GABRG2, PCDH19, CDKL5, GABRA1, KCNQ2, KCNT1, SYNGAP1 i STXBP1, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 618,00
757. P/c przeciw endomysium IgA (N79) 102,00
758. P/c przeciw endomysium IgG (N79) 102,00
759. Endometrioza EndoRNA – oznaczanie poziomu ekspresji genu FUT4 2 300,00
760. Endotoksyna (LPS) 297,00
761. Wykrywanie DNA Entamoeba histolytica 575,00
762. Enterowirus – p/c IgA 130,00
763. Enterowirus – p/c IgG (F29) 109,00
764. Enterowirus – p/c IgM (F28) 109,00
765. Wykrywanie RNA enterowirusa metodą Real Time-PCR 271,00
766. Eozynofilia (C55) 20,00
767. Bladder EpiCheck 858,00
768. Epidermolysis bullosa – panel NGS: 18 genów 2 500,00
769. EPX Eozynofilowe białko X 132,00
770. Erytropoetyna (K91) 89,00
771. Estazolam 172,00
772. Esteraza octanu alfa-naftylu 83,00
773. Estron (E1) 100,00
774. Estriol wolny wE3 (LO1) 58,00
775. Glukuronid etylu w moczu met. LC-MS 113,00
776. Glukuronid etylu w moczu 112,00
777. Etosuksymid (T23) 132,00
778. Alkohol etylowy (P31) 47,00
779. Everolimus (Certican) 206,00
780. Ewerolimus 198,00
781. EX1 Mieszanka alergenów 57,00
782. EX2 Mieszanka alergenów 57,00
783. EX3 Mieszanka alergenów 57,00
784. EX4 Mieszanka alergenów 57,00
785. Gryzonie (EX5) (L91) 49,00
786. Pióra (EX6) (L91) 57,00
787. Mieszanka gryzonie (EX70) – IgE swoiste (L91) 57,00
788. Mieszanka pior (EX71) – IgE swoiste (L91) 57,00
789. Mieszanka piór ptaków (EX72) – IgE swoiste (L91) 57,00
790. Diagnostyczna analiza eksomu – sekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego 9 209,00
791. Eksom kliniczny – analiza metodą NGS na bazie panelu TruSight One pod kątem wybranego rozpoznania klinicznego 7 236,00
792. Dodatkowa analiza metodą NGS wariantów eksomu klinicznego po analizie pod kątem wybranego rozpoznania 2 368,00
793. Eksom – analiza metodą NGS pod kątem wybranego rozpoznania klinicznego (w pierwszej kolejności analiza genów klinicznie znaczących) 9 078,00
794. Dodatkowa analiza NGS wariantów eksomu po analizie pod kątem wybranego rozpoznania 2 368,00
795. Białko jajka (F1) – IgE swoiste (L91) 45,00
796. Ziarno sezamu(F10) – IgE swoiste (L91) 49,00
797. Gryka (F11) – IgE swoiste (L91) 49,00
798. Mleko surowe(F116) – IgE swoiste (L91) 49,00
799. Karp (F119) – IgE swoiste (L91) 49,00
800. Groch (F12) – IgE swoiste (L91) 49,00
801. Grzyby, pieczarki (F127) – Ige swoiste (L91) 57,00
802. Orzech ziemny (F13) – IgE swoiste (L91) 45,00
803. Soja (F14) – IgE swoiste (L91) 45,00
804. Fasola (F15) – IgE swoiste (L91) 45,00
805. Cielęcina (F-165) – IgE swoiste (L91) 49,00
806. Orzech leszczyny (F17) – IgE swoiste (L91) 45,00
807. Porzeczka czerwona i czarna(F171) – IgE swoiste (L91) 49,00
808. Orzech brazylijski (F18) – IgE swoiste (L91) 56,00
809. Mleko krowie (F2) – IgE swoiste (L91) 45,00
810. Migdał (F20) – IgE swoiste (L91) 49,00
811. Orzech pekan (F201) – IgE swoiste (L91) 50,00
812. Orzech nerkowca (F202) – IgE swoiste (L91) 48,00
813. Orzech pistacjowy (F203) – IgE swoiste (L91) 49,00
814. Pstrąg (F204) – IgE swoiste (L91) 49,00
815. Śledź (F205) – IgE swoiste (L91) 56,00
816. Makrela atlantycka (F206) – IgE swoiste (L91) 56,00
817. Cytryna (F32) – IgE swoiste (L91) 45,00
818. Grapefruit (F209) – IgE swoiste (L91) 45,00
819. Ananas (F210) – IgE swoiste (L91) 52,00
820. Jeżyna (F-211) – IgE swoiste (L91) 42,00
821. Pieczarka (F212) – IgE swoiste (L91) 56,00
822. Mięso królika(F213) – IgE swoiste (L91) 49,00
823. Szpinak (F-214) – IgE swoiste (L91) 49,00
824. Kapusta (F216) – IgE swoiste (L91) 56,00
825. Papryka(F218) – IgE swoiste (L91) 49,00
826. Kawa (F221) – IgE swoiste (L91) 49,00
827. Herbata (F222) – IgE swoiste (L91) 49,00
828. Mak (F224) – IgE swoiste (L91) 49,00
829. Dynia (F225) – IgE swoiste (L91) 56,00
830. Pestki dyni (F226) – IgE swoiste (L91) 56,00
831. Burak cukrowy (F227) – IgE swoiste (L91) 56,00
832. Krab (F23) – IgE swoiste (L91) 49,00
833. Mleko gotowane UHT(F231) – IgE swoiste (L91) 49,00
834. Ovalbumin (F232) – IgE swoiste (L91) 49,00
835. Ovomucoid (F233) – IgE swoiste (L91) 49,00
836. Wanilia (F234) – IgE swoiste (L91) 56,00
837. Soczewica (F235) – IgE swoiste (L91) 49,00
838. Serwatka krowia (F236) – IgE swoiste (L91) 56,00
839. Morela(F237) – IgE swoiste (L91) 49,00
840. Krewetka (F24) – IgE swoiste (L91) 49,00
841. Wiśnia (F242) – IgE swoiste (L91) 49,00
842. Ogórek (F244) – IgE swoiste (L91) 49,00
843. Jajko całe (F245) – IgE swoiste (L91) 45,00
844. Miód (F247) – IgE swoiste (L91) 49,00
845. Pomidor (F25) – IgE swoiste (L91) 49,00
846. Orzech pini (F253) – IgE swoiste (L91) 50,00
847. Śliwka (F255) – IgE swoiste (L91) 49,00
848. Orzech włoski (F256) – IgE swoiste (L91) 45,00
849. Kałamarnica (F258) – IgE swoiste (L91) 56,00
850. Winogrona(F259) – IgE swoiste (L91) 49,00
851. Wieprzowina (F26) – IgE swoiste (L91) 45,00
852. Brokuł(F260) – IgE swoiste (L91) 49,00
853. Szparagi (F261) – IgE swoiste (L91) 58,00
854. Bazylia (F269) – IgE swoiste (L91) 56,00
855. Wołowina (F27) – IgE swoiste (L91) 45,00
856. Imbir (F270) – IgE swoiste (L91) 56,00
857. Tymianek (F273) – IgE swoiste (L91) 56,00
858. Koperek (F277) – IgE swoiste (L91) 49,00
859. Pieprz czarny (F280) – IgE swoiste (L91) 49,00
860. Curry (F281) – IgE swoiste (L91) 56,00
861. Oregano (F283) – IgE swoiste (L91) 56,00
862. Indyk (F284) – IgE swoiste (L91) 45,00
863. Jagoda amerykańska (F288) – IgE swoiste (L91) 56,00
864. Ostryga (F290) – IgE swoiste (L91) 56,00
865. Guma arabska (F297) IgE swoiste (L91) 57,00
866. Dorsz (F3) – IgE swoiste (L91) 49,00
867. Mleko kozie(F300) – IgE swoiste (L91) 45,00
868. Mandarynka (F-302) IgE swoiste (L91) 49,00
869. Halibut (F303) – IgE swoiste (L91) 56,00
870. Morszczuk (F307) – IgE swoiste (L91) 56,00
871. Ciecierzyca pospolita (F309) – IgE swoiste (L91) 56,00
872. Marchew (F31) – IgE swoiste (L91) 49,00
873. Miecznik (F312) – IgE swoiste (L91) 56,00
874. Fasola zielona (F315) – IgE swoiste (L91) 56,00
875. Kolendra (F317) – IgE swoiste (L91) 56,00
876. Burak czerwony (F319) – IgE swoiste (L91) 49,00
877. Rak(F320) – IgE swoiste (L91) 49,00
878. Conalbumina (F323) – IgE swoiste (L91) 49,00
879. Chmiel (F324) – IgE swoiste (L91) 52,00
880. Pomarańcza (F33) – IgE swoiste (L91) 45,00
881. Przegrzebek (F338) – IgE swoiste (L91) 56,00
882. Malina (F343) – IgE swoiste (L91) 49,00
883. Orzech macadamia (F345) – IgE swoiste (L91) 50,00
884. Proso Quinoa (F347) – IgE swoiste (L91) 56,00
885. Ziemniak (F35) – IgE swoiste (L91) 49,00
886. RPen a 1 Krewetka (F351) IgE swoiste (L91) 49,00
887. RAra h 8 PR-10 Orzech ziemny (F-352) IgE swoiste (L91) 49,00
888. RGly m 4 Soja (F-353) IgE swoiste (L91) 49,00
889. RBer e 1 Orzech brazylijski (F-354) IgE swoiste (L91) 49,00
890. RCyp c 1 karp (F-355) IgE swoiste (L91) 49,00
891. Orzech kokosowy (F36) – IgE swoiste (L91) 56,00
892. Małż jadalny (F207) – IgE swoiste (L91) 49,00
893. Mąka pszenna (F4) – IgE swoiste (L91) 49,00
894. Tuńczyk (F40) – IgE swoiste (L91) 49,00
895. Łosoś (F41) – IgE swoiste (L91) 49,00
896. Mintaj (F413) – IgE swoiste (L91) 49,00
897. RTri a 19 Pszenica, omega- 5 gliadyna (F-416) IgE swoiste (L91) 49,00
898. RApi g 1.01 PR-10 Seler (F-417) IgE swoiste (L91) 49,00
899. RPru p 1 PR-10  Brzoskwinia (F-419) IgE swoiste (L91) 49,00
900. RPru p 3 LTP  Brzoskwinia (F-420) IgE swoiste (L91) 49,00
901. RPru p 4 Profilin Brzoskwinia (F-421) IgE swoiste (L91) 49,00
902. RAra h 1  Orzech ziemny (F-422) IgE swoiste (L91) 49,00
903. RAra h 2 Orzech ziemny (F-423) IgE swoiste (L91) 49,00
904. RAra h 3 LTP Orzech ziemny (F-424) IgE swoiste (L91) 49,00
905. Rcor a 8 LTP Orzech laskowy (F-425) IgE swoiste (L91) 49,00
906. RGad c 1 dorsz (F-426) IgE swoiste (L91) 49,00
907. RAra h 9 LTP Orzech ziemny (F-427) IgE swoiste (L91) 49,00
908. RCor a 1 PR-10 Orzech laskowy (F-428) IgE swoiste (L91) 49,00
909. RAct d PR-10 Kiwi (F-430) IgE swoiste (L91) 49,00
910. NGly m 5 Soja, beta – konglicynina (F-431) IgE swoiste (L91) 49,00
911. NGly m 6 Soja , glicynina (F-432) IgE swoiste (L91) 49,00
912. RTri a 14 Pszenica zwyczajna (F-433) IgE swoiste (L91) 49,00
913. RCor a 14 Orzech laskowy (F-439) IgE swoiste (L91) 49,00
914. Truskawka (F44) – IgE swoiste (L91) 45,00
915. NCor a 9 Orzech laskowy (F-440) IgE swoiste (L91) 49,00
916. RJug r 1 Orzech włoski (F-441) IgE swoiste (L91) 49,00
917. RJug r 3 Orzech włoski (F-442) IgE swoiste (L91) 49,00
918. RAna o 3 Orzech nerkowca (F-443) IgE swoiste (L91) 49,00
919. RAra h 6 Orzech ziemny (F447) IgE swoiste (L91) 49,00
920. Drożdże (F45) – IgE swoiste (L91) 45,00
921. Czosnek świeży(F47) – IgE swoiste (L91) 49,00
922. Cebula (F-48) – IgE swoiste (L91) 49,00
923. Jabłko (F49) – IgE swoiste (L91) 45,00
924. Mąka żytnia (F5) – IgE swoiste (L91) 49,00
925. Makrela kolias (F50) – IgE swoiste (L91) 56,00
926. Czekolada (F52) – IgE swoiste (L91) 45,00
927. Proso (F56) – IgE swoiste (L91) 56,00
928. Jęczmień (F6) – IgE swoiste (L91) 45,00
929. Okoń (F60) – IgE swoiste (L91) 56,00
930. Por (F66) – IgE swoiste (L91) 49,00
931. Owies (F7) – IgE swoiste (L91) 49,00
932. Żółtko jajka (F75) – IgE swoiste (L91) 45,00
933. Alfa laktoalbumina (F76) – IgE swoiste (L91) 45,00
934. Beta laktoglobulina (F77) – IgE swoiste (L91) 45,00
935. Kazeina (F78) – IgE swoiste (L91) 45,00
936. Gluten (F79) – IgE swoiste (L91) 49,00
937. Mąka kukurydziana (F8) – IgE swoiste (L91) 49,00
938. Homar (F80) – IgE swoiste (L91) 56,00
939. Ser cheddar (F81) – IgE swoiste (L91) 49,00
940. Ser pleśniowy(F82) – IgE swoiste (L91) 49,00
941. Kurczak (F83) – IgE swoiste (L91) 45,00
942. Kiwi (F84) – IgE swoiste (L91) 49,00
943. Seler (F85) – IgE swoiste (L91) 49,00
944. Pietruszka (F86) – IgE swoiste (L91) 49,00
945. Baranina (F88) – IgE swoiste (L91) 49,00
946. Musztarda (F89) – IgE swoiste (L91) 49,00
947. Ryż (F9) – IgE swoiste (L91) 49,00
948. Mango (F91) – IgE swoiste (L91) 56,00
949. Banan (F92) – IgE swoiste (L91) 49,00
950. Kakao (F93) – IgE swoiste (L91) 45,00
951. Gruszka (F94) – IgE swoiste (L91) 49,00
952. Brzoskwinia (F95) – IgE swoiste (L91) 49,00
953. Awokado (F96) – IgE swoiste (L91) 48,00
954. NGliadyn Pszenica , gliadyna (F-98) IgE swoiste (L91) 49,00
955. Wykrywanie mutacji p.Ala55Thr  w genie FABP-2 kodującym jelitowe białko wiążące kwasy tłuszczowe. 399,00
956. Wolny aldosteron w moczu 138,00
957. P/c przeciw Fasciola hepatica 265,00
958. Wolna podjednostka B-HCG (L46) 104,00
959. F-BHCG Wolna podjednostka B-HCG – test podwójny 82,00
960. Zespół Marfana- Badanie mutacji w genie FBN1 (eksony 24-32) 1 132,00
961. Zespół Marfana – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem NGS 3 947,00
962. Zespól Costello (FCS) – analiza sekwencji kodującej genu HRAS 856,00
963. Ocena wytwarzania przeciwciał w surowicy kobiety przeciwko limfocytom partnera – crossmatch (FCXM) – CD3+/IgG+ 375,00
964. Zespół FDH (ang. Focal Dermal Hypoplasia – zespół GOLTZ)- badanie wybranych regionów genu PORCN 1 408,00
965. FX5 warzywa 57,00
966. Żelazo w surowicy (O95) 12,00
967. P/c przeciwko żółtej febrze IgG 152,00
968. P/c przeciwko żółtej febrze IgM 152,00
969. Felbamat 132,00
970. Dla kobiet 20+ – ocena predyspozycji do rozwoju: zakrzepicy żył i nawracających poronień, przedwczesnego wygasania funkcji jajników oraz raka piersi i jajników (geny F2, F5, FMR1, BRCA1) 1 185,00
971. Dla kobiet 50+ – ocena predyspozycji do rozwoju: zakrzepicy żył, hemochromatozy, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz choroby Alzheimera (geny F2, F5, HFE, CFH, ARMS2, APOE) 1 185,00
972. Fenazepam 172,00
973. Fenobarbital met. HPLC 132,00
974. Fenol w moczu (metabolity benzenu) (P33) 100,00
975. Fenotiazyny (P81) 79,00
976. Fenytoina met. HPLC (T27) 132,00
977. Fenytoina (T27) 102,00
978. Ferrytyna (L05) 35,00
979. Chrzan (FF253) – IgE swoiste (L91) 48,00
980. Drożdże browarnicze (FF43) – igE swoiste (L91) 49,00
981. Czynnik wzrostu fibroblastów FGF-23 389,00
982. Krzywica fosfatemiczna – identyfikacja mutacji p.Arg176Gln, p.Arg176Trp, p.Arg179Gln i p.Arg179Trp w genie FGF23 435,00
983. Hipercholesterolemia -Analiza mutacji w eksonach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 genu LDLR (1258 mutacji z 1686 znanych) – I etap diagnostyki 1 829,00
984. Hipercholesterolemia. Badanie najczęściej wystepujących 8 mutacji w genie APOB (T3492I, R3500Q, R3500L, R3500W, R3531C, H3543Y, R4358H, V4367A) 644,00
985. Hipercholesterolemia – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 3 290,00
986. Fibrynogen (G53) 14,00
987. Fibronektyna (L08) 119,00
988. Badanie metodą FISH z użyciem komercyjnej sondy locus specyficznej 1 316,00
989. Badanie metodą FISH ze znakowaną sondą locus specyficzną przygotowaną w Pracowni 1 448,00
990. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) z sondami specyficznymi (pojedyncza próba) 400,00
991. Nikiel (FK40) – IgE swoiste (L91) 49,00
992. Wolny kortyzol w moczu (M33) 67,00
993. Test FLAER – badanie przesiewowe 320,00
994. OTOPALATODIGITAL SPECTRUM DISORDER – analiza wybranych regionów genu FLNA 1 382,00
995. Zespół Floating- Harbor- Analiza najczęstszych mutacji w genie SRCAP 889,00
996. Flora bakteryjna jelit 480,00
997. Mikrobiota genetyczna (FloraGEN) 749,00
998. Flunitrazepam 172,00
999. Fluoksetyna – badanie jakościowe w moczu 112,00
1000. Fluoksetyna 164,00
1001. Flurazepam 172,00
1002. Fluwoksamina 172,00
1003. Fluor w moczu (P35) 119,00
1004. Trimetyloaminuria (zespół odoru rybnego) – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu FMO3 1 974,00
1005. Badanie przesiewowe w celu wykrycia ekspansji powtórzeń (CGG)n w genie FMR1 292,00
1006. Formalina we krwi 178,00
1007. Przeciwciała przeciwko fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 109,00
1008. Przeciwciała przeciwko fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 109,00
1009. FoodProfil MAX 1 899,00
1010. PSA wolny (I63) 47,00
1011. FoodProfil WEGAN 1 400,00
1012. FoodProfil WEGE 1 750,00
1013. P/c IgG przeciw Francisella tularensis  (U02) 171,00
1014. P/c przeciw Francisella tularensis IgG i IgM (U02) 363,00
1015. P/c IgM przeciw Francisella tularensis  (U02) 171,00
1016. Zespół łamliwego chromosomu X (FraX) – badanie przesiewowe mutacji w genie FMR1 330,00
1017. Zespół łamliwego chromosomu X (FraX) – określenie statusu metylacji metodą  MS-MLPA (tylko płeć męska) 921,00
1018. Zespół łamliwego chromosomu X (FraX) – analiza premutacji/mutacji w genie FMR1 921,00
1019. Fragmentacja chromatyny plemnikowej 0,00
1020. Ataksja Friedreicha (FRDA) – Identyfikacja mutacji dynamicznej 987,00
1021. Ataksja Friedreicha (FRDA) – Analiza eksonów 1-5 1 448,00
1022. Ataksja Friedreicha (FRDA) – Test MLPA (P316) 1 052,00
1023. Fruktozamina (L27) 67,00
1024. Fruktoza w nasieniu (L25) 89,00
1025. Fruktoza w osoczu (L25) 89,00
1026. Fluor w surowicy (L09) 102,00
1027. Szczypiorek (FS12) – IgE swoiste (L91) 48,00
1028. Folikulotropina (FSH) (L65) 30,00
1029. Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) 25,00
1030. Wolna tyroksyna (FT4) (O69) 25,00
1031. Test kiłowy (FTA, FTA-ABS) 63,00
1032. Odczyn FTA-ABS IgM 126,00
1033. Białko fosfo-TAU w PMR 151,00
1034. Otępienie czołowo-skroniowe (FTD) – Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem FTD, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 553,00
1035. Wykrywanie Fusarium Oxyporum-DNA, metoda PCR 434,00
1036. Mieszanka orzechów (FX1) – IgE swoiste (L91) 57,00
1037. Mieszanka pokarmowa (FX10) – IgE swoiste (L91) 49,00
1038. FX11 Sery 57,00
1039. FX12 Mięso drobiowe 57,00
1040. Warzywa mix 1 (FX13) – IgE swoiste (L91) 56,00
1041. Warzywa mix 2 (FX14) – IgE swoiste (L91) 56,00
1042. Mieszanka owoców (FX15) – IgE swoiste (L91) 57,00
1043. Owoce mix 2 (FX16) – IgE swoiste (L91) 56,00
1044. FX2 Mąki 57,00
1045. Mieszanka zbóż (FX20) – IgE swoiste (L91) 57,00
1046. Owoce mix 4 (FX21) – IgE swoiste (L91) 56,00
1047. Mieszanka orzechów (FX22) – IgE swoiste (L91) 57,00
1048. Mięsa mix 1 (FX23) – IgE swoiste (L91) 75,00
1049. FX3 skorupiaki / ryby 57,00
1050. Pokarmy dziecięce (FX5) (L91) 52,00
1051. FX6 warzywa 57,00
1052. Przyprawy mix (FX60) – IgE swoiste (L91) 47,00
1053. Mieszanka pokarmów (FX7) – IgE swoiste (L91) 57,00
1054. Mieszanka przypraw (FX70) – IgE swoiste (L91) 65,00
1055. Mieszanka ryb (FX74) – IgE swoiste (L91) 57,00
1056. FX8 mięso 57,00
1057. Owoce mix 3 (FX9) – IgE swoiste (L91) 56,00
1058. Owoce mix (FX90) – IgE swoiste (L91) 56,00
1059. Mieszanka cytrusów (FX92) – IgE swoiste (L91) 57,00
1060. Strączkowe (FX93) – IgE swoiste (L91) 56,00
1061. Tomka wonna (G1) – IgE swoiste (L91) 49,00
1062. Żyto/pyłki (G12) – IgE swoiste (L91) 45,00
1063. Kłosówka wełnista (G13) – IgE swoiste (L91) 49,00
1064. Owies/pyłki (G14) – IgE swoiste (L91) 49,00
1065. Pszenica (G15) – IgE swoiste (L91) 45,00
1066. Cynodon palczasty (trawa) (G2) – IgE swoiste (L91) 49,00
1067. RPhl p 1 Tymotka łąkowa (G-205) IgE swoiste (L91) 49,00
1068. RPhl p 2  Tymotka łąkowa (G-206) IgE swoiste (L91) 49,00
1069. NPhl p 4 Tymotka łąkowa (G-208) IgE swoiste (L91) 49,00
1070. RPhl p 6 Tymotka łąkowa (G-209) IgE swoiste (L91) 49,00
1071. RPhl p 7 Tymotka łąkowa (G-210 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1072. RPhl p 11 Tymotka łąkowa (G-211) IgE swoiste (L91) 49,00
1073. RPhl p 12 Tymotka łąkowa (G-212 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1074. RPhl p 1 , r Phl p 5 b Tymotka łąkowa (G-213) IgE swoiste (L91) 49,00
1075. RPhl p 7, rPhl p 12 Tymotka łąkowa (G-214) IgE swoiste (L91) 49,00
1076. RPhl 5b Tymotka łąkowa (G-215) IgE swoiste (L91) 49,00
1077. NCyn d 1 Trawa bermudzka (G-216) IgE swoiste (L91) 49,00
1078. Kupkówka pospolita (G3) – IgE swoiste (L91) 45,00
1079. Kostrzewa łąkowa (G4) – IgE swoiste (L91) 49,00
1080. Życica trwała (G5) – IgE swoiste (L91) 49,00
1081. Tymotka łąkowa (G6) – IgE swoiste (L91) 49,00
1082. Dehydrogenaza glukozo 6 fosforanu (K29) 435,00
1083. Trzcina pospolita (G7) – IgE swoiste (L91) 49,00
1084. Wiechlina łąkowa (G8) – IgE swoiste (L91) 49,00
1085. Choroba Pompego – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA 2 368,00
1086. Gabapentyna 172,00
1087. Galaktoza we krwi (L29) 96,00
1088. Galaktoza w moczu (L29) 83,00
1089. Choroba Krabbego – identyfikacja rozległej delecji IVS10del30kb w genie GALC 461,00
1090. Choroba Krabbego – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem NGS 3 947,00
1091. Galaktozemia – identyfikacja najczęstszych mutacji p.Gln188Arg i p.Lys285Asn oraz innych mutacji występujących w eksonach 6-9 genu GALT 552,00
1092. Galaktozemia – analiza pozostałych eksonów genu GALT, drugi etap diagnostyki 724,00
1093. Gastryna (L33) 130,00
1094. Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. aglutynacji (GAT) 243,00
1095. Wykrywanie DNA Streptococcus agalactiae (GBS) metodą Real Time-PCR (U78) 461,00
1096. Choroba Gauchera- Badanie najczęstszych mutacji (N370S i L444P) w genie GBA z możliwością wykrycia mutacji rzadkich – pierwszy etap diagnostyki 511,00
1097. Choroba Gauchera – identyfikacja najczęstszych mutacji c.1226A>G, p.Asn409Ser, c.1448T>C, p.Leu483Pro, c.84dupG, c.115+1G>A (IVS2+1G>A), oraz innych mutacji obecnych w eksonach 3, 10 i 11 genu GBA 789,00
1098. GX4 Pyłki zbóż 57,00
1099. Erytromelalgia, Padaczka uogólniona z drgawkami gorączkowymi plus, Neuropatia małych włókien związana z kanałopatią sodową, Zespół Dravet – badanie genu SCN(A metodą NGS 3 553,00
1100. Predyspozycja do nowotworów gruczołu krokowego, trzustki i innych narządów – Badanie wybranych regionów genów CHEK2, HOXB13, NBS1 (NBN) 650,00
1101. Badanie genów ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHECK2, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D, TP53 korelowanych z podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka prostaty 1 900,00
1102. Wykrywanie obecności wariantu patogennego c.*97G>A (c.20210G>A) w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny, F2) metodą Real-Time PCR 280,00
1103. Gentamycyna (T30) 182,00
1104. Zespół diGeorge’a- Identyfikacja delecji regionu 22q11.2 771,00
1105. Glikosfingolipidy erytrocytów 515,00
1106. Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) 13,00
1107. Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. fluorescencyjną (GIFT) 413,00
1108. Hiperbilirubinemia – Zespół Gilberta – badanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 253,00
1109. Dysplazja oczno-zębowo-palcowa Badanie mutacji w całym regionie kodującym genu GJA1 658,00
1110. Głuchota (DFNB) – analiza eksonu 2 i mutacji IVS1+1G>A genu GJB2 494,00
1111. Niedosłuch wrodzony – identyfikacja najczęstszych rozległych delecji GJB6-D13S1830 i GJB6-D13S1854 w obrębie genu GJB6, diagnostyka uzupełniająca po procedurze DFNB1 lub GJB2 724,00
1112. Enzymatyczna diagnostyka choroby Fabry’ego (aktywność alfa-galaktozydazy w surowicy/osoczu i w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry) 698,00
1113. Analiza rzadkich mutacji w genie GLA – II etap diagnostyki 1 120,00
1114. Ilościowe oznaczanie w moczu: glukoza, aceton 12,00
1115. Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) (K31) 33,00
1116. Glikol etylenowy (P27) 210,00
1117. Glukoza (L43) 11,00
1118. Glukoza w dobowej zbiórce moczu (A15) 14,00
1119. Glukagon (L41) 132,00
1120. Glukoza w moczu (A15) 14,00
1121. Glukoza z palca (L43) 12,00
1122. Glutation zredukowany/utleniony 250,00
1123. Glutation 210,00
1124. Glifosat – skł. herbicydów w moczu 240,00
1125. Badanie mutacji w genie GLB1 (eksony 2-6, 8, 14 i 15) – pierwszy etap procedury diagnostycznej 1 112,00
1126. Badanie mutacji w genie GLB1 (eksony 1,7,9,10-13,16) – drugi etap procedury diagnostycznej 1 112,00
1127. Gangliozydoza (choroba Tay-Sachsa) – identyfikacja mutacji c.1274_1277dupTAT, c.1421+1G>C, c.1073+1G>A, c.805G>A, p.Gly269Ser oraz innych mutacji występujących w eksonach 7, 9, 11 i 12 genu HEXA 1 250,00
1128. P/c przeciw gangliozydowe GM-1 534,00
1129. Zespół McCune-Albright – identyfikacja mutacji p.Arg201His, p.Arg201Cys oraz innych mutacji występujących w eksonach 7-9 genu GNAS 488,00
1130. Zespół Gorlina- badanie regionu kodującego genu PTCH1 6 447,00
1131. Wykrywanie antygenu wirusa Grypy A/B, wirusa RSV i wirusa Sars-COV-2 –  POCT 29,00
1132. Wykrywanie antygenu wirusa Grypy A/B, wirusa RSV i wirusa Sars-COV-2 -test immunochromatograficzny 29,00
1133. Grupa krwi, Rh (E65) 45,00
1134. Wpis grupy do dokumentu 37,00
1135. Grupa krwi noworodka, Rh (E61) 52,00
1136. Grypa A – p/c IgG (F75) 73,00
1137. Grypa A – p/c IgM (F76) 73,00
1138. Grypa B – p/c IgG (F80) 146,00
1139. Grypa B – p/c IgM (F81) 73,00
1140. Grypa A – p/c IgA (F74) 132,00
1141. Grypa A/B szybki test – test immunochromatograficzny 102,00
1142. Grypa B – p/c IgA (F79) 132,00
1143. Badanie genetyczne w kierunku wirusów grypy A, B i RSV– szybki test metodą Real Time-PCR. 390,00
1144. Odczyn precypitacji w kierunku grzybicy płuc 320,00
1145. Trawy wczesne (GX1) (L91) 45,00
1146. Mieszanka traw (GX2) – IgE swoiste (L91) 56,00
1147. GX3 Mieszanka pyłków traw 57,00
1148. Trawy późne (GX4) (L91) 49,00
1149. Kurz domowy (H-1) – IgE swoiste (L91) 45,00
1150. Kurz Hollister-stier (H2) – IgE swoiste (L91) 49,00
1151. Mieszanka kurzu domowego (Bencard) (H3)- IgE spec. (L91) 47,00
1152. Haloperidol jakościowo w moczu 178,00
1153. Haloperidol 132,00
1154. Haloperidol – badanie jakościowe w moczu 112,00
1155. P/c przeciw Hantawirusom IgG 89,00
1156. P/c przeciw Hantawirusom IgM 105,00
1157. Haptoglobina 68,00
1158. Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test – Wariant podstawowy (trisomie: 13,18 i 21) z wykrywaniem mikrodelecji 22q11.2 2 190,00
1159. Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test – Wariant podstawowy (trisomie: 13,18 i 21) 1 990,00
1160. Nieinwazyjne badanie prenatalne HARMONY Test – Wariant z badaniem płci dziecka i wykrywaniem mikrodelecji 22q11.2 2 190,00
1161. Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + płeć dziecka 1 990,00
1162. Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + mikrodelecja 22q11.2 + płeć dziecka 2 190,00
1163. Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + płeć dziecka 2 090,00
1164. Wirus zapalenia wątroby typu A RNA 385,00
1165. Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) 46,00
1166. Hemoglobina glikowana (HbA1c) metodą HPLC (L55) 69,00
1167. Hemoglobina A2 229,00
1168. Hemoglobina tlenkowęglowa – HbCO (P41) 48,00
1169. Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa (K45) 23,00
1170. HBe – antygen HBe (WZW typu B) (V35) 57,00
1171. Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży w niedokrwiostościach (cytometrią przepływową) 614,00
1172. Panel NGS -predyspozycja do nowotworów piersi i jajnika – badanie  12 genów (ATM, BARD1, CDH1, CHEK2, NBN, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53) 1 599,00
1173. HBs – antygen HBs (WZW typu B) (V39) 27,00
1174. HBs antygen – test potwierdzenia (WZW typu B) (V41) 57,00
1175. Wykrywanie DNA wirusa HBV metodą Real Time-PCR (V47) 206,00
1176. Wykrywanie mutacji wirusa HBV warunkujących powstanie oporności na entekawir 709,00
1177. Oznaczanie genotypu wirusa HBV 504,00
1178. Wykrywanie mutacji wirusa HBV warunkujących powstanie oporności na lamiwudynę   ( obecnie : Wirus zap. wątroby typu B oporność na lamiwudynę) 504,00
1179. Ilościowe oznaczanie DNA wirusa HBV metodą Real Time – PCR (V47) 320,00
1180. Barwienie immunohistochemiczne receptorów H-Caldesmon 114,00
1181. Barwienie immunohistochemiczne Calretynina 114,00
1182. Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD10 114,00
1183. Barwienie immunohistochemiczne CD117 114,00
1184. Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD20 114,00
1185. Barwienie immunohistochemiczne receptorów CD3 114,00
1186. B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) 40,00
1187. Barwienie immunohistochemiczne receptorów chromograniny 114,00
1188. Barwienie immunohistochemiczne CINtec PLUS 317,00
1189. Barwienie immunohistochemiczne receptorów CK20 132,00
1190. Barwienie immunohistochemiczne receptorów CK7 114,00
1191. Barwienie immunohistochemiczne receptorów CKAE1/AE3 114,00
1192. Barwienie immunohistochemiczne receptorów basal cell cocktail CKHMW+p63 114,00
1193. HiperCKemia. Analiza sekwencji kodującej genów CAV3, GAA i DAG1, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
1194. Oznaczenie genotypu wir. HCV metodą RT-PCR oraz hybrydyzacji kw. nukleinowego 301,00
1195. Wykrywanie RNA wir. HCV metodą Real Time – PCR, jakościowo (V55) 194,00
1196. Wykrywanie polimorfizmu NS3 Q80K wirusa HCV 447,00
1197. HCV – p/c przeciw HCV test potwierdzenia metodą RecomLine (WZW typu C) (V53) 330,00
1198. Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV metodą Real Time – PCR (V56) 297,00
1199. Cholesterol HDL w surowicy (K01) 12,00
1200. Drobny materiał tkankowy 132,00
1201. Ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza (I52) 95,00
1202. Helicobacter pylori w kale – antygen – metoda automatyczna (U15) 109,00
1203. Helicobacter pylori – p/c IgA (U07) 88,00
1204. Helicobacter pylori – p/c IgG (U12) 49,00
1205. Helicobacter pylori – szybki test paskowy (U06) 41,00
1206. Test oddechowy na obecność Helicobacter pylori 336,00
1207. Helicobacter pylori w kale – antygen (U15) 61,00
1208. Helicobacter pylori  DNA 410,00
1209. Wykrywanie DNA Haemophilus influenza metodą Real Time – PCR, jakościowo (U05) 152,00
1210. Hemineuryna – badanie jakościowe w moczu 112,00
1211. Hemoglobina płodowa (F) 105,00
1212. Hepcydyna 171,00
1213. P/c przeciw kompleksowi heparyna-PF4 1 178,00
1214. Barwienie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych (ER) 114,00
1215. HER-2 Onkoproteina 349,00
1216. Badanie liczby kopii genu HER2 metodą FISH w kwalifikacji chorych na raka piersi i raka żołądka 676,00
1217. Panel Herpeswirusy. Wykrywanie obecności DNA wirusów: EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 metodą Real Time-PCR. 421,00
1218. P/c przeciw HEV IgG (V63) 112,00
1219. P/c przeciw HEV IgM (V64) 119,00
1220. Wykrywanie RNA wirusa HEV metodą PCR 504,00
1221. HEV – p/c IgG met. Western – Blot 262,00
1222. HEV – p/c IgG i IgM met. Western-Blot 686,00
1223. HEV – p/c IgM met. Western – Blot 262,00
1224. Hemochromatoza –  badanie  najczęstszych mutacji: C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE 572,00
1225. Hemochromatoza- identyfikacja najczęstszych mutacji p.Cys282Tyr i p.His63Asp oraz innych mutacji występujących w eksonach 2 i 4 genu HFE 513,00
1226. Hemochromatoza – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem NGS 3 947,00
1227. Rtęć we krwi (P89) 137,00
1228. Hormon wzrostu (hGH) (L71) 57,00
1229. Rtęć w moczu (P89) 138,00
1230. Wirus zapalenia wątroby typu G RNA 907,00
1231. Barwienie immunohistochemiczne receptorów HER2 114,00
1232. Barwienie immunohistochemiczne receptorów HMB45 114,00
1233. Wykrywanie DNA wirusa HHV6 metodą Real Time-PCR 138,00
1234. Ilościowe oznaczanie DNA wirusa HHV6 metodą Real Time-PCR 277,00
1235. Herpeswirus człowieka typu 8 wykrywanie DNA met. PCR 409,00
1236. Barwienie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych (ER) 199,00
1237. Barwienie immunohistochemiczne receptorów HER2 330,00
1238. Barwienie immunohistochemiczne  receptorów progesteronowych (PgR) 199,00
1239. Histamina 249,00
1240. Histamina w kale 526,00
1241. Histamina i jej metabolity w moczu. 350,00
1242. Wykrywanie RNA wirusa HIV-1 metodą Real Time-PCR (F92) 515,00
1243. HIV – wirus HIV test potwierdzenia (F90) 400,00
1244. Ilościowe oznaczenie RNA wir. HIV-1 metodą PCR (F92) 493,00
1245. Barwienie immunohistochemiczne receptorów Ki67 114,00
1246. Konsultacja nadesłanych preparatów – Liczne preparaty 395,00
1247. Konsultacja nadesłanych preparatów 132,00
1248. HLC  Antygen HLA –  ABC (klasa I) 1 566,00
1249. HLG Antygen HLA – AB DR (klasy I + II) 1 566,00
1250. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) – Wykrywanie obecności genu HLA-B*27 metodą mikromacierzy 240,00
1251. Antygen zgodności tkankowej HLA-B27 (met. cytometrii przepływowej) 239,00
1252. Genotypownie HLA-C niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji 360,00
1253. Łuszczyca – Wykrywanie obecności genu HLA-Cw6 335,00
1254. Celiakia-wykrywanie obecności genu HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) oraz DQ8 (DQB1*0302) metodą Real-Time PCR 310,00
1255. HLY Antygeny HLA – DQB (klasa II) 658,00
1256. HLX Antygeny HLA – DRB (klasa II) 658,00
1257. Barwienie immunohistochemiczne receptorów LCA 114,00
1258. Zespół hipoplazji lewego serca- Badanie mutacji w genie GJA1 658,00
1259. Hevylite IgA 269,00
1260. Hevylite IgG 269,00
1261. Hevylite IgM 239,00
1262. Barwienie immunohistochemiczne receptorów Melan A 114,00
1263. Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC) – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2 z wykorzystaniem NGS 3 947,00
1264. Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC) – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów MLH1 i MSH2 z wykorzystaniem NGS 3 290,00
1265. Odczyn precypitacyjny w chorobie „hodowców ptaków” 375,00
1266. Hodowla fibroblastów skóry 458,00
1267. Holo-transkobalamina 144,00
1268. Monitorowanie czynności serca za pomocą Holter EKG – dzień pierwszy 173,00
1269. Monitorowanie czynności serca za pomocą Holter EKG – dni następne 94,00
1270. Wskaźnik insulinooporności 12,00
1271. Homocysteina met. HPLC 85,00
1272. Homocysteina (L62) 74,00
1273. Panel hormony KOBIECE ŚLINA podstawowy 316,00
1274. Panel hormony KOBIECE ŚLINA rozszerzony 579,00
1275. Panel hormony MĘSKIE ŚLINA podstawowy 316,00
1276. Panel hormony MĘSKIE ŚLINA rozszerzony 447,00
1277. Rak prostaty dziedziczny – identyfikacja mutacji p.Gly84Glu oraz innych mutacji występujących w eksonie 1 genu HOXB13 395,00
1278. Barwienie immunohistochemiczne P16 114,00
1279. HPA-1a antygen, obecność 132,00
1280. Barwienie immunohistochemiczne  receptorów progesteronowych (PgR) 114,00
1281. Hemopirollaktam (HPL) w moczu 112,00
1282. Barwienie immunohistochemiczne receptorów PSA 114,00
1283. Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV – 41 genotypów (F38) 299,00
1284. Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV – 32 genotypy 170,00
1285. Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV – 32 genotypy (F38) 249,00
1286. Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV metodą Real Time-PCR (F38 ) 175,00
1287. Wykrywanie DNA 14 typów wysokoonkogennych typów wirusa HPV (wraz z genotypowaniem)  – test Oncoclarity 173,00
1288. Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV u meżczyzn (F38) 249,00
1289. Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45) 314,00
1290. Hormony regulujące apetyt i metabolizm 258,00
1291. Hormony regulujące apetyt i metabolizm rozszerzony 329,00
1292. Barwienie immunohistochemiczne receptorów S-100 114,00
1293. Barwienie immunohistochemiczne receptorów aktyna m.gładkich 114,00
1294. Test transformacji limfocytów (LTT) – HSV 1/2 met. Elispot 525,00
1295. HSV – wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64) 92,00
1296. HSV – wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65) 92,00
1297. Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa HSV metodą Real Time-PCR 179,00
1298. Barwienie immunohistochemiczne receptorów synaptofizyna 114,00
1299. Białko h-TAU w PMR 320,00
1300. P/c przeciwko Wirusowi HTLV-I/II (F32) 115,00
1301. P/c przeciw wirusowi Hantaan (HTNV) IgG 89,00
1302. Barwienie immunohistochemiczne receptorów TTF-1 114,00
1303. Diagnostyka genetyczna choroby Huntingtona 821,00
1304. Barwienie immunohistochemiczne 114,00
1305. Mieszanka kurzu domowego (HX2) (L91) 57,00
1306. Mieszanka alergeny domowe 4 (HX4) (L91) 57,00
1307. Hydroksyzyna – badanie jakościowe w moczu 132,00
1308. Identyfikacja najczęstszej mutacji p.Asn540Lys oraz innych mutacji występujących w eksonie 13 genu FGFR3 473,00
1309. Hypochondroplazja Badanie rzadkich mutacji w genie FGFR3 (fragment eksonu 8 oraz eksony 9, 13, 14, 15)- drugi etap procedury diagnostycznej 1 579,00
1310. Jad pszczoły (I1) – IgE swoiste (L91) 45,00
1311. Fosfolipaza A(I11) – IgE swoiste (L91) 49,00
1312. Mucha końska (I204) – IgE swoiste (L91) 56,00
1313. IgE sp.I205 – jad trzmiela 65,00
1314. RApi m 1 Pszczoła miodna, Fosfolipaza A2 (I-208) IgE swoiste (L91) 49,00
1315. RVesa v 5  Osa pospolita (I-209) IgE swoiste (L91) 49,00
1316. RPol d 5  (I-210) IgE swoiste (L91) 49,00
1317. RVes v 1  Osa pospolita , Fosfolipaza A1 (I-211) IgE swoiste (L91) 49,00
1318. RApi m 2 Pszczoła miodna, Hialuronidaza (I214) IgE swoiste (L91) 49,00
1319. RApi m 3 Pszczoła miodna, kwaśna fosfataza (I215) IgE swoiste (L91) 49,00
1320. RApi m 5 Pszczoła miodna, (I216) IgE swoiste (L91) 49,00
1321. RApi m 10, Pszczoła miodna (I-217) IgE swoiste (L91) 57,00
1322. Jad osy (I3) – IgE swoiste (L91) 45,00
1323. Osa klecanka (I4) – IgE swoiste (L91) 56,00
1324. Karaluch – prusak (I6) – IgE swoiste (L91) 49,00
1325. Mrówka(I70) – IgE swoiste (L91) 49,00
1326. Jad komara (I71) – IgE swoiste (L91) 49,00
1327. Chironomus Thummi (I73) – IgE swoiste (L91) 49,00
1328. Jad szerszenia (I75) – IgE swoiste (L91) 45,00
1329. Ćma (I8) – IgE swoiste (L91) 56,00
1330. P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) (N87) 285,00
1331. P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87) 285,00
1332. Ibuprofen – badanie jakościowe w moczu 132,00
1333. Ichthyosis follicularis, atrichia, and photophobia syndrome (IFAB syndrome)- badanie regionu kodującego (eksony 1-11) genu MBTPS2 2 566,00
1334. C – telopeptyd i kolagenu – ICTP 152,00
1335. Giez koński (ID-4) – IgE swoiste (L91) 49,00
1336. Identyfikacja szczepu w Sanepidzie 199,00
1337. Ichthyosis follicularis, atrichia, and photophobia syndrome- Badanie całego regionu kodującego genu MBTPS2 2 631,00
1338. Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85) 29,00
1339. Immunoglobulina IgA podklasy IgA1 i IgA2 139,00
1340. Wydzielnicza sIgA w kale 95,00
1341. Immunoglobulina IgD w surowicy (L87) 75,00
1342. Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy (L89) 29,00
1343. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 (Somatomedyna C) (O32) 98,00
1344. IGFBP-3 130,00
1345. Immunoglobulina Ig G w surowicy (L93) 29,00
1346. Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 (L93) 152,00
1347. Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 (L93) 152,00
1348. Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 (L93) 152,00
1349. Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 (L93) 152,00
1350. Immunoglobulina Ig M w surowicy (L95) 29,00
1351. IL – 1 (surowica) – cytokina prozapalna (M01) 389,00
1352. IL – 10 (surowica) – cytokina przeciwzapalna 183,00
1353. Prognozowanie terapii zakażenia HCV – wykrywanie obecności polimorfizmu rs12979860 genu Interleukiny 28B (IL28B) 312,00
1354. Prognozowanie terapii zakażenia HCV – wykrywanie obecności polimorfizmów rs12979860 oraz rs8099917 genu Interleukiny 28B (IL28B) 397,00
1355. Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 126,00
1356. IL – 6 (surowica) – cytokina prozapalna (M05) 110,00
1357. Imipramina (T31) 132,00
1358. Imipramina – badanie jakościowe w moczu (T31) 75,00
1359. Oznaczenie miana inhibitora ADAMTS-13 1 350,00
1360. Indeks Apolipoproteina B (I67) / Apolipoproteina A1 (I71) 2,00
1361. Infliximab 450,00
1362. Test na obecność inhibitora ADAMTS13 (test skryningowy) 850,00
1363. Inhibina B 229,00
1364. Inhibina A 136,00
1365. Inhibitor C1 esterazy (L96) 206,00
1366. Inhibitor czynnika IX (G69) 639,00
1367. Oznaczenie miana inhibitora czynnika VIII 573,00
1368. Dowolny marker dowolnego genu 724,00
1369. Zespół nietrzymania barwinka (incontinentia pigmenti)- badanie rozległej delecji (11,7kb) w genie NEMO 773,00
1370. Insulina (L97) 44,00
1371. IMMUNOCAP ISAC panel alergenów rekombinowanych (112 komponentów z 51 alergenów) 1 599,00
1372. Monitorowanie terapii lekami: immunosupresanty-1, HPLC/PDA 172,00
1373. Monitorowanie terapii lekami: immunosupresanty-2, LC-MS/MS 330,00
1374. Izomeraza glukozofosforanowa (GPI) 515,00
1375. Izohemaglutyniny 471,00
1376. Izoniazyd we krwi 238,00
1377. Jaskra Badanie mutacji w genie CYP1B1 889,00
1378. Jaskra Badanie mutacji w genie MYOC (TIGR) 526,00
1379. Ilościowe oznaczanie DNA wirusa JCV metodą Real Time-PCR 152,00
1380. Wykrywanie DNA wirusa JC metodą Real Time-PCR 253,00
1381. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) – analiza genów: LAMB3 (mutacje p.Arg635Ter, c.1439_1443delCGTGT, c.965_966+8del), LAMC2 (mutacja p.Arg349Ter), LAMA3 [mutacja p.Arg661Ter] 856,00
1382. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) – analiza sekwencji kodującej genu COL17A1 5 131,00
1383. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) –  analiza sekwencji kodującej genu LAMA3 3 947,00
1384. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) – analiza sekwencji kodującej genu LAMB3 2 829,00
1385. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać łącząca (JEB) – analiza sekwencji kodującej genu LAMC2 2 763,00
1386. Zespół Jervell i Lange-Nielsen – panel NGS: geny KCNE1, KCNQ1 2 894,00
1387. Asphyxiating thoracic dystrophy 3 (Jeune’a zespół) – badanie wybranych regionów genu DHC2 1 etap badania 987,00
1388. Asphyxiating thoracic dystrophy 3 (Jeune’a zespół) – badanie wybranych regionów genu DHC2 2 etap badania 1 776,00
1389. Asphyxiating thoracic dystrophy 3 (Jeune’a zespół) – badanie wybranych regionów genu DHC2 3 etap badania 1 434,00
1390. Wirus japońskiego zapalenia mózgu – przeciwciała IGG 135,00
1391. Jad kiełbasiany 330,00
1392. P/c przeciw JO – 1 83,00
1393. Jod w moczu (M07) 219,00
1394. Jod w surowicy (M07) 252,00
1395. Potas w surowicy (N45) 15,00
1396. NCar p 1 Papaja (K-201 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1397. NAna c 2  Ananas (K-202 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1398. Maxatase Bacillus licheniformis (K-204 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1399. Alkalase Bacillus spp. (K-205) IgE swoiste (L91) 49,00
1400. Savinase Bacillus spp (K-206 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1401. NGal d 4 Lizozym (K-208 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1402. NSus s   (K-213) IgE swoiste (L91) 49,00
1403. RHev b 1 Lateks (K-215) IgE swoiste (L91) 49,00
1404. RHev b 3 Lateks (K-217) IgE swoiste (L91) 49,00
1405. RHev b 5 Lateks (K-218 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1406. RHev b 6.01 Lateks (K-219 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1407. RHev b 6.02 Lateks (K-220 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1408. RHev b 8 Lateks (K-221 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1409. RHev b 9 Lateks (K-222 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1410. RHev b 11 Lateks (K-224 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1411. Tlenek etylenu (K78) – IgE swoiste (L91) 56,00
1412. Bezwodnik ftalowy (K79) – IgE swoiste (L91) 56,00
1413. Formaldehyd (K80) – IgE swoiste (L91) 56,00
1414. Fikus (K81) – IgE swoiste (L91) 49,00
1415. Latex (K82) – IgE swoiste (L91) 49,00
1416. Nasiona słonecznika (K84) – IgE swoiste (L91) 48,00
1417. Chloramina T (K85) – IgE swoiste (L91) 56,00
1418. NAsp o 21 Alfa- amylaza (K-87) IgE swoiste (L91) 49,00
1419. Zespół Kabuki – panel NGS: geny KDM6A, KMT2D 3 947,00
1420. Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23) 23,00
1421. Kalcytonina (M11) 103,00
1422. Kalprotektyna w kale (ilościowo) 139,00
1423. Kalprotektyna krążąca 155,00
1424. Kalprotektyna 129,00
1425. Kalprotektyna w surowicy 209,00
1426. Kamień moczowy –  analiza składu 69,00
1427. Kamień żółciowy – analiza składu 73,00
1428. Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie) (A21) 22,00
1429. Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu (M83) 263,00
1430. Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy (M83) 263,00
1431. Karbamazepina (T33) 69,00
1432. Karbamazepina met. HPLC (T33) 132,00
1433. Karbamazepina w moczu (T33) 75,00
1434. Badanie kariotypu fibroblastów skóry 1 030,00
1435. Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej 425,00
1436. Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej – CITO 700,00
1437. Wolna karnityna w surowicy met. GC/MS 259,00
1438. Karnityna w surowicy 102,00
1439. Wpis grupy do krew karty 46,00
1440. Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina) (M15) 205,00
1441. Katecholaminy w DZM (M15) 296,00
1442. Ataksja napadowa typu I – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu KCNA1 987,00
1443. Zespół Andersen-Tawila – analiza sekwencji kodującej genu KCNJ2 842,00
1444. Potas w moczu ze zbiórki dobowej (N45) 14,00
1445. Erythrokeratodermia- badanie regionów kodujących genów GJB3 i GJB41 987,00
1446. Ketamina jakościow w moczu 178,00
1447. Zespół Klippel-Feil- Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3, PAX1 i MEOX1, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
1448. Zespół KID – analiza eksonu 2 genu GJB2 526,00
1449. Kinaza pirogronianowa (PK) 525,00
1450. Genotypowanie KIR – Niepłodność immunologiczna, poronienia, zaburzenia implantacji 590,00
1451. Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG met. immunoblot 229,00
1452. Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgM met. immunoblot 229,00
1453. Panel: wykrywanie materiału genetycznego: Borrelia burgdorferi, KZM, Anaplasma phagocytophilum, Ehrichia chaffeensis/ E. murris, Rickettsia spp., Coxiella burnetti, Babesia spp. – badanie kleszcza 368,00
1454. Klirens kreatyniny endogennej 32,00
1455. Klobazam 172,00
1456. Klomipramina (T35) 132,00
1457. Klomipramina  w moczu (T35) 132,00
1458. Klonazepam 172,00
1459. Klozapina 172,00
1460. Klozapina jakościowo w moczu 198,00
1461. Potas w moczu (N45) 20,00
1462. Badanie mutacji w genach KRAS (4 kodony), NRAS (4 kodony) i BRAF (V600X) w kwalifikacji chorych na raka jelita grubego 1 149,00
1463. Panel badań przed kwalifikacją in vitro – KOBIETA 726,00
1464. Kodeina – badanie jakościowe w moczu 132,00
1465. Kofeina – badanie jakościowe w moczu 132,00
1466. Kokaina  – test narkotyczny w moczu (P45) 53,00
1467. Konsultacja wyniku ALEX 370,00
1468. Konsultacja genetyczna 30 minut 174,00
1469. Konsultacja genetyczna 60 minut (pierwszorazowa) 229,00
1470. Badanie konsultacyjne – ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej 25,00
1471. Kopeptyna 217,00
1472. Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej (M27) 105,00
1473. Koenzym Q10 179,00
1474. Kortyzol – profil dzienny w ślinie (5 pomiarów) 420,00
1475. Kortyzol – profil poranny w ślinie (5 pomiarów) 320,00
1476. Kortyzol (M31) 37,00
1477. Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej (M31) 52,00
1478. Kortyzol w moczu (M31) 52,00
1479. Kortyzol w ślinie (M31) 146,00
1480. Koci pazur- p/c IgG (Bartonella henselae) 205,00
1481. Koci pazur- p/c IgM (Bartonella henselae) 220,00
1482. Kotynina w moczu – jakościowo 132,00
1483. Badanie 132 najczęstszych mutacji w genie MYH7 (eksony od 13 do 24) – pierwszy etap procedury diagnostycznej 980,00
1484. Badanie najczęstszych mutacji w genie MYBPC3 – drugi etap procedury diagnostycznej 920,00
1485. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu LMNA – w kardiomiopatii rozstrzeniowej 893,00
1486. Kardiomiopatia – analiza sekwencji kodującej 17 genów związanych z kardiomiopatią przerostową, rozstrzeniową, z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC), z wykorzystaniem NGS 3 661,00
1487. Kraniostenozy – badanie delecji test MLPA (P080) 987,00
1488. Badanie mutacji w genach KRAS (4 kodony) w kwalifikacji chorych na raka jelita grubego 541,00
1489. Kreatynina w surowicy (M37) 15,00
1490. Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej (M37) 14,00
1491. Kreatynina w moczu (M37) 14,00
1492. Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) (A17) 25,00
1493. Krew utajona w kale met. ilościową 29,00
1494. Wykrywanie DNA Bordetella pertussis oraz Bordetella parapertussis 288,00
1495. Krztusiec – p/c IgA (Bordetella pertussis) (S05) 89,00
1496. Krztusiec – p/c IgG (Bordetella pertussis) (S07) 89,00
1497. Krztusiec – p/c IgM (Bordetella pertussis) (S09) 89,00
1498. Kwetiapina 172,00
1499. Kwas foliowy (M41) 39,00
1500. Kwas hipurowy w moczu 186,00
1501. Kwas hydroksymasłowy (M49) 79,00
1502. Kwas masłowy w kale 184,00
1503. Kwas metylohipurowy w moczu 212,00
1504. Kwas mlekowy (mleczany) (N11) 34,00
1505. Kwas metylomalonowy 299,00
1506. Kwas mrówkowy 417,00
1507. Kwas mykofenolowy 263,00
1508. Profil kwasów organicznych metodą GC/MS 289,00
1509. Witamina B13 (kwas orotowy) 200,00
1510. Kwas ritalinowy 172,00
1511. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w kale (SCFA) 126,00
1512. Kwas trójchlorooctowy w moczu (R03) 181,00
1513. Kwasy żółciowe w kale (M53) 81,00
1514. Kwasy Żółciowe (M53) 57,00
1515. Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgG (F84) 164,00
1516. Kleszczowe zapalenie opon mózgowych – p/c IgM (F85) 172,00
1517. Wykrywanie RNA wirusa KZM metodą PCR 630,00
1518. Kortyzon w ślinie 146,00
1519. Krążący antykoagulant tocznia – LA (N89) 137,00
1520. Lakozamid 182,00
1521. Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13) 37,00
1522. Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu (M85) 263,00
1523. Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy (M85) 263,00
1524. Wykrywanie DNA Giardia lamblia 575,00
1525. Lamitrin 126,00
1526. Lamotrygina jakościowo w moczu 178,00
1527. Lamotrygina 132,00
1528. Aktywność L-asparaginazy 329,00
1529. Cytologia płynna LBC + oraz wykrywanie Chlamydia trachomatis – met. Real Time-PCR 155,00
1530. Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysokonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR 260,00
1531. Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR. 299,00
1532. P/c przeciw LC-1 233,00
1533. LCHAD – identyfikacja mutacji p.Glu510Gln w genie HADHA 382,00
1534. Nietolerancja laktozy – wykrywanie obecności polimorfizmu 13910C>T w rejonie promotorowym genu LCT metodą Real Time PCR 339,00
1535. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33) 19,00
1536. Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) 15,00
1537. Cholesterol LDL – wyliczany (K03) 10,00
1538. Legionella – antygen w moczu (U18) 152,00
1539. Legionella – p/c IgA 252,00
1540. Legionella – p/c IgG (U16) 263,00
1541. Legionella – p/c IgM (U17) 263,00
1542. Zespół Legiusa – test MLPA (P295) 987,00
1543. Legionella pneumophila – test genetyczny (U18) 288,00
1544. Zespół Legiusa – analiza sekwencji kodującej genu SPRED1 1 185,00
1545. Wykrywanie DNA Leishmania donovani 575,00
1546. P/c przeciw Leishmania IgG (Leishmanioza trzewna) 102,00
1547. Skryning leków 393,00
1548. Skryning substancji psychoaktywnych (108 związków) 342,00
1549. Komórki LE test lateksowy 80,00
1550. Zespól Noonan z plamami soczewicowatymi (zespół LEOPARD) – analiza eksonów 7, 12, 13 genu PTPN11 593,00
1551. Zespól Noonan z plamami soczewicowatymi (zespół LEOPARD) – analiza eksonów 6, 13, 16 genu RAF1 593,00
1552. Leptospiroza – p/c IgG (U24) 132,00
1553. Leptospiroza – p/c IgM (U25) 186,00
1554. Leptyna (M62) 105,00
1555. Ultraczułe badanie leukocytów – FLAER/CD24 granulocyty 652,00
1556. Ultraczułe badanie leukocytów – FLAER/CD14 monocyty 652,00
1557. Leukocyty – liczba (C30) 16,00
1558. Lewetyracetam 132,00
1559. Lewomepromazyna 172,00
1560. Wykrywanie obecności wariantu patogennego c.1601G>A (mutacja typu Leiden) w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą Real-Time PCR 220,00
1561. Wykrywanie obecności wariantu patogennego c.1601G>A (mutacja typu Leiden) w genie F5 oraz obecności c.*97G>A(c.20210G>A) w genie protrombiny, F2 metodą Real-Time PCR 260,00
1562. Laktoferyna 251,00
1563. Dystrofia obręczowo-kończynowa (LGMD) – Analiza sekwencji kodującej 7 genów związanych z LGMD1 (typy 1A-G) oraz 15 genów związanych z LGMD2 (typy 2A-G, I, K-O, Q i S), wykonywana z wykorzystaniem NGS 4 013,00
1564. Luteotropina (LH) (L67) 29,00
1565. Lidokaina – badanie jakościowe w moczu (T37) 132,00
1566. Lipaza (M67) 29,00
1567. Wykrywanie DNA Listeria monocytogenes metodą Real Time-PCR (U27) 233,00
1568. Listerioza (U26) 160,00
1569. P/c przeciw Listerii monocytogenes IgA 112,00
1570. P/c przeciw Listerii monocytogenes IgG 112,00
1571. P/c przeciw Listerii monocytogenes IgM 112,00
1572. Lit (M73) 48,00
1573. Lizencefalia sprzężona z chromosomem X – analiza sekwencji kodującej DCX 1 316,00
1574. Lizozym 81,00
1575. P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 109,00
1576. Lorazepam 172,00
1577. Lormetazepam 172,00
1578. Lipoproteina a – Lp(a) (M69) 73,00
1579. Elektroforeza lipoprotein 132,00
1580. Fosfolipaza A2 związana z lipoproteiną 375,00
1581. Lipoproteina x – Lp(x) 73,00
1582. Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3) -analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem NGS 3 290,00
1583. Predyspozycja do zawału serca – wykrywanie obecności mutacji R952 w genie LRP8 oraz wariantu CYP1A2*1F 534,00
1584. LSD – test narkotyczny 66,00
1585. Łuszczyca (łuszczycowe zapalenie stawów)- analiza HLA-Cw6*0602 498,00
1586. Łuszczyca (łuszczycowe zapalenie stawów)- analiza wariantów genetycznych genów NOD2 (CARD15), TNFA, TNFB (LTA) 1 119,00
1587. Penicillium chrysogenum (M1) – IgE swoiste (L91) 49,00
1588. Cladosporium fulvum(M17) – IgE swoiste (L91) 42,00
1589. Cladosporium herbarum (M2) – IgE swoiste (L91) 49,00
1590. RAsp f 1 Aspergillus fumigatus (M-218) IgE swoiste (L91) 49,00
1591. RAsp f 2 Aspergillus fumigatus (M-219 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1592. RAsp f 3 Aspergillus fumigatus (M-220) IgE swoiste (L91) 49,00
1593. RAsp f 4 Aspergillus fumigatus (M-221 ) IgE swoiste (L91) 49,00
1594. RAsp f 6 Aspergillus fumigatus (M-222) IgE swoiste (L91) 49,00
1595. RAlt a 1 Alternaria alternata (M-229) IgE swoiste (L91) 49,00
1596. Marker M2-PK 340,00
1597. Marker M2-PK w kale 389,00
1598. Aspergillus fumigatus (M3) – IgE swoiste (L91) 40,00
1599. Cladosporium cladosporides(M32) – IgE swoiste (L91) 49,00
1600. Mucor racemosus (M 4) – IgE swoiste (L91) 49,00
1601. Candida albicans (M5) – IgE swoiste (L91) 49,00
1602. Alternaria alternata (M6) – IgE swoiste (L91) 45,00
1603. Malassezia (M70) – IgE swoiste (L91) 49,00
1604. Helminthosporium halodes (M8) –  IgE swoiste (L91) 49,00
1605. Staphylococcus Enterotoksyna A (M-80) IgE swoiste (L91) 49,00
1606. Staphylococcus Enterotoksyna B (M-81) IgE swoiste (L91) 49,00
1607. Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. enzymatyczną (MAIGA) 777,00
1608. Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicy/ na płytkach krwi met. immunoenzymatyczną (MAIPA) 858,00
1609. Izoenzymy kinazy kreatynowej MAKRO-CK 158,00
1610. Malaria – rozmaz grubej kropli + rozmaz podstawowy (X23) 126,00
1611. Malaria IOB serologia 115,00
1612. Malaria – rozmaz podstawowy (X23) 103,00
1613. Maprotylina 132,00
1614. MCAD – identyfikacja najczęstszej mutacji p.Lys329Glu (K304E) oraz innych mutacji występujących w eksonie 11 genu ACADM 500,00
1615. Test na skuteczność leczenie onkologicznego – Chronix Second Opinion 5 720,00
1616. Test na skuteczność leczenie onkologicznego – Chronix Second Opinion – badanie kontrolne 3 432,00
1617. Test raka piersi – Chronix Second Opinion 5 720,00
1618. Test raka piersi – Chronix Second Opinion – badanie kontrolne. 3 432,00
1619. Test raka prostaty – Chronix Secon Opinion 5 720,00
1620. Test raka prostaty – Chronix Secon Opinion – badane kontrolne 3 432,00
1621. Test na ryzyko obecności raka – Cancer Evaluation Test (CNI) 5 720,00
1622. Test na ryzyko obecności raka – Cancer Evaluation Test (CNI) – badanie kontrolne 3 432,00
1623. Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HPV 314,00
1624. Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HSV typ I i II 314,00
1625. Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ Ureaplasma sp. metodą Multipleks Real Time-PCR 209,00
1626. Medazepam 172,00
1627. Mefedron jakościowo w moczu 178,00
1628. Melatonina – profil dzienny w ślinie 1 026,00
1629. Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji eksonów 10, 11,13, 14, 15 i 16 genu RET 1 119,00
1630. Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1 2 039,00
1631. Wykrywanie mat. gen: HSV1, HSV2, VZV, enterowirus, parechowirus, adenowirus, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae typ B w PMR.  Real-time PC 590,00
1632. Panel neurologiczny. Wykrywanie materiału genetycznego wirusów: CMV, EBV, HSV1, HSV2, HHV6, HHV7, VZV, enterowirusa, adenowirusa, parechowirusa, parwowirusa B19 658,00
1633. Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1) i typu 2 (MEN2A i MEN2B) – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów MEN1 i RET z wykorzystaniem NGS 3 947,00
1634. Metamfetamina jakościowo w moczu 178,00
1635. Metabolity metadonu, LC-MS/MS 198,00
1636. Alkohol metylowy (P65) 152,00
1637. Metanefryna w DZM 205,00
1638. Methadon (P57) 228,00
1639. Methemoglobina (P61) 48,00
1640. Metoprolol jakościowo w moczu 178,00
1641. Metoksykatecholaminy w osoczu (metanefryna, normetanefryna). 149,00
1642. Metoklopramid jakościowo w moczu 178,00
1643. Panel metabolitów wit. B 350,00
1644. Panel badań przed kwalifikacją in vitro – MĘŻCZYZNA 328,00
1645. Dysostoza żuchwowo- twarzowa z małogłowiem (MFDGA)- Badanie wybranych regionów genu EFTUD2 999,00
1646. Dysostoza żuchwowo- twarzowa z małogłowiem (MFDGA)- Badanie wybranych regionów genu EFTUD2 II etap diagnostyki 1 263,00
1647. Metylofenidat 172,00
1648. Magnez w surowicy (M87) 12,00
1649. Magnez w moczu ze zbiórki dobowej (M87) 14,00
1650. Magnez we krwi (M87) 76,00
1651. Magnez w moczu (M87) 20,00
1652. P/c przeciw titinie, MGT-30 225,00
1653. P/c przeciw MI-2 276,00
1654. Mianseryna 172,00
1655. Mianseryna – badanie jakościowe w moczu 132,00
1656. Midazolam 172,00
1657. Ocena mikroflory jelitowej 482,00
1658. Mikroalbuminuria (I09) 69,00
1659. Panel Mikroelementów HiTech 4 868,00
1660. Panel Mikroelementów HiTech 1 605,00
1661. Panel Mikroelementów HiTech 2 815,00
1662. Panel Mikroelementów HiTech 3 631,00
1663. Mioglobina 43,00
1664. Mirtazapina 172,00
1665. Mitotan 191,00
1666. Metoksykatecholaminy w DZM (M99) 181,00
1667. Analiza sekwencji kodującej genu MKRN3 720,00
1668. Leukodystrofia metachromatyczna (MLD) – Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP,wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
1669. Niepełnosprawność intelektualna – test subtelomerowy,  analiza 22 genów z użyciem metody MLPA 658,00
1670. Mangan we krwi (M93) 138,00
1671. Miopatia nemalinowa – analiza sekwencji kodującej genu ACTA1 987,00
1672. Mangan w moczu (M93) 138,00
1673. Molibden we krwi (N15) 263,00
1674. Badanie ogólne moczu (A01) 16,00
1675. MODY2 – cukrzyca, cukrzyca ciążowa – Badanie wybranych fragmentów genu GCK – I etap diagnostyki 1 185,00
1676. MODY3 – cukrzyca – Badanie regionu kodującego genu HNF1A 1 185,00
1677. MODY3 – cukrzyca – Badanie regionu kodującego genu HNF1A II etap diagnostyki 593,00
1678. EBV – wirus Epsteina Barr – test szybki (mononukleoza) 34,00
1679. Morfina – test narkotyczny w moczu (P68) 38,00
1680. Morfologia krwi (C55) 15,00
1681. Morfina w surowicy 212,00
1682. Choroba Morquio B (Mukopolisacharydoza typu IVB) Badanie mutacji w genie GLB1 (eksony: 2,3,8,12,14,15)[1] – pierwszy etap procedury diagnostycznej 1 014,00
1683. Choroba Morquio B (Mukopolisacharydoza typu IVB) Badanie mutacji w genie GLB1 (eksony 1,4-7, 9-11, 13,16) – drugi etap procedury diagnostycznej 1 908,00
1684. Makroprolaktyna (N59) 159,00
1685. Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA-B, VI i VII, analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB z wykorzystaniem NGS 3 947,00
1686. Wykrywanie RNA Metapneumowirusa metodą Real Time – PCR, jakościowo 152,00
1687. Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) – analiza wszystkich eksonów genu ARX 1 711,00
1688. Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) – Test MLPA (P015) (zespół duplikacji MECP2) 856,00
1689. Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) – Test MLPA (16 genów, P106) 1 119,00
1690. Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (MRX) – identyfikacja najczęstszych mutacji w eksonie 2 genu ARX 658,00
1691. Metylowana septyna 9 DNA 804,00
1692. Zespół Lyncha Badanie wybranych fragmentów genu MLH1 1 559,00
1693. MSI- badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA 1 050,00
1694. Mukopolisacharydoza typ VI Analiza regionu kodującego genu ARSB 1 290,00
1695. Choroba syropu klonowego Badanie mutacji w genie BCKDHA  – pierwszy etap procedury diagnostycznej 2 172,00
1696. Choroba syropu klonowegoBadanie mutacji w genie BCKDHB -drugi etap procedury diagnostycznej 2 172,00
1697. Wykrywanie obecności mutacji c. 677C>T w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) metodą Real Time-PCR 230,00
1698. Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej  (MTHFR) metodą Real Time PCR 270,00
1699. Analiza przesiewowa sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 1 513,00
1700. Metotrexat 137,00
1701. Mukowiscydoza – Identyfikacja 700 mutacji i wariantów genu CFTR (eksony 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23 i 24), w tym 16 mutacji najczęściej występujących w populacji polskiej 1 066,00
1702. Mukowiscydoza -Analiza sekwencji pozostałych 19 z 27 eksonów genu CFTR – diagnostyka uzupełniająca po procedurze MUCF-3 2 172,00
1703. Mukopolisacharydy w moczu 201,00
1704. Mukowiscydoza – identyfikacja 169 mutacji i wariantów genu CFTR (eksony 11, 12 i 24), w tym 8 najczęściej występujących w populacji polskiej 652,00
1705. P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK) 229,00
1706. MUTYH-zależna polipowatość jelita grubego (MAP). Identyfikacja najczęstszych mutacji p.Tyr179Cys (Y165C) i p.Gly396Asp (G382D) oraz innych mutacji w eksonach 9 i 15 genu MUTYH 513,00
1707. Kwas homowanilinowy w DZM (M43) 205,00
1708. Mix pleśni (MX1) (L91) 65,00
1709. Mix pleśni (MX2) (L91) 57,00
1710. Mycoplasma pneumoniae p/c IgA (U39) 69,00
1711. Wykrywanie DNA Mycoplasma hominis metodą Real Time – PCR, jakościowo 132,00
1712. Mycoplasma pneumoniae – p/c IgG (U41) 57,00
1713. Mycoplasma pneumoniae przeciwciała IgM (U43) 57,00
1714. P/c przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA – met Western Blot 250,00
1715. P/c przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG – met Western Blot 250,00
1716. P/c przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM – met Western Blot 250,00
1717. Mycoplasma fermentans DNA 473,00
1718. Zespół Freemana-Sheldona- Badanie najczęstszych mutacji (R672C i R672H) w genie MYH3  – I etap diagnostyki 560,00
1719. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa (LGMD) typ 1A Badanie najczęstszych mutacji w genie TTID (inaczej MYOT) 658,00
1720. Test transformacji limfocytów (LTT) – Mycoplasma pneumoniae met. Elispot 525,00
1721. Sód w surowicy (O35) 15,00
1722. Sód w moczu ze zbiórki dobowej (O35) 14,00
1723. Nagalaza 503,00
1724. N-acetyloglukozaminidaza 81,00
1725. Sód w moczu (O35) 21,00
1726. Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP, MDMA, TCA, BARB, METHA) met. ICHROM 84,00
1727. Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP) 52,00
1728. Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA) – Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP,wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 487,00
1729. Zespół Nijmegen – identyfikacja najczęstszej mutacji c.657_661del5 oraz innych mutacji występujących w eksonie 6 genu NBN 461,00
1730. Przeciwciała przeciw natywnemu DNA (nDNA) met. IIF (Crithidia luciliae). 59,00
1731. Wykrywanie DNA Neisseria meningitidis metodą Real Time – PCR, jakościowo 152,00
1732. Neopteryna (N19) 138,00
1733. Neopteryna w moczu (N19) 155,00
1734. Zespół Nethertona- badanie wybranych eksonów genu SPINK5 2 059,00
1735. Zespół Nethertona – diagnostyka uzupełniająca 3 318,00
1736. Zespół Nethertona – analiza pozostałych eksonów genu SPINK5, drugi etap diagnostyki 3 092,00
1737. Zespół Nethertona – analiza eksonów 5, 8, 12-15, 18, 19, 22-26 genu SPINK5 2 237,00
1738. Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena) – analiza rozległych delecji i insercji w genie NF1 metodą MLPA 868,00
1739. Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów NF1, NF2, SPRED1 z wykorzystaniem NGS 3 816,00
1740. NGAL – lipokalina związana z żelatynazą neutrofili 571,00
1741. Wykrywanie DNA Neisseria gonorrhoeae metodą Real Time-PCR (U46) 190,00
1742. Nieketotyczna hiperglicynemia – gen AMT Badanie całego regionu kodującego genu AMT 2 368,00
1743. Nieketotyczna hiperglicynemia – gen GLDC- Badanie eksonu 19 genu GLDC 461,00
1744. Nikiel we krwi (P69) 138,00
1745. Nietolerancja fruktozy – test wodorowo-metanowy 229,00
1746. SIBO – test wodorowo-metanowy 399,00
1747. Nietolerancja laktozy – test wodorowo-metanowy 229,00
1748. Nietolerancja sorbitolu – test wodorowo-metanowy 229,00
1749. Nikiel w moczu (P69) 138,00
1750. Nitrazepam 172,00
1751. Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-1, LC-MS/MS 393,00
1752. Monitorowanie terapii lekami: antypsychotyki (neuroleptyki)-2, LC-MS/MS 330,00
1753. Białko NMP w moczu 119,00
1754. Predyspozycja do nowotworów jelita grubego, płuc, piersi, jajnika NOD2(3020insC) 160,00
1755. Noradrenalina (N21) 164,00
1756. Noradrenalina w DZM (N21) 164,00
1757. Wykrywanie materiału genetycznego Norovirusa G1 i G2 oraz Clostridium difficile 237,00
1758. Nordiazepam 172,00
1759. Nordoksepina 132,00
1760. Norklobazam 172,00
1761. Norklomipramina 132,00
1762. Norklozapina 172,00
1763. Normetanefryna w DZM 164,00
1764. Noremetasuksymid 172,00
1765. Wykrywanie antygenu norowirusa 126,00
1766. Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) (T47) 119,00
1767. Nortryptylina (T47) 132,00
1768. Badanie kału  na nosicielstwo 44,00
1769. Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią – CADASIL- Badanie mutacji w eksonie 4 genu NOTCH3 – I etap procedury diagnostycznej 567,00
1770. Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią CADASILBadanie mutacji w eksonach 2, 3, 5, 6 i 11 genu NOTCH3 – II etap procedury diagnostycznej 1 290,00
1771. Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią CADASIL – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem NGS 3 816,00
1772. Diagnostyka infekcji przewodu pokarmowego – panel genetyczny Novodiag Bacterial GE+ 454,00
1773. Mukowiscydoza, choroby CFTR-zależne – analiza sekwencji pozostałych 22 z 27 eksonów genu CFTR – diagnostyka uzupełniająca po procedurze wstępnej (CFTR) 2 461,00
1774. Badanie mutacji w 25 eksonach genu NPC1 (pierwszy etap procedury diagnostycznej) 3 290,00
1775. Choroba Niemanna-Picka, typ C Badanie mutacji w 5 eksonach genu NPC2 (drugi etap procedury diagnostycznej 789,00
1776. Niepłodność męska – AZF (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk wg EMQN), CFTR (dele2,3, delF508) 399,00
1777. Niepłodność żeńska – Protrombina (20210G>A), Factor V (G1619A), CFTR (dele2,3, delF508), MTHFR (C677T, A1298C) 769,00
1778. Niewrażliwość na kortyzol Badanie regionu kodującego genu NR3C1 1 842,00
1779. Badanie mutacji w genach NRAS (4 kodony) w kwalifikacji chorych na raka jelita grubego 510,00
1780. Zespół Noonan – analiza sekwencji dowolnego eksonu genów PTPN11, SOS1, RAF1 lub KRAS związanych z zespołem Noonan 395,00
1781. NSE (enolaza swoista dla neuronów) (K85) 191,00
1782. Zespół Noonan (NS) – analiza sekwencji kodującej genu KRAS 1 026,00
1783. Zespół Noonan – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1 i NRAS z wykorzystaniem NGS 3 947,00
1784. Zespół Noonan (NS) – analiza sekwencji kodującej genu NRAS 724,00
1785. Zespół Noonan (NS) – analiza eksonów: 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15 genu PTPN11 1 119,00
1786. Zespół Noonan (NS) – analiza eksonów: 2-4, 7-9, 12, 13 genu PTPN11 987,00
1787. Zespół Noonan (NS) – analiza eksonów: 7, 12, 14, 17 genu RAF1 605,00
1788. Zespół Noonan (NS) – analiza eksonów:1-6, 8-11, 13, 15, 16 genu RAF1 2 566,00
1789. Zespół Noonan (NS) – analiza sekwencji kodującej genu RIT1 1 026,00
1790. Zespół Noonan (NS) – analiza eksonu 1 (mutacja p.Ser2Gly) genu SHOC2 395,00
1791. Zespół Noonan (NS) – analiza eksonów: 4, 5, 7-9,11-15, 17 genu SOS1 1 776,00
1792. Zespół Noonan (NS) – analiza eksonów: 2, 3, 6, 10, 16, 18-24 genu SOS1 2 566,00
1793. Nie toleruję mleka podstawowy 219,00
1794. Nie toleruję mleka PLUS 291,00
1795. Nie toleruję mleka ROZSZERZONY 562,00
1796. NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) (N24) 191,00
1797. Nerwiakowłókniakowatość typu II – Test MLPA (P044) 987,00
1798. Nerwiakowłókniakowatość typu II – analiza sekwencji kodującej genu NF2 2 500,00
1799. Bawełna (O1) – IgE swoiste (L91) 49,00
1800. MUXF3 CCD Bromelaina (O-214) IgE swoiste (L91) 49,00
1801. NGal-alpha-1,3- Gal (O215) IgE swoiste (L91) 49,00
1802. Odczyn Biernackiego (C59) 13,00
1803. Otyłość – postać dominująca – analiza genu mc4r 540,00
1804. Ocena ryzyka występowania wad genetycznych 82,00
1805. Ocena wad genetycznych metodą FMF bez wykonania USG 200,00
1806. Zespół Lowe, zespół oczno-mózgowo-nerkowy Badanie mutacji w eksonie 15 genu OCRL – I etap diagnostyki 526,00
1807. P/c odporn.(ukł.Rh-C,c,E,e,B,Cw)(Kell,Fya,Kid,Yka) 228,00
1808. P/c przeciw wirusowi odry IgM i IgG 229,00
1809. Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgG (F96) 78,00
1810. Przeciwciała przeciw wirusowi odry (Measles Virus) IgM (F97) 78,00
1811. Wykrywanie RNA wirusa odry (MeV) 719,00
1812. 10-OH-Karbazepina 132,00
1813. 9-OH-Rysperydon 172,00
1814. Wrodzona łamliwość kości (Osteogenesis imperfecta) – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem NGS 3 947,00
1815. Test na ojcostwo dla celów prywatnych (2 osoby) 850,00
1816. Test na ojcostwo dla celów prywatnych (3 osoby) 1 050,00
1817. Test na ojcostwo dla celów prywatnych (4 osoby) 1 400,00
1818. Oksazepam 172,00
1819. Okskarbazepina 132,00
1820. Olanzapina jakościowo w moczu 178,00
1821. Olanzapina 172,00
1822. Omega 3 216,00
1823. OncoCup – test przesiewowy dla kobiet do oceny ryzyka nowotworów na podstawie specyficznych markerów nowotworowych 1 492,00
1824. OncoCup – test przesiewowy dla mężczyzn do oceny ryzyka nowotworów na podstawie specyficznych markerów nowotworowych 1 576,00
1825. OncoLung – test przesiewowy do oceny ryzyka nowotworu płuca na podstawie specyficznych markerów nowotworowych 914,00
1826. OncoOvarian – test przesiewowy do oceny ryzyka nowotworu jajnika na podstawie specyficznych markerów nowotworowych 356,00
1827. Badanie 78 genów (np. BRCA1, BRCA2) związanych z predyspozycjami onkologicznymi (nowotwory) oraz badanie predyspozycji do zakrzepicy, hipercholesterolemii oraz tętniaków met. NGS 2 402,00
1828. Predyspozycja do nowotworów gruczołu krokowego (prostaty), trzustki i in. narządów; Badanie genów związanych z predyspozycjami onkologicznymi – panel 78 genów (w tym genów BRCA1 i BRCA2) 2 059,00
1829. Panel NGS – rodzinne uwarunkowanie nowotworem piersi, jajnika i prostaty, analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 z wykorzystaniem NGS 2 059,00
1830. Panel NGS – rodzinne uwarunkowanie nowotworem piersi, jajnika i prostaty, analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, CHEK2 i NBN, których mutacje korelowane są z rozwojem choroby 3 684,00
1831. Panel NGS – rodzinne uwarunkowanie nowotworami (analiza sekwencji kodującej 70 genów korelowanych z predyspozycją do nowotworzenia 4 605,00
1832. Opiate OP300 33,00
1833. Zespół Opitz-Fraiz – Badanie wybranych eksonów genu MID1 777,00
1834. Opiaty w moczu test półilościowy 33,00
1835. Opiaty i opioidy, LC-MS/MS 277,00
1836. Oporność osmotyczna erytrocytów (C03) 29,00
1837. ORGANIX NEURO Kompleksowy test neuroorganiczny 675,00
1838. Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) (N26) 63,00
1839. Osmolalność w surowicy (N25) 33,00
1840. Osmolalność moczu (N25) 33,00
1841. Osteokalcyna (N27) 68,00
1842. Otoskleroza- badanie wybranych fragmentów genu TGFB1 830,00
1843. Owsiki w wymazie okołoodbytniczym (A21) 30,00
1844. Fosfor nieorganiczny w surowicy (L23) 13,00
1845. Glista ludzka (P1) – IgE swoiste (L91) 49,00
1846. Oznaczanie białka 14-3-3 w PMR 256,00
1847. Anisakis simplex (P4) IgE swoiste (L91) 49,00
1848. Badanie antygenu p53 w tkance nowotworowej metodą IHC 350,00
1849. Encefalopatie padaczkowe – panel NGS 49 genów 2 763,00
1850. Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-1, HPLC/PDA 330,00
1851. Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-2 393,00
1852. Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-3, LC-MS/MS 393,00
1853. Monitorowanie terapii lekami: leki przeciwpadaczkowe-4, LC-MS/MS 263,00
1854. Paragrypa typ 1-3 – p/c IgA (V07) 132,00
1855. Paragrypa – p/c IgG 146,00
1856. Paragrypa – p/c IgM 164,00
1857. Fenyloketonuria – Wykrywanie mutacji R408W, R158Q, c.1315+1G>A, c.1066-11G>A oraz innych mutacji w eksonach 5, 11, 12 genu PAH 593,00
1858. Fenyloketonuria Badanie mutacji w eksonach 2, 3, 6, 7, 11 genu PAH – II etap diagnostyki 593,00
1859. Fenyloketonuria  – analiza sekwencji eksonów 1, 4, 8, 9, 10 i 13 genu PAH – diagnostyka uzupełniająca po procedurze PAH-2 856,00
1860. Inhibitor aktywatora plazminogenu 104,00
1861. Wykrywanie polimorfizmu inhibitora aktywatora plazminogenu PAI-1 metodą Real Time PCR 220,00
1862. Wykrywanie polimorfizmu inhibitora aktywatora plazminogenu PAI-1 metodą Real Time PCR 220,00
1863. ALEX – Panel 295 Diagnostyka molekularna alergii z konsultacją 1 497,00
1864. Atopowe zapalenie skóry – pakiet alergenów 392,00
1865. Nieżyt nosa u dorosłych – pakiet alergenów 353,00
1866. P/c neuronalne (NMDA-R, AMPA-R, GABAB-R, LGI1, CASPR2, DPPX) 412,00
1867. ALERGIA POKARMOWA 316,00
1868. Badanie na nosicielstwo patogenów alarmowych (91.831) 42,00
1869. Badanie mutacji w genie PALB2 – 2 mutacje c.509_510delGA i c.172_175delTTGT 286,00
1870. Badanie genów związanych z predyspozycjami onkologicznymi -Predyspozycja do nowotworów gruczołu krokowego), trzustki i innych narządów – panel 78 genów (w tym genów BRCA1 i BRCA2) 2 300,00
1871. P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO) (N69) 86,00
1872. Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 129,00
1873. Panel wątrobowy rozszerzony (AMA-M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) met. ImmunoBlot 243,00
1874. Paroksetyna jakościowo w moczu 178,00
1875. PAPP-A (Ciażowe osoczowe białko A) (I84) 91,00
1876. PAPP-A (Ciążowe osoczowe białko A) – test podwójny 82,00
1877. Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK1 i 4) – test MLPA (P051) 987,00
1878. Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK1 i 4) – analiza eksonów 2 i 3 (panel patogennych mutacji punktowych w genie SNCA) 724,00
1879. Paracetamol w surowicy (P75) 220,00
1880. Paragrypa – p/c IgM i IgG 210,00
1881. Paracetamol jakościowo w moczu 150,00
1882. Parakwat jakościowo w moczu 178,00
1883. Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK2) – analiza sekwencji kodującej genu PARK2 2 237,00
1884. Choroba Parkinsona – postać recesywna Analiza regionu kodujacego genu PARK2  – I etap badania 1 145,00
1885. Choroba Parkinsona – analiza sekwencji eksonów 1, 8-12 genu PRKN (dawniej PARK2) – diagnostyka uzupełniająca po procedurze PARK2-1 1 145,00
1886. Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK6) – analiza sekwencji kodującej genu PINK1 1 513,00
1887. Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK7) – analiza sekwencji kodującej genu DJ1 1 316,00
1888. Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK8) – identyfikacja mutacji p.Gly2019Ser w genie LRRK2 526,00
1889. Choroba Parkinsona o późnym początku (PARK8) – analiza eksonów 30, 31, 34, 35, 41, 48 (panel patogennych mutacji punktowych w genie LRRK2) 1 198,00
1890. Choroba Parkinsona o wczesnym początku (PARK2, PARK6, PARK7)- test MLPA (P051, P052) 921,00
1891. Dystonia/Choroba Parkinsona – panel NGS. Geny TOR1A, TAF1, GCH1, TH, SPR, THAP1, MR1, PRRT2, SGCE, ATP1A3, PRKRA, SLC2A1, SNCA, LRRK2, VPS35, PARK2, PINK1, PARK7, ATP13A2, FBXO7, SLC6A3 7 236,00
1892. Paroksetyna 172,00
1893. Wykrywanie DNA Parwowirusa B19 metodą Real Time-PCR 205,00
1894. Wykrywanie RNA parechowirusa metodą Real Time PCR 152,00
1895. Wykrywanie i identyfikacja pasożytów 25,00
1896. Mieszanka sierści i piór (PAX1) – IgE swoiste (L91) 57,00
1897. Chemikalia (PAX5) – IgE swoiste (L91) 49,00
1898. Ołów we krwi (P71) 99,00
1899. Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) (91.831) 55,00
1900. Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. – beztlenowo (91.831) 63,00
1901. Posiew kału w kierunku Clostridioides difficile (91.831) 63,00
1902. Posiew z dolnych dróg oddechowych beztlenowo (91.831) 63,00
1903. Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (91.831) 63,00
1904. Posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo (91.831) 63,00
1905. Posiew wymazu z jamy ustnej beztlenowo  (91.831) 63,00
1906. Posiew kału- beztlenowo (91.821/831) 63,00
1907. Ołów w moczu (P71) 92,00
1908. Posiew nasienia beztlenowo (91.831) 63,00
1909. Posiew wymazu z nosa – beztlenowo  (91.831) 63,00
1910. Posiew wymazu z oka – beztlenowo  (91.831) 63,00
1911. Posiew ze skóry – beztlenowo (91.831) 63,00
1912. Posiew z ucha zewnętrznego – beztlenowo (91.831) 63,00
1913. Posiew ze zmian skórnych-beztlenowo  (91.831) 63,00
1914. Posiew ze zmian wewnętrznych-beztlenowo (91.831) 63,00
1915. P/c przeciwko 21-hydroksylazie 109,00
1916. PROGENSA PCA3 (PCA3 score) 2 367,00
1917. P/c przeciw receptorowi acetylocholiny 172,00
1918. Oznaczenie miana inhibitora ADAMTS-13 met. ELISA( P/c przeciw metaloproteinazie ADAMTS-13) 567,00
1919. Adenowirus – p/c przeciw adenowirusom IGG w surowicy (F05) 56,00
1920. Adenowirus – p/c przeciw adenowirusom IGM w surowicy (F07) 56,00
1921. Adenowirus – p/c przeciw adenowirusom IGG i IGM w surowicy (F09) 83,00
1922. Ameba – p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej 83,00
1923. Posiew kału w kierunku Campylobacter (91.831) 132,00
1924. Przeciwciała przeciwko receptorowi AMPA-1 130,00
1925. Przeciwciała przeciwko receptorowi AMPA-2 130,00
1926. P/c przeciw retikulinie (ARA) (O17) 191,00
1927. P/c przeciw Aspergillus (W09) 83,00
1928. Bąblowica (Echinococcus multilocularis) – p/c EM2 (X05) 458,00
1929. Bąblowica (Echinococcus) – p/c IgG met. Western-Blot (X05) 461,00
1930. Bąblowica (Echinococcus) – p/c met. ELISA (X05) 132,00
1931. P/c przeciw Bartonella sp. (B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii subsp. berkhoffi, B. vinsonii subsp. arupensis) w klasie IgG met. ELISA 492,00
1932. P/c przeciw Campylobacter jejuni – IgG, IgA i IgM 421,00
1933. Przeciwciała przeciwko receptorowi CASPR2 158,00
1934. P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a (N71) 114,00
1935. P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) (N66) 80,00
1936. Przeciwciała przeciwko wirusowi ECHO 198,00
1937. P/c przeciw Entamoeba histolytica w klasie IgG 356,00
1938. Przeciwciała przeciwko erytropoetynie 237,00
1939. Posiew cewników, drenów i mat. wszcz. – tlenowo (91.831) 46,00
1940. Filarioza – p/c met. ELISA 55,00
1941. Przeciwciała przeciwko receptorowi GABA 130,00
1942. P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) 132,00
1943. P/c przeciw gangliozydowe met. IB (GM1, GD1b, GQ1b) w klasie IgG 356,00
1944. P/c przeciw gangliozydowe met. IB (GM1, GD1b, GQ1b) w klasie IgM 356,00
1945. P/c przeciwko infliksimabowi 514,00
1946. P/c przeciwko wirusowi JC w klasie IgG 299,00
1947. P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 102,00
1948. P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) 102,00
1949. P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (N97) 109,00
1950. P/c p/kanałom potasowym VGKC -met.IIF 125,00
1951. P/c przeciw komórkom jąder Leydiga (IIF) 201,00
1952. Przeciwciała przeciwko receptorowi LGI-1 158,00
1953. P/c przeciw antygenom łożyska 175,00
1954. Przeciwciała przeciw Ma-2/Ta 112,00
1955. Malaria – test immunochromatograficzny 114,00
1956. P/c przeciw białku zasadowemu mieliny 203,00
1957. P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91) 89,00
1958. P/c przeciwko antygenom mielinowym met.IIF 467,00
1959. Przeciwciała przeciwko antygenom móżdżku met. IF 365,00
1960. P/c przeciw Mycoplasma hominis i p/Ureaplasma urealyticum IgG/IgA/IgM (jakościowo) 506,00
1961. P/c przeciw receptorowi NMDA 126,00
1962. Pakiet urogenitalny 7 patogenów: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo 350,00
1963. P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji 102,00
1964. P/c przeciwko nukleosomom 112,00
1965. P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym 102,00
1966. Przeciwciała onkoneuronalne w PNS ocena swoistości 12 przeciwciał: amfifizyna, CV2, PNMA2(Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr(DNER) met. BLOT 354,00
1967. P/C ONKONEURONALNE MOZAIKA ANTYGENÓW (HU,RI,YO, CV-2, PNMA2 (MA2/TA),REKOWERYNA, AMFIFIZYNA, SOX-1, TYTYNA) 263,00
1968. P/C ONKONEURONALNE MOZAIKA ANTYGENÓW (HU,RI,YO, CV-2, PNMA2 (MA2/TA),REKOWERYNA, AMFIFIZYNA, SOX-1, TYTYNA) w PMR 263,00
1969. Pakiet SARS-CoV-2, wirus grypy A, B, RSV – badanie genetyczne metodą real time RT-PCR 657,00
1970. Fencyklidyna 102,00
1971. Parwowirus B19 p/c klasy IgG 126,00
1972. Parwowirus B19 p/c klasy IgM 126,00
1973. Parwowirus B19  – p/c IgM i IgG (F35) 220,00
1974. P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgA 113,00
1975. P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgG 78,00
1976. Malaria – p/c IgG + IgM 237,00
1977. P/c przeciw komórkom szpiczaka 102,00
1978. P/c przeciw plemnikowe 79,00
1979. P/c przeciwpłytkowe heparyno-zależne przeciw kompleksowi heparyna-PF4 1 349,00
1980. P/c przeciw płytkowe (O11) 109,00
1981. P/c przeciw wirusowi Polio 792,00
1982. P/c przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (N93) 138,00
1983. P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) 186,00
1984. Badanie w kier. Chlamydiae pneumoniae met.PCR 316,00
1985. Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis metodą Real Time-PCR (S79) 149,00
1986. P/c przeciwko receptorowi insuliny 118,00
1987. P/c przeciw sercowe klasy IgG (N95) 164,00
1988. P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA/LP) met. ELISA 158,00
1989. P/c przeciw komórkom ślinianek 100,00
1990. Prokalcytonina PCT (N58) 98,00
1991. P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) 89,00
1992. P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG IgG) 89,00
1993. P/c IgG przeciwko Trypanosoma cruzi (Świdrowiec amerykański) 152,00
1994. P/c przeciw pneumokokom (PCV-13) IgG 186,00
1995. P/c przeciw pneumokokom (PCV-13) IgM 186,00
1996. P/c przeciw kanałom wapniowym typu PQ i N 250,00
1997. P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99) 186,00
1998. HDV – p/c przeciw HDV (WZW typu D) (V58) 132,00
1999. Profil cytokin TH1/TH2/TH17 457,00
2000. Profil cytokin TH1/TH2/TH17 457,00
2001. Profil cytokin stanu zapalnego  – IL-1beta , IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-alfa 342,00
2002. Profil cytokin stanu zapalnego  – IL-1beta , IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-alfa 342,00
2003. P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 109,00
2004. Pallad 263,00
2005. Posiew z dolnych dróg oddechowych – tlenowo  (91.831) 46,00
2006. Posiew z dolnych dróg oddechowych – mukowiscydoza 198,00
2007. Badanie mykologiczne – hodowla (91.831) 79,00
2008. Badanie ekspresji cząsteczki PD-L1 na komórkach nowotworowych i immunologicznych w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (oraz innych chorób nowotworowych) 458,00
2009. Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej (L23) 14,00
2010. Posiew z dróg moczowo-płciowych – tlenowo (91.831) 46,00
2011. Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) (91.831) 46,00
2012. Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej (91.831) 63,00
2013. Posiew na obecność werotoksycznych szczepów Escherichia coli (+PCR) 343,00
2014. Zespół Pendreda – panel NGS: geny FOXI1, SLC26A4 2 894,00
2015. Białko powiązane z parathormonem 179,00
2016. Perazyna 172,00
2017. Zespół Perrault – panel NGS: geny CLPP, HARS2, LARS2, HSD17B4 2 894,00
2018. Metabolit spożycia alkoholu PETH – fosfatydyloetanol metodą LC-MS 193,00
2019. Ocena agregacji płytek EPI (pomiar automatyczny PFA-100 COL/EPI) 132,00
2020. Zespół Pfeiffera typ I – analiza sekwencji eksonu 7, w tym identyfikacja mutacji p.Pro252Arg w genie FGFR1 461,00
2021. Zespół Pfeiffera/Crouzona – analiza sekwencji eksonów 7 i 8 (8 i 10). Identyfikacja najczęstszych mutacji) w genie FGFR2 698,00
2022. Fosfofruktokinaza (PFK) 629,00
2023. Posiew na obecność Streptococcus pyogenes, Streptococcus gr. C i Streptococcus gr. G (91.831) 46,00
2024. Posiew z górnych dróg oddechowych – mukowiscydoza 198,00
2025. Posiew z górnych dróg oddechowych noworodka (91.831) 46,00
2026. Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (91.831) 46,00
2027. Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus (91.821/831) 46,00
2028. Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.831) 46,00
2029. Metabolizm klopidogrelu – genotypowanie CYP2C19 721,00
2030. Genetyczny panel NOSICIELSTWO – badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach 1 670,00
2031. Genetyczny panel ODŻYWIANIE – badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach 1 502,00
2032. Metabolizm statyn – genotypowanie genu SLCO1B1 721,00
2033. Metabolizm tamoksyfenu – genotypowanie genów biorących udział w metabolizmie tamoksyfenu 1 502,00
2034. Genetyczny panel ZAPOBIEGAJ – badanie mutacji/polimorfizmów w wybranych genach 1 502,00
2035. Phadiatop met. Uni CAP. (PHAD) (L91) 57,00
2036. Krzywica  fosfatemiczna sprzężona z X – analiza sekwencji eksonów 1, 7-9, 15, 17, 21 i 22 genu PHEX 2 039,00
2037. PAKIET HORMONY KOBIECE DIAGNOSTYKA PŁODNOŚCI 256,00
2038. PAKIET HORMONY KOBIECE MENOPAUZA 70,00
2039. PAKIET HORMONY KOBIECE PRAWIDŁOWA OWULACJA 92,00
2040. PAKIET HORMONY KOBIECE ZABURZENIA MIESIĄCZKOWANIA 115,00
2041. PAKIET HORMONY MĘSKIE ANDROPAUZA 81,00
2042. PAKIET HORMONY MĘSKIE DIAGNOSTYKA PŁODNOŚCI 116,00
2043. Fenobarbital (T25) 126,00
2044. Oznaczenie koncentracji pierwiastków w włosie 181,00
2045. Badanie mutacji genu PIK3CA -ekson 7, 9, 20 w kwalifikacji do terapii celowanej. 450,00
2046. Pojemność antyoksydacyjna ImAnOx 201,00
2047. Procolagen typ I, N-końcowy peptyd (PINP) 181,00
2048. Pipamperon 172,00
2049. Posiew wymazu z jamy ustnej – tlenowo (91.831) 46,00
2050. Posiew kału u dziecka do lat 2 82,00
2051. ALERGIA NA MLEKO KROWIE 156,00
2052. Pakiet alergiczny mieszany 220,00
2053. Pakiet alergiczny pokarmowy 220,00
2054. ALERGIA WEWNĄTRZDOMOWA 308,00
2055. ALERGIA NA JAJO KURZE 204,00
2056. Posiew kału (91.831) 99,00
2057. Pakiet anemii 98,00
2058. PAKIET anemii rozszerzony 183,00
2059. Pakiet antykoncepcja hormonalna 97,00
2060. Pakiet badań podstawowych 50,00
2061. Pakiet badań podstawowych rozszerzony 94,00
2062. Monitoring diety bezglutenowej 160,00
2063. Borelioza – pakiet przesiewowy 77,00
2064. Borelioza – pakiet potwierdzenia 218,00
2065. PAKIET ZDROWIE INTYMNE  PODSTAWOWY 268,00
2066. PAKIET ZDROWIE INTYMNE  ROZSZERZONY 395,00
2067. Pakiet kobiety w ciąży 426,00
2068. Pakiet kobiety w ciąży rozszerzony. 489,00
2069. Pakiet przeciwciała COVID-19 174,00
2070. PAKIET MONITOROWANIE DIETY BEZGLUTENOWEJ 199,00
2071. PAKIET RYZYKO CUKRZYCY 45,00
2072. Pakiet ryzyko cukrzycy rozszerzony 134,00
2073. PAKIET kontrola diety wegetariańskiej 94,00
2074. PAKIET kontrola diety wegetariańskiej rozszerzony 396,00
2075. Pakiet stanu zapalnego jelit 402,00
2076. Sporty Drużynowe 939,00
2077. Pakiet małego dziecka 156,00
2078. Pakiet małego dziecka rozszerzony 194,00
2079. Pakiet elektrolitów 42,00
2080. Fitness 490,00
2081. Fitness Pro 750,00
2082. Pakiet rekreacja i fitness podstawowy 154,00
2083. Pakiet rekreacja i fitness rozszerzony 267,00
2084. Celiakia – pakiet diagnostyczny 186,00
2085. Pakiet hormony kobiece podstawowy 73,00
2086. Pakiet hormony kobiece rozszerzony 204,00
2087. Pakiet hormony męskie podstawowy 78,00
2088. Pakiet hormony męskie rozszerzony 100,00
2089. INSULINOOPORNOŚĆ – PLUS 338,00
2090. Pakiet jady owadów 231,00
2091. Pakiet kobiety 40 + 289,00
2092. Pakiet kobiety 209,00
2093. PAKIET Cytologia płynna LBC + oraz wykrywanie Chlamydia trachomatis – met. Real Time-PCR (gotówka) 147,00
2094. PAKIET Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysokonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR (gotówka) 247,00
2095. PAKIET Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (gotówka) 190,00
2096. PAKIET Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR (gotówka) 284,00
2097. Pakiet lipidogram EXTRA 46,00
2098. Pakiet lipidogram PLUS 118,00
2099. Pakiet lipidogram rozszerzony 264,00
2100. PAKIET MĘŻCZYZNY 20+ 163,00
2101. PAKIET MĘŻCZYZNY 30+ 223,00
2102. PAKIET MĘŻCZYZNY 40+ 380,00
2103. PAKIET MĘŻCZYZNY 50+ 400,00
2104. PAKIET MĘŻCZYZNY 60+ 491,00
2105. Pakiet mężczyzny 40 + 236,00
2106. Pakiet mężczyzny 177,00
2107. Pakiet metaboliczny kompleksowy 219,00
2108. Pakiet metale ciężkie podstawowy 336,00
2109. Pakiet metale ciężkie rozszerzony 503,00
2110. Pakiet Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia 1- lipidogram+glukoza 57,00
2111. Pakiet Maj Miesiącem Mierzenia Ciśnienia 2- lipidogram+glukoza+kwas moczowy+kreatynina. 84,00
2112. Zakażenie układu moczowego 58,00
2113. Pakiet Morfologia z rozmazem mikroskopowym (gotówka) 25,00
2114. Mały sportowiec 350,00
2115. Pakiet cera nastolatka 196,00
2116. Pakiet nerkowy 93,00
2117. Nieżyt nosa u dzieci – pakiet alergenów 378,00
2118. Pakiet dla dziecka NOVUM 160,00
2119. Pakiet podstawowy NOVUM 72,00
2120. Pakiet rozszerzony NOVUM 211,00
2121. Pakiet zakażeń NOVUM 87,00
2122. Pakiet zdrowe jelita NOVUM 108,00
2123. Pakiet zakażeń rozszerzony NOVUM 175,00
2124. Pakiet alergiczny oddechowy 220,00
2125. Odporność 252,00
2126. SKUTECZNE ODCZULANIE CHWASTY 179,00
2127. SKUTECZNE ODCZULANIE PYŁKI DRZEW 93,00
2128. SKUTECZNE ODCZULANIE PYŁKI TRAW 93,00
2129. Odporność Plus 362,00
2130. Odporność Rozszerzony 545,00
2131. Pakiet ogólny 159,00
2132. Panel Koinfekcje 1 256,00
2133. Pakiet zatrucia ołowiem 343,00
2134. Kontrola czystości mikrobiologicznej (91.831) 33,00
2135. Pakiet osteoporozy 105,00
2136. Pakiet osteoporozy rozszerzony 152,00
2137. Pakiet kobiety przed ciążą 372,00
2138. Pakiet podstawowy – diagnostyka autyzmu (gotówka) 271,00
2139. Po maratonie 490,00
2140. Pakiet środowisko pracy 637,00
2141. Pakiet reumatyczny rozszerzony 229,00
2142. Pakiet reumatyczny 94,00
2143. Sporty drużynowe 600,00
2144. Pakiet – SERCE POD KONTROLĄ 320,00
2145. Pakiet STRES – HORMONY KOBIECE PODSTAWOWY 185,00
2146. Pakiet STRES – HORMONY KOBIECE PLUS 321,00
2147. Pakiet STRES – HORMONY KOBIECE ROZSZERZONY 399,00
2148. Pakiet STRES – HORMONY MĘSKIE PODSTAWOWY 218,00
2149. Pakiet STRES – HORMONY MĘSKIE PLUS 325,00
2150. Pakiet STRES – HORMONY MĘSKIE ROZSZERZONY 517,00
2151. Siła 850,00
2152. PAKIET STRES – NIEDOBORY W DIECIE PODSTAWOWY 428,00
2153. PAKIET STRES – NIEDOBORY W DIECIE PLUS 772,00
2154. PAKIET STRES – NIEDOBORY W DIECIE ROZSZERZONY 1 022,00
2155. Pakiet – SERCE POD KONTROLĄ KOMPLEKSOWY 362,00
2156. Pakiet sportowcy podstawowy 239,00
2157. Pakiet sportowcy rozszerzony 386,00
2158. PAKIET STRES PODSTAWOWY STAN ZDROWIA 155,00
2159. PAKIET STRES KOMPLEKSOWY 1 551,00
2160. Pakiet STRES  ROZSZERZONY 558,00
2161. PAKIET STRES 385,00
2162. Sporty Walki 650,00
2163. Pakiet Antykoncepcja hormonalna ROZSZERZONY 311,00
2164. Pakiet tarczycowy przesiewowy i dla kobiet w ciąży 47,00
2165. Pakiet tarczycowy kompleksowy 503,00
2166. Pakiet tarczycowy 70,00
2167. Pakiet tarczycowy rozszerzony 195,00
2168. PKTCOVU 103,00
2169. PKTCOVW 87,00
2170. Celiakia – pakiet diagnostyczny z genetyką 469,00
2171. Pakiet glutenowy rozszerzony 465,00
2172. Insulinooporność – pakiet podstawowy 206,00
2173. INSULINOOPORNOŚĆ – pakiet kompleksowy 738,00
2174. INSULINOOPORNOŚĆ – pakiet rozszerzony 607,00
2175. Pakiet – Krzywa cukrowa i insulinowa 140,00
2176. Pakiet – Krzywa cukrowa i insulinowa Plus 55,00
2177. PAKIET KOBIETY 20+ 240,00
2178. PAKIET KOBIETY 30+ 404,00
2179. PAKIET KOBIETY 40+ 504,00
2180. PAKIET KOBIETY 50+ 524,00
2181. PAKIET KOBIETY 60+ 514,00
2182. Pakiet – Krzywa cukrowa Plus 11,00
2183. Pakiet – Krzywa cukrowa 28,00
2184. Pakiet METYLACJA rozszerzony 601,00
2185. Pakiet METYLACJA 342,00
2186. Pakiet trzustkowy rozszerzony 138,00
2187. Pakiet trzustkowy 46,00
2188. Pakiet – Wskaźnik insulinooporności 49,00
2189. Pakiet układowe choroby tkanki łącznej 288,00
2190. Pakiet układowe zapalenia naczyń 138,00
2191. Fenyloketonuria (PKU) – test MLPA (P055) 3 449,00
2192. Sporty Walki 889,00
2193. Pakiet wątrobowy 68,00
2194. Pakiet wątrobowy rozszerzony 125,00
2195. Pakiet zakażny wirusowy – diagnostyka autyzmu (gotówka) 661,00
2196. Witaminy – podstawowy 342,00
2197. Witaminy – ROZSZERZONY 869,00
2198. Wyczynowiec 1 750,00
2199. Wytrzymałość 1 290,00
2200. Pakiet zakaźny – diagnostyka autyzmu (gotówka) 1 788,00
2201. Pakiet zespół antyfosfolipidowy 368,00
2202. Pakiet zdrowe jelita. 140,00
2203. P/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 132,00
2204. Wykrywanie  DNA Plasmodium falciparum 575,00
2205. Platyna 263,00
2206. Plazminogen (G79) 119,00
2207. Łożyskowy  czynnik wzrostu 145,00
2208. Wykrywanie DNA Plasmodium malariae 499,00
2209. Wykrywanie DNA Plasmodium ovale 499,00
2210. Choroba Pelizaeusa-Merzbachera (PLP) – test MLPA (P022) 789,00
2211. Choroba Pelizaeusa-Merzbachera (PLP) – analiza sekwencji kodującej genu PLP1 1 316,00
2212. Płuco rolnika 375,00
2213. Badanie ogólne płynu stawowego (A05) 41,00
2214. Wykrywanie DNA Plasmodium vivax 499,00
2215. Płytki krwi – liczba (C66) 14,00
2216. Fosforan nieorganiczny w moczu (L23) 16,00
2217. Badanie kontrolne mleka 46,00
2218. Posiew moczu (91.33) 46,00
2219. Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus MRSA (91.831) 48,00
2220. Posiew z DMP na obecność Mycoplasma / Ureaplasma (91.831) 78,00
2221. Panel alergenów wziewnych I – 10 alergenów metodą Polycheck 127,00
2222. Panel alergenów wziewnych II – 10 alergenów metodą Polycheck 127,00
2223. Panel alergenów pokarmowych III – 10 alergenów metodą Polycheck (L91) 127,00
2224. Panel alergenów pokarmowych IV – 10 alergenów metodą Polycheck 127,00
2225. P/c przeciw korze nadnerczy (N63) (N63) 132,00
2226. Panel alveolitis allergica (dzieci) 430,00
2227. Panel alveolitis allergica (dorośli) 390,00
2228. Panel alergenów – antybiotyki – 10 alergenów metodą Polycheck (L91) 199,00
2229. Posiew nasienia tlenowo (91.831) 46,00
2230. Panel alergenów atopowych – 20 alergenów metodą Polycheck (L91) 199,00
2231. Panel alergenów atopowych – 30 alergenów metodą Polycheck (L91) 220,00
2232. Panel Celiakia IgA-metodą Polycheck 137,00
2233. Panel Celiakia IgG-metodą Polycheck 137,00
2234. Wykrywanie DNA Pneumocystis jiroveci metodą Real Time-PCR 145,00
2235. Panel alergenów – egzema – 10 alergenów metodą Polycheck 180,00
2236. Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (91.831) 53,00
2237. Pneumopanel 1 bakteryjny 429,00
2238. Pneumocystis jiroveci (carinii) – p/c IgM, IgG met. IIF 186,00
2239. Panel alergenów Insektów – 5 alergenów metodą Polycheck (L91) 119,00
2240. Panel alergenów pokarmowych- jajo kurze – 6 alergenów metodą Polycheck (L91) 180,00
2241. Panel alergenów Mleka – 5 alergenów mleka + gluten metodą Polycheck (L91) 114,00
2242. Panel białek mleka – 6 alergenów 130,00
2243. Panel alergenów pokarmowych -Orzech ziemny- 6 alergenów metodą Polycheck (L91) 180,00
2244. Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus (91.831) 46,00
2245. Posiew wymazu z nosa noworodka (91.831) 46,00
2246. Posiew z nosa rozszerzony (91.831) 46,00
2247. Panel alergenów pediatrycznych DPA-DX – 14 alergenów metodą Euroimmun (L91) 229,00
2248. Panel alergenów pediatrycznych -20 alergenów metodą Polycheck (L91) 189,00
2249. Panel alergenów pediatrycznych – 30 alergenów metodą Polycheck (L91) 209,00
2250. Panel alergenów pokarmowych – 9 alergenów (L91) 160,00
2251. Panel alergenów pokarmowych – 20 alergenów metodą Polycheck (L91) 189,00
2252. Panel alergenów pokarmowych – 30 alergenów metodą Polycheck 220,00
2253. Panel rekombinantów pyłków – 10 alergenów met. Polycheck (L91) 119,00
2254. Panel rekombinantów roztoczy – 6 alergenów met. Polycheck 285,00
2255. Panel alergenów wziewny-alergeny domowe (10 alergenów) 127,00
2256. Panel alergenów wziewnych III  – 10 alergenów metodą Polycheck (L91) 127,00
2257. Panel alergenów wziewnych – 20 alergenów metodą Polycheck (L91) 189,00
2258. Panel alergenów wziewnych – 30 alergenów metodą Polycheck 220,00
2259. Panel alergenów wziewnych – 9 alergenów (L91) 160,00
2260. Dopłata do pobrania 18,00
2261. Pobranie krwi do badań genetycznych 18,00
2262. Panel Biochemiczny PLUS – POCT (szybka diagnostyka ) 297,00
2263. Panel Biochemiczny POCT (szybka diagnostyka ) 218,00
2264. Biocenoza – ocena stopnia czystości pochwy 45,00
2265. Panel Ogólnego Stanu Zdrowia PLUS – POCT (szybka diagnostyka) 297,00
2266. Panel Ogólnego Stanu Zdrowia POCT (szybka diagnostyka) 218,00
2267. Panel Lipidowy – POCT (szybka diagnostyka) 158,00
2268. Panel Lipidowy – POCT (szybka diagnostyka ) 158,00
2269. Panel Wątrobowy – POCT (szybka diagnostyka) 164,00
2270. Panel Wątrobowy – POCT (szybka diagnostyka ) 164,00
2271. Posiew wymazu z odbytu/kału noworodka (91.831) 46,00
2272. Posiew wymazu z odbytu (91.831) 46,00
2273. Dopłata za pojemnik 3,70
2274. Posiew wymazu z oka – tlenowo (91.831) 46,00
2275. Posiew wymazu oka noworodka (91.831) 46,00
2276. Badanie mutacji w genie POLE 900,00
2277. POLIO – typowanie wirusa 526,00
2278. Dziedziczna polipowatość jelita grubego (FAP, MAP, polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4 z wykorzystaniem NGS 3 947,00
2279. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka,  postać dystroficzna łącząca i prosta – test MLPA (P415 i/lub P416) 987,00
2280. Nawracające poronienia – identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA5 460,00
2281. Badanie genetyczne kosmówki z poronienia metodą Rapid-FISH (chromosomy 13, 16, 18, 21, 22, X i Y 1 487,00
2282. Porfiryny w erytrocytach (N41) 461,00
2283. Porfiryny metodą ilościową (N41) 395,00
2284. Porfiryny w kale ilościowo 86,00
2285. Porfiryny w osoczu (widmo fluorescencji) (N41) 104,00
2286. Badanie genetyczne kosmówki z poronienia metodą porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) 2 402,00
2287. Badanie DNA poronionego płodu w celu identyfikacji płci z wykorzystaniem markerów genetycznych genów AMGX, AMGY i SRY 549,00
2288. Badanie gentyczne kosmówki z poronienia metodą rapid FISH 1 144,00
2289. Elektroforeza białek moczu (I79) 115,00
2290. Kontrola czystości mikrobiologicznej powierzchni – metoda odciskowa (91.821) 46,00
2291. Pozostałości trawienia 162,00
2292. Polipeptyd Trzustkowy 319,00
2293. Posiew płynów ustrojowych – tlenowo (91.831) 46,00
2294. Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego – tlenowo (91.831) 46,00
2295. Panel Neuroprzekaźników podstawowy 458,00
2296. Panel poronienia nawykowe – immunofenotyp z krwi obwodowej 380,00
2297. PP-PCOV 94,00
2298. Produkty peroksydacji lipidów PeroX 201,00
2299. Pramolan (opipramol) 158,00
2300. Posiew wymazu z rany – tlenowo (91.831) 46,00
2301. Test potwierdzający prawidłowość pobrania 11,00
2302. Prazepam 172,00
2303. Produkcja energii (cykl kwasu cytrynowego) 514,00
2304. Prealbumina (N47) 86,00
2305. Pregabalina 172,00
2306. Porfiria – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu PPOX 1 842,00
2307. Porfiria – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu CPOX 1 579,00
2308. Porfiria – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu HMBS 1 579,00
2309. Progesteron (N55) 28,00
2310. Wykrywanie RNA wirusa Parainfluenza metodą Real Time – PCR, jakościowo 152,00
2311. Prolaktyna (PRL) (N59) 28,00
2312. Próba Mayera 69,00
2313. Panel Neuroprzekaźników rozszerzony 1 201,00
2314. Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS) 675,00
2315. Progeria – Analiza najczęstszych mutacji w genie LMNA 593,00
2316. Peptyd uwalniający gastrynę pro-GRP 389,00
2317. Proinsulina (N57) 205,00
2318. Propoksyfenn jakościowo w moczu 132,00
2319. Prokolagen typu III 138,00
2320. Prometazyna 172,00
2321. Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp, oraz wykrywanie DNA i genotypowanie 32 typów wirusa HPV 368,00
2322. Propafenon 207,00
2323. Propafenon 207,00
2324. Posiew ropy – tlenowo (91.831) 46,00
2325. Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79) 42,00
2326. Pakiet po infekcji COVID – rozszerzony 207,00
2327. Prymidon (T53) 132,00
2328. Predyspozycja dla kobiet (bad. przesiewowe)-rodzinna postać nowotworów piersi, jajnika, jel. grubego, tarczycy, płuca, nerki, czerniaka (najczęstsze mutacje w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN i CDKN2A) 1 974,00
2329. Predyspozycja dla mężczyzn (bad. przesiewowe) – rodzinna postać nowotworów prostaty,piersi,jel. grubego,tarczycy,płuca,nerki,czerniaka(najczęstsze mutacje w genach BRCA1/2,CHEK2,NBN,HOXB13,CDKN2A) 1 974,00
2330. P/c przeciwko Schistosoma mansoni IgG (Przywra) (X27) 330,00
2331. Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza (91.821) 46,00
2332. Posiew wymazu ze skóry (91.831) 46,00
2333. Posiew wymazu ze skóry noworodka (91.831) 46,00
2334. Posiew w kierunku Salmonella Shigella (91.831) 48,00
2335. Zespół złuszczania skóry (PSS) – analiza sekwencji kodującej genu CDSN 987,00
2336. Monitorowanie terapii lekami: psychostymulanty LC-MS/MS 330,00
2337. Screening substancji psychoaktywnych-1 (57 związków), LC-MS/MS 393,00
2338. Screening Substancji psychoaktywnych-2 (60 związków), LC/MS/MS 393,00
2339. Skryning narkotyków w moczu 263,00
2340. Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) 15,00
2341. Pośredni Test Antyglobulinowy, PTA-miano (E05) 146,00
2342. PAKIET GRAVES-BASEDOWA 132,00
2343. PAKIET GRAVES-BASEDOWA ROZSZERZONY 267,00
2344. PAKIET HASHIMOTO 106,00
2345. PAKIET HASHIMOTO ROZSZERZONY 240,00
2346. Parathormon PTH (N30) 50,00
2347. Posiew z ucha zewnętrznego – tlenowo (91.831) 46,00
2348. Posiew wymazu z ucha noworodka (91.831) 46,00
2349. Posiew materiału z ucha środkowego tlenowo (91.831) 46,00
2350. P/c przeciw wirusowi Puumala (PUUV) IgG 89,00
2351. Zespół Prader-Williego (PWS) – analiza mikrosatelitów (chromosom 15q) 1 579,00
2352. Zespół Prader-Williego (PWS) – Test MS-MLPA (ME028) – analia metylacji oraz delecji/duplikacji regionu PWS/AS 1 185,00
2353. Zespół Prader-Williego (PWS) – Test metylacji (chromosom 15) 724,00
2354. Posiew  tkanek, wydzielin – tlenowo (91.831) 46,00
2355. Kontrola czystości mikrobiologicznej powierzchni – wymaz (91.821) 46,00
2356. Pseudoxanthoma elasticum (PXE)- Badanie wybranych regionów genu ABCC6 – I etap 1 540,00
2357. Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (91.831) 67,00
2358. Pyralgina (metamizol) 132,00
2359. Pyrylinks – D (K53) 138,00
2360. Posiew ze zmian skórnych – tlenowo (91.831) 46,00
2361. Posiew ze zmiany trądzikowej – tlenowo (91.831) 46,00
2362. QIASURE-Wykrywanie metylowanych regionów promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir124-2 570,00
2363. Wczesna diagnostyka boreliozy-test LymeDetect. 450,00
2364. P/c przeciw wściekliźnie Rabies 265,00
2365. Rapamycyna 233,00
2366. Rapamycyna met. LC-MS/MS 198,00
2367. RASopatie – panel NGS: 20 genów 2 500,00
2368. Siatkówczak – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu RB1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 3 355,00
2369. Białko wiążące retinol (I85) 56,00
2370. Identyfikacja p/c odpornościowych (80) 263,00
2371. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna recesywna (RDEB) – analiza pozostałych eksonów genu COL7A1, drugi etap diagnostyki 3 421,00
2372. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka postać dystroficzna, recesywna (RDEB) – analiza eksonów: 3-6, 16-20, 40-43, 55-59, 73-75, 92-94, 106-109 genu COL7A1 1 579,00
2373. Reboksetyna 172,00
2374. Reduktaza methemoglobiny 445,00
2375. Choroba Refsum – Analiza sekwencji kodującej genów PEX7 i  PHYH, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
2376. Renina w osoczu (O27) 152,00
2377. Panel oddechowy. Wykrywanie materiału genetycznego 21 patogenów dróg oddechowych metodą Real Time-PCR 469,00
2378. Rak rdzeniasty tarczycy – analiza sekwencji eksonów 10, 11,13, 14, 15 i 16 genu RET 1 119,00
2379. Oznaczanie odsetka retikulocytów (C69) 21,00
2380. Zespół Retta – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MECP2 724,00
2381. Pakiet reumatologiczny – nieokreślone zapalenie stawów (pełny) 380,00
2382. Pakiet reumatologiczny – odczynowe zapalenia stawów (K) 190,00
2383. Pakiet reumatologiczny – odczynowe zapalenia stawów (M) 190,00
2384. Pakiet reumatologiczny – nieokreślone zapalenie stawów (podstawowy) 189,00
2385. Pakiet reumatologiczny podstawowy – przed pierwszą wizytą u specjalisty 157,00
2386. Pakiet reumatologiczny – reaktywne zapalenie stawów 734,00
2387. Czynnik reumatoidalny RF IgA (K21) 172,00
2388. Czynnik reumatoidalny RF IgG (K21) 79,00
2389. Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21) 79,00
2390. Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość (K21) 31,00
2391. Czynnik reumatoidalny (RF) – latex (K21) 15,00
2392. Genotypowanie RHD i RHCE*c/C lub RHCE*E płodu z krwi matki z przeciwciałami anty-D+C lub -c lub -E 1 711,00
2393. Wykrywanie RNA Rhinowirusa metodą Real Time – PCR, jakościowo 152,00
2394. Risperidon jakościowo w moczu 178,00
2395. Równowaga kwasowo-zasadowa (O29) 29,00
2396. Rybia łuska sprzężona z chromosomem X – test MLPA (P160) 987,00
2397. Wykrywanie materiału genetycznego rotawirusa, norowirusa oraz astrowirusa 186,00
2398. Rodanki – badanie ilościowe w krwi 152,00
2399. Badanie rearanżacji genu ROS1 metodą FISH 789,00
2400. Zespół Rothmunda- Thomsona- Analiza wybranych fragmentów genu RECQL4 – I etap diagnostyki 652,00
2401. Zespół Rothmunda- Thomsona- Analiza wybranych fragmentów genu RECQL4 – II etap diagnostyki 770,00
2402. Zespół Rothmunda- Thomsona- Analiza wybranych fragmentów genu RECQL4 – III etap diagnostyki 770,00
2403. Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) 10,00
2404. Rozpuszczalniki organiczne – badanie jakościowe w krwi, 210,00
2405. Silver-Russel, zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA 860,00
2406. Zespół Rubinsteina-Taybiego Badanie genów związanych z zespołem Rubinsteina-Taybiego  – 2 geny: CREBBP, EP300 (ngs043p) 3 947,00
2407. Wykrywanie antygenu RSV z wymazu 102,00
2408. RSV – p/c IgG (V16) 158,00
2409. RSV – p/c IgM (V17) 186,00
2410. Wykrywanie RNA wirusa RSV metodą Real Time PCR 152,00
2411. Odwrotna trójjodotyronina (O53) 186,00
2412. Zespół Retta (RTT)/Rett-like – Analiza sekwencji kodującej genu CDKL5 2 368,00
2413. Zespół Retta (RTT)/Rett-like – Analiza sekwencji kodującej genu FOXG1 921,00
2414. Zespół Retta (RTT)/Rett-like – Test MLPA (P015) analiza delecji/duplikacji 856,00
2415. Zespół Retta (RTT)/Rett-like – Test MLPA (P189) analiza delecji/duplikacji 987,00
2416. Rubella (różyczka) – p/c IgG (V21) 39,00
2417. Rubella (różyczka) – awidność p/c IgG 172,00
2418. Rubella (różyczka) – p/c IgM (V24) 39,00
2419. Wykrywanie RNA wirusa Rubella metodą Real Time-PCR 250,00
2420. Rufinamid 132,00
2421. Rośliny sezonowe (RX1) – IgE swoiste (L91) 49,00
2422. Mieszanka roztoczy (RX2) – IgE swoiste (L91) 57,00
2423. Alergeny wewnątrzdomowe (RX5) – IgE swoiste (L91) 57,00
2424. Rybawiryna 434,00
2425. Rybia łuska wrodzona, blaszkowata, typ HARLEQUIN, typ 2- badanie wybranych regionów genu ABCA12 1 579,00
2426. Rybia łuska – panel NGS: 35 genów 2 894,00
2427. Rybia łuska blaszkowata (Lamellar ichthyosis) – analiza sekwencji kodującej genu TGM1 1 579,00
2428. Rysperydon 172,00
2429. Rdzeniowy zanik mięśni, postać sprzężona z chromosomem X – analiza sekwencji eksonu 15 genu UBA1 593,00
2430. Pieprz (S07) – IgE swoiste (L91) 49,00
2431. S-100 – marker nowotworowy czerniaka 127,00
2432. Białko S-100Beta w PMR (I82) 130,00
2433. Cynamon (S8) – IgE swoiste (L91) 49,00
2434. Badanie w kierunku świerzbu (Sarcoptes scabiei) – ocena mikroskopowa 48,00
2435. Serodiagnostyka salmonelozy – odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), p/c IgA, IgG i IgM 233,00
2436. P/c przeciwko Salmonella enteritidis 52,00
2437. Salicylany w surowicy (P91) 75,00
2438. Salicylany w moczu (P91) 75,00
2439. P/c przeciwko Salmonella paratyphi B 52,00
2440. P/c przeciwko Salmonella typhimurium 52,00
2441. P/c przeciwko Salmonella typhi – antygen O 52,00
2442. Test kwasowo-zasadowy według Sandera 186,00
2443. Wykrywanie przeciwciał koronawirusa SARS Cov-2 IgG/IgM – test immunochromatograficzny (kasetkowy) 40,00
2444. Antymon 251,00
2445. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) i APSS – analiza wybranych fragmentów genów: KRT5 (eksony 1, 2, 5, 7), KRT14 (eksony 1, 4-7) 1 579,00
2446. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) i APSS  – analiza uzupełniająca genów KRT5 (eksony 3, 4, 6, 8, 9), KRT14 (eksony 2 ,3, 8), TGM5 (eksony 2, 3) 1 579,00
2447. Zespół Shwachmana-Diamonda Badanie całego regionu kodującego genu SBDS 1 776,00
2448. Ataksja móżdżkowo – rdzeniowa typ SCA 1 589,00
2449. Ataksja móżdżkowo – rdzeniowa typ SCA 17 705,00
2450. Ataksja móżdżkowo-rdzeniowa typ SCA 2 729,00
2451. Ataksja móżdżkowo – rdzeniowa typ SCA 3 589,00
2452. Ataksja móżdżkowo – rdzeniowa typ SCA 7 589,00
2453. Deficyt dehydrogenazy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, SCAD- Badanie mutacji w genie ACADS – pierwszy etap procedury diagnostycznej 1 448,00
2454. Deficyt dehydrogenazy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, SCAD Badanie mutacji w genie ACADS – drugi etap procedury diagnostycznej 1 052,00
2455. Analiza wariantu rs4238001 (c.4G>A; p.Gly2Ser) w genie SCARB1 320,00
2456. Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (I59) 138,00
2457. P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (screening) 119,00
2458. P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (screnning) 119,00
2459. Schwannomatoza – panel NGS: geny LZTR1, SMARCB1 2 631,00
2460. P/c przeciw fibrylarynie Scl-34 132,00
2461. Kardioencefalopatia związana z deficytem oksydazy cytochromu c – identyfikacja mutacji p.Glu140Lys (G1541A, E140K) w genie SCO2 393,00
2462. Selen (O31) 129,00
2463. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) – analiza sekwencji kodującej genu KRT14 987,00
2464. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać prosta (SEB) – analiza sekwencji kodującej genu KRT5 1 250,00
2465. Selen w moczu (O31) 138,00
2466. SEPSA noworodkowa DNA, Wykrywanie DNA Streptococcus grupy B (S.agalactiae), L. monocytogenes, E.coli, Ch. tachomatis, U. urealitycum/parvum, CMV 393,00
2467. Serotonina w DZM (O33) 164,00
2468. Serotonina w surowicy (O33) 164,00
2469. Serotonina w osoczu (O33) 164,00
2470. Seroxat (paroksetyna) 132,00
2471. Sertralina 172,00
2472. Sertralina – badanie jakościowe w moczu 132,00
2473. Rozpuszczalny receptor naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka typu 1. 145,00
2474. Mukopolisacharydoza typu IIIA Badanie mutacji (np. R74C, R245H, S298P) w eksonach od 2 do 7 genu SGSH 1 052,00
2475. Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) (I83) 39,00
2476. P/c przeciw Shigella dysenteriae 52,00
2477. P/c przeciw Shigella sonnei 52,00
2478. Zespół SHORT- Analiza wybranych regionów genu PIK3R1 – I etap diagnostyki 593,00
2479. Zespół SHORT- Analiza wybranych regionów genu PIK3R1 – II etap diagnostyki 1 480,00
2480. Krzem 199,00
2481. Status inaktywacji chromosomu X 724,00
2482. Sinequan (doksepina) 119,00
2483. ANA profil sklerodermia metodą immunoblot (Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP-11, RP-155, fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) 189,00
2484. Zespół Sjogren-Larssona – Analiza wybranych regionów genu ALDH3A2  – I etap diagnostyki 1 237,00
2485. Zespół Sjogren-Larssona – Analiza wybranych regionów genu ALDH3A2  – II etap diagnostyki 1 448,00
2486. RNA wirusa SARS-COV-2 (ślina, metoda PCR, COVID) wynik w języku angielskim 312,00
2487. RNA wirusa SARS-COV-2 (ślina, metoda PCR, COVID) wynik w języku niemieckim 312,00
2488. RNA wirusa SARS-COV-2 (ślina, metoda PCR, COVID) wynik w języku polskim 267,00
2489. Zespół Smith-Lemli-Opitz – identyfikacja mutacji p.Trp151, p.Leu157Pro, p.Val326Leu, p.Arg352Trp, c.964-1G>C (IVS8-1G>C), p.Arg446Gln oraz innych mutacji występujących w eksonach 4,6 i 9 genu DHCR7 658,00
2490. Niedosłuch niesyndromiczny – panel NGS: 90 genów 2 894,00
2491. Rdzeniowy zanik mięśni – identyfikacja delecji eksonu 7 genu SMN1 w układzie homozygotycznym – weryfikacja rozpoznania klinicznego SMA 480,00
2492. Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) – identyfikacja delecji eksonu 7 SMN1 wraz z oceną liczby kopii SMN1 i SMN2, test MLPA (P060) 789,00
2493. Rdzeniowy zanik mięśni, postać przeponowa (SMARD) – analiza sekwencji kodującej genu IGHMBP2 1 776,00
2494. Rdzeniowy zanik mięśni, postać przeponowa (SMARD) – test MLPA (P060) 987,00
2495. Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) – analiza sekwencji kodującej genu SMN1 1 250,00
2496. S-metylotransferaza Tiopuryny 146,00
2497. Choroba Niemanna-Picka typ A i B Badanie całego regionu kodującego genu SMPD1 1 448,00
2498. Cyna 138,00
2499. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) – aktywność 144,00
2500. Zespół Sotosa, gigantyzm mózgowy- Analiza wybranych regionów genu NSD1 – I etap diagnostyki 731,00
2501. Zespół Sotosa, gigantyzm mózgowy- Analiza wybranych regionów genu NSD1 – II etap diagnostyki 1 263,00
2502. Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP) – Analiza sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11, ZFYVE26 wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 618,00
2503. Dziedziczna paraplegia spastyczna wieku dziecięcego. Analiza z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 2 039,00
2504. Dziedziczna paraplegia spastyczna – analiza rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 metodą MLPA 1 052,00
2505. Kontrola mikrobiologiczna skuteczności sterylizacji – Sporal A (78) 69,00
2506. Kontrola mikrobiologiczna skuteczności sterylizacji – Sporal S (78) 69,00
2507. Kontrola mikrobiologiczna skuteczności sterylizacji – Attest (78) 69,00
2508. Niepełnosprawność intelektulana – panel NGS (NI – sprzężona z chromosomem X, dziedziczona autosomalnie recesywnie, dziedziczona autosomalnie dominująco) 7 236,00
2509. Wykrywanie DNA Streptococcus pyogenes metodą Real Time PCR 172,00
2510. P/c przeciw anty SRP 560,00
2511. Identyfikacja płci genetycznej -analiza z wykorzystaniem markerów genetycznych specyficznych dla genów AMGXY, AMGY i SRY 461,00
2512. SSB (La) 83,00
2513. P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) (N77) 89,00
2514. Zespół Hioba (hiper -IgE) – analiza sekwencji eksonów 12, 13, 14, 21, 22 i 23 genu STAT3 645,00
2515. Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, RAG1, RAG2, DCLRE1C, powiązanych z chorobą o dominującym i recesywnym trybie dziedziczenia, z wykorzystani 3 290,00
2516. Stres azotowy – cytrulina, kwas metylomalonowy, kwas nitrofenylooctowy 461,00
2517. Test transformacji limfocytów (LTT) – Streptococcus met. Elispot 525,00
2518. Panel sterodiowy z surowicy met. LC-MS/MS 349,00
2519. Rozpuszczalny receptor transferyny STfR (O28) 152,00
2520. Zespół Sticklera – panel NGS: geny COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL9A1, COL9A2 2 894,00
2521. Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorhoeae/Trichomonas vaginalis TV/ Mycoplasma genitalium MG 280,00
2522. Wykrywanie DNA Streptococcus pneumoniae metodą Real Time – PCR, jakościowo (U73) 152,00
2523. Antystreptodornaza B 49,00
2524. P/c przeciw Strongyloides stercoralis (X29) 265,00
2525. Styrypentol 172,00
2526. Subpopulacja komórek NK 199,00
2527. Subpopulacja limfocytów panel 513,00
2528. Sulfonamidy – badanie jakościowe w moczu 75,00
2529. Sulpiryd – badanie jakościowe w moczu 132,00
2530. Sultiam 132,00
2531. Niedobór białek surfaktantu – ABCA3, SFTPC, SFTPB  Analiza wybranych regionów genów w których występują mutacje najczęściej identyfikowane (5 mutacji częstych) oraz mutacje rzadkie 658,00
2532. Niedobór surfaktantu – Analiza sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3,wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 355,00
2533. Świnka – p/c IgG (F94) 98,00
2534. Świnka – p/c IgM (F93) 98,00
2535. Mieszanka przypraw 3 (SX3) (L91) 57,00
2536. Szczawiany (O39) 59,00
2537. Szczawiany w DZM (O39) 130,00
2538. Klon (T1) – IgE swoiste (L91) 49,00
2539. Wierzba (T12) – IgE swoiste (L91) 49,00
2540. Topola (T14) – IgE swoiste (L91) 49,00
2541. Jesion (T15) – IgE swoiste (L91) 49,00
2542. Sosna (T16) – IgE swoiste (L91) 49,00
2543. Kryptomeria japońska (T17) – IgE swoiste (L91) 49,00
2544. Olcha (T2) – IgE swoiste (L91) 49,00
2545. Lipa(T208) – IgE swoiste (L91) 49,00
2546. RBet v1 PR-10 (T215) IgE swoiste (L91) 49,00
2547. RBet v2 Profilin (T216) IgE swoiste (L91) 49,00
2548. RBet v4 (T220) IgE swoiste (L91) 49,00
2549. RBet v2, rBet v4 (T221) IgE swoiste (L91) 49,00
2550. Cyprys(T222) – IgE swoiste (L91) 49,00
2551. ROle e 1 Oliwka (T-224) IgE swoiste (L91) 57,00
2552. RBet v6 (T225) IgE swoiste (L91) 49,00
2553. NCup a 1 Cyprys (T-226) IgE swoiste (L91) 57,00
2554. NOle e 7 LTP Oliwka (T-227) IgE swoiste (L91) 57,00
2555. ROle e 9 Oliwka (T-240) IgE swoiste (L91) 57,00
2556. RPla a 1 Platan klonolistny (T-241) IgE swoiste (L91) 57,00
2557. Całkowita trójjodotyronina (T3) (O51) 23,00
2558. Brzoza (T3) – IgE swoiste (L91) 49,00
2559. Całkowita tyroksyna (T4) (O67) 23,00
2560. Leszczyna (T4) – IgE swoiste (L91) 49,00
2561. Buk (T5) – IgE swoiste (L91) 49,00
2562. Dąb (T7) – IgE swoiste (L91) 49,00
2563. Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD), choroby aorty Badanie regionu kodującego genu ACTA2 2 368,00
2564. Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD), choroby aorty- Badanie regionu kodującego genu TGFBR2 2 500,00
2565. Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 24 genów, metoda NGS 3 618,00
2566. Tacrolimus  met. LC-MS/MS 198,00
2567. Tacrolimus (prograf) (T56) 152,00
2568. Lekowrażliwość poszerzona (84) 368,00
2569. Lekowrażliwość (84) 216,00
2570. Posiew w kierunku gruźlicy w systemie automatycznym (78) 251,00
2571. Wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex i oporności na rifampicynę  (037) 400,00
2572. Identyfikacja (80) 126,00
2573. Identyfikacja Prątków atyp. Do grupy (80) 251,00
2574. Posiew w kierunku gruźlicy na podłoża stałe (78) 69,00
2575. Wykrywanie prątków kwasooponych metodą mikroskopową (91.891) 33,00
2576. Lekowrażliwość podstawowa z lekowrażliwością na pyrazynamid (84) 263,00
2577. Wykrywanie latentnego  zakażenia prątkami gruźlicy –  test QuantiFERON-TB 269,00
2578. Kleszczowe zapalenie mózgu, TBEV RNA metodą Real time RT-PCR, jakościowo 300,00
2579. Trójcykliczne antydepresanty  TCA (R05) 132,00
2580. Monitorowanie terapii lekami: trójcykliczne antydepresanty, HPLC/PDA 330,00
2581. T-cellspot Candida 469,00
2582. Test ciążowy (L46) 33,00
2583. ORGANIX GASTRO pośredni test dysbiozy 449,00
2584. Tellur 263,00
2585. Badanie długości telomerów (wiek biologiczny) 750,00
2586. Temazepam 172,00
2587. Test EMA (cytometryczna analiza zaburzeń w białkach cytoszkieletu erytrocytów we wrodzonych anemiach hemolitycznych 524,00
2588. Testosteron wolny (O41) 53,00
2589. Testosteron (O41) 34,00
2590. Testosteron profil dzienny w ślinie 579,00
2591. Test ToxCup – panel narkotyków (sprzedaż testu w punkcie pobrań) 64,00
2592. Test Roma 129,00
2593. Tetracyklina – stężenie leku w surowicy 237,00
2594. Tetrazepam 172,00
2595. Triglicerydy (O49) 12,00
2596. Rybia Łuska Analiza wybranych regionów genu TGM1 1 119,00
2597. Rybia łuska lamelarna – analiza sekwencji eksonów 11-15 genu TGM1 – diagnostyka uzupełniająca po procedurze TGM1-1 526,00
2598. Lipid Test – triglicerydy po obciążeniu 304,00
2599. Kanabinoidy (THC) (P44) 53,00
2600. Trombocytopenia (małopłytkowość) Badanie mutacji Glu167Asp w genie MASTL oraz c.1-116C>T, c.-118C>T, c.1-125T>G, c.1-127A>T, c.1-128G>A, c.1-134G>A w genie ANKRD26 593,00
2601. Teofilina (T55) 126,00
2602. Niewrażliwość na hormony tarczycy – analiza sekwencji eksonów 7-10 genu THRB 789,00
2603. Przeciwciała przeciwko trombospondynie (THSD7A) 149,00
2604. Tiagabina 172,00
2605. Tianeptyna – badanie jakościowe w moczu 132,00
2606. Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93) 19,00
2607. Test kompleksowy stanu funkcjonalności jelita 1 035,00
2608. Karnityna całkowita w surowicy met. GC/MS 259,00
2609. Tal 138,00
2610. Tal w moczu 138,00
2611. TMAO (Trimetyloaminoksyd) 158,00
2612. Organix TMAO (Trimetyloaminoksyd/Trimetyloamina (TMAO/TMA)) w 1. moczu porannym (stab.) 187,00
2613. Test metaboliczny w moczu – skrining 56,00
2614. Test potny II Nanoduct (Chlorki w pocie Nanoduct) 182,00
2615. TNF alfa (surowica)  – cytokina prozapalna (M09) 146,00
2616. Topiramat (Topamax) 277,00
2617. Zespół Townes- Brocksa – Identyfikacja mutacji p.R276X (c.826C>T) w genie SALL1 494,00
2618. Toxoplazma gondi – p/c IgA (X39) 191,00
2619. Toxocara IgG awidność 421,00
2620. Toxoplasma gondii przeciwciała IgG (X41) 37,00
2621. Toxoplazma gondi – awidność p/c IgG (X49) 99,00
2622. Toxoplasma gondii – test potwierdzenia (IIF) IgG + IgA + IgM 258,00
2623. Toxoplasma gondii przeciwciała IgM (X45) 37,00
2624. Toxocara IgG Western Blot 368,00
2625. Toxocara canis – IgA 126,00
2626. Toxocara canis IgG (X33) 119,00
2627. Wykrywanie DNA Toxoplasma gondi metodą Real Time-PCR 264,00
2628. Toxoplazma gondi p/c IgG w PMR (X41) 52,00
2629. Toxoplazmoza – met. Western Blot (IgG, IgM, ocena awidności IgG) – całościowa ocena fazy zakażenia 520,00
2630. Toxoplazmoza – met. Western Bloot (IgM) 258,00
2631. Białko całkowite (I77) 13,00
2632. Zespół Li-Fraumeni Syndrome Badanie mutacji w genie TP53 (eksony 5-8) – pierwszy etap 724,00
2633. Zespół Li-Fraumeni Syndrome -Badanie mutacji w genie TP53 (eksony 2-4, 9-11) – drugi etap 1 185,00
2634. TPA – tkankowy antygen polipeptydowy (I55) 172,00
2635. Białko w dobowej zbiórce moczu (A07) 15,00
2636. TPS – tkankowy swoisty antygen polipeptydowy (I57) 109,00
2637. PSA całkowity (I61) 37,00
2638. P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) 92,00
2639. Tramadol – badanie jakościowe w moczu 132,00
2640. Transferyna (O43) 42,00
2641. Trazodon 172,00
2642. Wykrywanie DNA Trypanosoma brucei 830,00
2643. Wykrywanie DNA Trypanosoma cruzi (świdrowiec amerykański) 830,00
2644. Wykrywanie DNA Treponema palladium 459,00
2645. Triazolam 172,00
2646. Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) (X53) 205,00
2647. Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (91.831) 47,00
2648. Wykrywanie DNA Trichomonas vaginalis 503,00
2649. Niskorosłość MULIBREY – analiza najczęstszej mutacji c.493-2A>G w eksonie 7 genu TRIM37 593,00
2650. Trimipramina 132,00
2651. Trombomodulina 227,00
2652. Troponina I (O59) 48,00
2653. Troponina I – HS (wysokiej czułości) 48,00
2654. Troponina T (O61) 48,00
2655. Troponina T – HS (wysokiej czułości) 57,00
2656. Trypsyna 146,00
2657. Tryptaza 199,00
2658. Rak trzustki,predyspozycja do raka trzustki-badanie genów APC,ATM,BMPR1A,BRCA1,BRCA2,CDKN2A,EPCAM,FANCC,MEN1,MLH1,MSH2,MSH6,NF1,PALB2,PMS2,SMAD4,STK11,TP53,TSC1,TSC2,VHL,PRSS1 metodą NGS 2 231,00
2659. Stwardnienie guzowate Analiza rozległych rearanżacji genu TSC2 metodą MLPA 1 579,00
2660. Stwardnienie guzowate – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem NGS 3 947,00
2661. Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji (L69) 25,00
2662. Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25) 15,00
2663. Serodiagnostyka tularemii – odczyn immunoenzymatyczny  (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG, IgM 224,00
2664. Badanie genetyczne na obecność sekwencji chromosomu Y u pacjentek z zespołem Turnera metodą PCR 1 052,00
2665. Mieszanka drzew (MX1) – IgE swoiste (L91) 57,00
2666. Mieszanka drzew (TX10) – IgE swoiste (L91) 57,00
2667. Mieszanka drzew (TX4) – IgE swoiste (L91) 57,00
2668. Drzewa wczesne (TX5) (L91) 49,00
2669. Drzewa późne (TX6) (L91) 49,00
2670. Mieszanka drzew (TX9) – IgE swoiste (L91) 57,00
2671. Tyreoglobulina (O65) 59,00
2672. UIBC – utajona zdolność wiązania żelaza 19,00
2673. Usługa pielęgniarska u dzieci 12,00
2674. Usługa pielęgniarska 6,00
2675. Usługa pielęgniarska – badania CITO 23,00
2676. Usługa pielęgniarska w godzinach dyżurowych 18,00
2677. Usługa pobrania z dojazdem 69,00
2678. Usługa pielęgniarska – okręg podmiejski 92,00
2679. Usługa pielęgniarska – okręg miejski 54,00
2680. Usługa pielęgniarska – wyjazd A 57,00
2681. Usługa pielęgniarska – wyjazd B 172,00
2682. Usługa pielęgniarska – wyjazd C 286,00
2683. Mocznik (N13) 12,00
2684. Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej (N13) 16,00
2685. Mocznik w moczu (N13) 16,00
2686. Wykrywanie DNA Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum metodą Real Time – PCR, jakościowo 115,00
2687. Kwas moczowy  w surowicy (M45) 12,00
2688. Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej (M45) 16,00
2689. Kwas moczowy w moczu (M45) 16,00
2690. Wanad (R07) 263,00
2691. Badanie wydzieliny z pochwy w kierunku Vaginozy 47,00
2692. Wankomycyna (T61) 66,00
2693. Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w moczu (L39) 152,00
2694. Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w surowicy (L39) 152,00
2695. Test kiłowy VDRL 21,00
2696. Zespół von Hippla-Lindaua – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu VHL 631,00
2697. RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku angielskim  – CITO 600,00
2698. RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku niemieckim – CITO 600,00
2699. RNA wirusa SARS-COV-2 (wymaz, metoda PCR, COVID) wynik w języku polskim – CITO 600,00
2700. Warfaryna – identyfikacja genotypu związanego z aktywnością enzymu VKOR – Identyfikacja wariantu 1173C>T w genie vKORC1 526,00
2701. Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (M47) 152,00
2702. Choroby IRF-6 zależne – zespól van derWoude (VWS) – analiza sekwencji kodującej genu IRF6 1 316,00
2703. Choroby IRF-6 zależne – zespól van derWoude (VWS) – test MLPA (P304) 789,00
2704. Test transformacji limfocytów (LTT) – VZV met. Elispot 525,00
2705. Varicella Zoster – p/c IgA w surowicy (ospa i półpasiec) 85,00
2706. Varicella Zoster – p/c IgG w surowicy (ospa i półpasiec) (V68) 79,00
2707. Varicella Zoster – p/c IgM w surowicy (ospa i półpasiec) (V69) 79,00
2708. Wirus Varicella Zoster – met. PCR 494,00
2709. Ambrosia elatior (W1) – IgE swoiste (L91) 49,00
2710. Komosa biała (W10) – IgE swoiste (L91) 49,00
2711. Nawłoć pospolita (W12) – IgE swoiste (L91) 49,00
2712. Parietaria lekarska (W19) – IgE swoiste (L91) 49,00
2713. Pokrzywa zwyczajna (W20) – IgE swoiste (L91) 49,00
2714. Rzepak (W203) – IgE swoiste (L91) 49,00
2715. Rumianek  (W-206) – IgE swoiste (L91) 42,00
2716. RPar j 2 LTP Parietaria lekarska (W-211) IgE swoiste (L91) 49,00
2717. NAmb a 1  Ambrozja bylicolistna (W-230) IgE swoiste (L91) 49,00
2718. NArt v 1 Bylica pospolita (W-231) IgE swoiste (L91) 49,00
2719. NSal k 1  Solanka kolczysta (W-232) IgE swoiste (L91) 49,00
2720. NArt v 3 Bylica pospolita (W-233) IgE swoiste (L91) 56,00
2721. RPla l 1 Babka lancetowata (W-234) IgE swoiste (L91) 57,00
2722. Tulipan (W30) – IgE swoiste (L91) 49,00
2723. Wrzos(W31) – IgE swoiste (L91) 49,00
2724. Bylica pospolita (W6) – IgE swoiste (L91) 49,00
2725. Mniszek lekarski (W8) – IgE swoiste (L91) 57,00
2726. Babka lancetowata (W9) – IgE swoiste (L91) 49,00
2727. Odczyn Waaler-Rose (K21) 18,00
2728. Wągrzyca (Taenia solium)- p/c met. ELISA 263,00
2729. Kwas walproinowy (T59) 66,00
2730. Zespół Waardenburga typ 1 – Analiza wybranych regionów genu PAX3 – pierwszy etap diagnostyki 1 171,00
2731. Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 237,00
2732. Choroba Wilsona – Identyfikacja najczęstszej mutacji p.His1069Gln oraz innych mutacji występujących w eksonie 14 genu ATP7B 356,00
2733. Choroba Wilsona – identyfikacja mutacji c.3402delC (3400delC), p.Thr977Met, p.Arg778Gly oraz innych mutacji występujących w eksonach 8, 13 i 15 genu ATP7B – diagnostyka po procedurze WD-1 655,00
2734. Choroba Wilsona – identyfikacja mutacji p.His1069Gln, c.3402delC (3400delC), p.Thr977Met, p.Arg778Gly oraz innych mutacji występujących w eksonach 8, 13, 14 i 15 genu ATP7B 810,00
2735. Choroba Wilsona – analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu ATP7B z wykorzystaniem NGS 3 947,00
2736. WX5 Pyłki kwiatów 57,00
2737. Wenflaksyna jakościowo w moczu 178,00
2738. Wenlafaksyna 172,00
2739. Werapamil jakościowo w moczu 178,00
2740. Wykrywanie DNA Tropheryma whipplei 575,00
2741. Odczyn Widala 207,00
2742. Wigabatryna 172,00
2743. Czynnik von Willebranda (antygen) (G47) 251,00
2744. Czynnik von Willebranda (G47) 191,00
2745. Witamina D3+K2 MK7 198,00
2746. Witamina A (retinol) w surowicy (O81) 159,00
2747. Panel Witamin met. HPLC – kwas foliowy, wit. B6, wit. B12 288,00
2748. Witamina B1 (Tiamina) 199,00
2749. Witamina B12 (O83) 38,00
2750. Witamina B2 (ryboflawina) 199,00
2751. Witamina B3 (PP, Niacyna, Kw. nikotynowy) 195,00
2752. Witamina B5 (Kwas Pantotenowy) 229,00
2753. Witamina B6 199,00
2754. Witamina C 199,00
2755. Witamina D- metabolit 1,25(OH)2 199,00
2756. Witamina 25(OH)D2/D3 metodą HPLC 99,00
2757. Witamina D-25(OH) 62,00
2758. Witamina E (tokoferol) w surowicy 159,00
2759. Witamina H (biotyna) 105,00
2760. Witamina K 284,00
2761. Witamina K2 MK7 172,00
2762. Wolne kortykoidy w DZM 160,00
2763. Wolne kwasy tłuszczowe (O92) 171,00
2764. Wirus zachodniego Nilu 652,00
2765. Zespół Wolframa – panel NGS: geny WFS1, CISD2 2 894,00
2766. Wrodzony przerost kory nadnerczy – analiza sekwencji regionu kodującego genu CYP21A2 i analiza delecji/duplikacji metodą MLPA 1 711,00
2767. Test kiłowy – przesiewowy (WR) 19,00
2768. WR test potwierdzenia (RPR ilość +TPHA) 69,00
2769. Serologia kiły TPHA 67,00
2770. Wskaźniki detoksykacji organizmu 514,00
2771. Wskaźnik kwas mlekowy/kwas pirogronowy 227,00
2772. Nitrowana tyrozyna 227,00
2773. Zespół Walker-Warburg – Analiza sekwencji kodującej 11 genów: POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, POMGNT1, ISPD, LARGE, COL6A1, COL6A2, CLO6A3 i DAG1, wykonywana z wykorzystaniem NGS 3 618,00
2774. Mieszanka chwastów (WX1) – IgE swoiste (L91) 57,00
2775. WX2 Pyłki ziołowe+szczaw 57,00
2776. WX3 Pyłki ziołowe (L91)+nawłoć pospolita 57,00
2777. WX4 Pyłki kwiatów 57,00
2778. Chwasty (WX5) (L91) 57,00
2779. Yersinia – p/c IgA (U89) 89,00
2780. P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgA – met. Western Blot (U93) 217,00
2781. Yersinia biotypowanie 179,00
2782. Wykrywanie DNA Yersinia enterocolitica 575,00
2783. P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG met.ELISA (U94) 119,00
2784. Test transformacji limfocytów (LTT) – Yersinia met. Elispot 525,00
2785. Yersinia przeciwciała IgG (U87) 89,00
2786. P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG – met. Western Blot (U95) 217,00
2787. Yersinia przeciwciała IgM (U88) 89,00
2788. P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgM– met. Western Blot (U98) 217,00
2789. Zaleplon 172,00
2790. Zespół Angelmana / Zespół Retta – panel NGS: geny UBE3A, CDKL5, FOXG1, MECP2 3 026,00
2791. Zespół Aperta – analiza sekwencji eksonu 7, w tym identyfikacja mutacji p.Ser252Trp i p.Pro253Arg w genie FGFR2 461,00
2792. Badanie zarodników grzybów 484,00
2793. Zespół oskrzelowo-uszno-nerkowy, zespół BOR – panel NGS: geny EYA1, SIX5 2 894,00
2794. Zespół Baraitser-Winter- panel NGS: geny ACTB, ACTG1 2 631,00
2795. Zespół Crouzona z rogowaceniem ciemnym – analiza sekwencji eksonu 9, w tym identyfikacja mutacji p.Ala391Glu w genie FGFR3 461,00
2796. Zespół Coffina-Lowry’ego – panel NGS: gen RPS6KA3 2 631,00
2797. Zespół Cowdena / Zespół Bannayan-Riley-Ruvalcaba – analiza sekwencji kodującej genu PTEN 1 513,00
2798. Zespół Coffina-Siris -panel NGS: geny ARID1A, ARID1B, SMARCA4, SMARCB1, SMRCE1 2 631,00
2799. Zespół Dravet / Dravet-like – panel NGS: geny SCN1A + PCDH19, CHD2, HCN1, GABRB3 2 961,00
2800. Zespół FG – analiza eksonów 21-28, 37 regionu kodującego genu MED12 1 119,00
2801. Zespół Floating-Harbor – panel NGS: gen SRCAP 2 631,00
2802. Zespół hiperamonemii/hiperinsulinemii – analiza eksonów 6-12 genu GLUD1 1 316,00
2803. P/c przeciw wirusowi Zika (ZIKV) IgG 102,00
2804. P/c przeciw wirusowi Zika (ZIKV) IgM 112,00
2805. Wykrywanie RNA wirusa Zika 571,00
2806. Zespół Klippel-Feil – panel NGS: geny GDF3, GDF6, MEOX1 2 631,00
2807. Zespół Muenke – analiza sekwencji eksonu 7, w tym identyfikacja mutacji p.Pro250Arg w genie FGFR3 461,00
2808. Zespół Mohra- Tranebjaergera- Analiza regionu kodującego genu TIMM8A 724,00
2809. Cynk w surowicy (K15) 64,00
2810. Zespół Nicolaidesa-Baraistera – panel NGS: gen SMARCA2 2 631,00
2811. Cynk w moczu (K15) 65,00
2812. Cynk w nasieniu (K15) 73,00
2813. P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) 309,00
2814. Zespoły niedoboru transportera glukozy GLUT1 – test MLPA 987,00
2815. Zespoły niedoboru transportera glukozy GLUT1 – analiza sekwencji kodującej genu SLC2A1 1 579,00
2816. Zolpidem 172,00
2817. Zolpidem (stilnox) –  badanie jakościowe w moczu 112,00
2818. Monitorowanie terapii lekami: zonisamid, HPLC/PDA 186,00
2819. Zonulina w kale 349,00
2820. Zonulina 349,00
2821. Zopiklon 172,00
2822. Zopiklon – badanie jakościowe w moczu 112,00
2823. Zespół padaczki i upośledzenia umysłowego kobiet – test MLPA (P330) 856,00
2824. Zespół padaczki i upośledzenia umysłowego kobiet – analiza sekwencji kodującej genu PCDH19 1 579,00
2825. Zespół Rapp-Hodgkin – analiza pozostałych eksonów genu TP63 (z wyjątkiem eksonów 13 i 14) 1 908,00
2826. Zespół Rubinsteina-Taybiego – panel NGS: geny CREBBP, EP300 2 631,00
2827. Zespół Saethre-Chotzen – Analiza sekwencji kodującej genu TWIST1 987,00
2828. Zespół Simpsona, Golabiego i Behmela typu 1 – analiza sekwencji kodującej genu GPC3 1 448,00
2829. Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) Badanie wybranych mutacji genów PRSS1 435,00
2830. Zapalenie trzustki  (ostre i przewlekłe)- badanie mutacji w eksonach 1, 2 i 4 genu SPINK1 – diagnostyka uzupełniająca 686,00
2831. Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) – identyfikacja najczęstszych mutacji w genach SPINK1, CFTR i PRSS1 korelowanych z zapaleniem trzustki + innych mutacji występujących w badanych eksonach tych g 789,00
2832. Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) – identyfikacja mutacji p.Trp55*, p.Arg254Trp, c.738_761del oraz innych mutacji występujących w eksonach 3 i 7 genu CTRC 435,00
2833. Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SPINK1 987,00
2834. Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) – analiza sekwencji eksonów 1, 2 i 4 genu SPINK1 – diagnostyka uzupełniająca po procedurze ZT-2 777,00
2835. Zespół Treacher-Collins – panel NGS: geny TCOF1, POLR1C, POLR1D 2 894,00
2836. Zapalenie trzustki – analiza eksonów 7-10 genu CPA1 1 119,00
2837. Zapalenie trzustki – analiza eksonów 2,3,7 genu CTRC 658,00
2838. Zapalenie trzustki  (ostre i przewlekłe)- badanie mutacji w genie CTRC (np. R254W, 738_761del24, W55X) 464,00
2839. Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe)- najczęstsze mutacje w PRSS1, mutacja N34S w SPINK1, mutacje F508del; dele2,3(21kb); IVS8-T+(TG) oraz mutacje w eksonach 10 i 11 w CFTR 841,00
2840. Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe) – analiza przesiewowa sekwencji kodujacej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC z wykorzystaniem NGS 3 947,00
2841. Zapalenie trzustki  (ostre i przewlekłe)- badanie 12 najczęstszych mutacji (m. in. R122H, R122C, A16V, N29I) w genie PRSS1 z możliwością wykrycia mutacji rzadkich 464,00
2842. Zapalenie trzustki  (ostre i przewlekłe)- badanie mutacji w całym regionie kodującym genu SPINK1 1 082,00
2843. Zespół Ushera typ 2- Analiza wybranych regionów genu USH2A 856,00
2844. Zespół Ushera – panel NGS: geny CDH23, USH3A, WHRN, VLGR1, MYO7A, PCDH15, PDZD7, USH1C, USH1G, ABHD12, USH2A, HARS 3 026,00
2845. Zespół Waardenburga – panel NGS: geny EDN3, EDNRB, MITF, PAX3, SNAI2, SOX10 3 026,00
2846. Zyprazydon 172,00